GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: wznowienie, kamienie znalezione...
Autor: Verbatim (---.197.88.25.edial.pl)
Data: 27 lut 2016 - 12:09:45

eljotpi Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> ...Reasumując na podstawie powyższego uważam że:
> - Granica działki według literatury określa zasięg
> prawa własności
> - Wznowienie granic nieruchomości to nic innego
> jak przywrócenie stanu pierwotnego zasięgu prawa
> własności poprzez wznowienie zniszczonych,
> przesuniętych lub uszkodzonych znaków granicznych.
>
> - Jeżeli wykonując wznowienie znaków granicznych
> odszukamy wszystkie znaki graniczne i są zgodne z
> dokumentacją w oparciu o osnowę pierwotną, to nie
> stosujemy procedury art. 39
> - Jeżeli położenie odszukanych znaków granicznych
> odbiega od danych w dokumentacji w nawiązaniu do
> osnowy pierwotnej to należy uznać je za znaki
> przesunięte i zastosować procedurę art. 39
> - Wznowienie znaków granicznych to nie "grzebanie"
> przy granicach nawet jeżeli dojdzie do zmiany ich
> współrzędnych. "Grzebanie" przy granicach
> następuje jedynie w trybie administracyjnym lub
> trybie sądowym.
>
>
> Literatura, literaturą, a przecież najważniejsze
> to jakie się z niej wyciąga wnioski... Dlatego z
> pierwszym wnioskiem nie mogę się w całej
> rozciągłości zgodzić bowiem właśnie z literatury
> wynika, że granice ale wyłącznie nieruchomości (a
> nie działki) określają zasięg uprawnień
> właścicielskich. Granica działki wcale nie musi
> określać zasięg prawa własności, chociażby po
> decyzji podziałowej mamy do czynienia z co
> najmniej dwoma działkami przylegającymi, których
> wspólna granica je rozdzielająca wcale nie stanowi
> o zasięgu prawa własności. Przed granicą jak i za
> nią mamy jednorodny stan prawny.
>
> Po drugie, to od 1989 r. nie funkcjonuje już
> określenie "wznowienie granic nieruchomości". Od
> 27 lat, o wznawianiu możemy mówić wyłącznie w
> odniesieniu do znaków granicznych, które zostały
> ustalone uprzednio, a nie w stosunku do granic.
>
> Po trzecie, geodeta uprawniony a szczególnie ten z
> "2" zakresem nie powinien mylić czynności
> odszukania znaków granicznych od trybu i procedury
> wznawiania znaku granicznego. Nie rozwodząc się
> zbytnio należy uznać, że nawet odszukany znak
> graniczny możemy poddać procedurze wznawiania. Bo
> jak w inny sposób moglibyśmy wykazać, czy znak
> jest przesunięty?
>
> I po czwarte "grzebaniem przy granicach" nazywam
> wszelkie takie działanie geodety, które nie jest
> przewidziane przepisami. Wznawianie znaków
> granicznych uprzednio ustalonych jest już od 27
> lat niezmiennie stosowane przez geodetów, i
> naprawdę nie widzę powodu by ten temat poddawać co
> jakiś czas próbom odmiennych interpretacji gdy
> stan prawodawstwa jest niezmienny tak jak w tym
> przypadku.

Podpisuję, się pod tym co napisałeś.
Stwierdzenia typu, "granica prawna" u autorytetów śmieszą. Stanów prawnych wynikających z dokumentów może być wiele. Jeżeli są "granice prawne" to które są bezprawne?
Z niektórymi tezami przedmówców można się zgodzić. Ale wymaga to żelaznej konsekwencji postępowania i działania bez błędów. Niestety tam gdzie dochodzi do emocji, takich przypadków sporo, brak żelaznej konsekwencji i sporo błędów. Miałem wiele przypadków w swojej wieloletniej działalności (przeglądając dokumentację geodezyjną przekazaną do wykonania pracy) nieprawidłowych zawiadomień, wezwań, pouczeń, sporządzania szkiców, nie mówiąc już o błędach oznaczeń znaków granicznych (tam gdzie grusza był kamień, tam gdzie kamień słup drewniany a tam gdzie słup drewniany narożnik płyty betonowej oraz podstawy prawnej w protokołach granicznych nie wspominając, że raz to był protokół "okazania granicy", przyjęcia granicy, ustalenia granicy w niewiadomym trybie. To wszystko potem jest wykorzystywane przeciwko wykonawcom prac.
Spotkałem się też z przypadkiem, że wykonawca zawiadomił o przyjęciu granic w trybie art. 32 ustawy Pgik a sąsiad w obecności swego prawnika zażądał postanowienia organu o czynnościach rozgraniczenia na co wykonawca przedstawił zgłoszenie pracy nie będąc świadom na jaki przepis prawa się powołał. Takie jest geodetów działanie.
Nigdy nie zdarzyło mi się aby przy różnych pracach geodezyjnych tam gdzie wymagana jest identyfikacja znaków granicznych przynajmniej nie nie pójść i poinformować właściciela nieruchomości co robię i dlaczego? W innych przypadkach dotyczących "grzebania przy granicach" zawsze zawiadamiam lub wzywam. Wykonawcy, którzy się się nie zgadzają ich prawo, tylko niech pamiętają stare powiedzenie: nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka.
VerbatimTemat Odsłon Napisane przez Wysłane
  wznowienie, kamienie znalezione... 4633 Phil 2016-02-23 19:08
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 1653 sfl 2016-02-23 20:10
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 1459 stardust 2016-02-23 23:55
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 1287 Ula Z. 2016-02-24 12:10
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 1364 eljotpi 2016-02-24 12:53
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 1603 Verbatim 2016-02-24 06:57
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 1250 kamkr 2016-02-24 07:23
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 1236 eljotpi 2016-02-24 08:55
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 954 dancom 2016-02-24 09:25
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 961 eljotpi 2016-02-24 10:01
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 1117 dancom 2016-02-24 10:15
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 827 gg 2016-02-28 01:21
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 984 Atol 2016-02-24 09:59
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 1059 Verbatim 2016-02-24 12:01
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 969 Atol 2016-02-24 12:24
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 783 kamkr 2016-02-24 12:46
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 1004 kamkr 2016-02-24 10:22
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 864 Verbatim 2016-02-24 12:08
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 973 rafter76 2016-02-24 15:19
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 909 oskar wilde 2016-02-24 13:21
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 1695 GEKKO 2016-02-26 23:19
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 840 nil20 2016-02-27 08:00
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 796 Verbatim 2016-02-27 09:39
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 855 kokos147 2016-02-27 09:58
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 1034 pasiasia 2016-02-27 14:18
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 677 GEKKO 2016-02-29 21:19
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 740 Verbatim 2016-02-29 22:03
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 684 GEKKO 2016-03-01 01:19
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 829 nil20 2016-03-01 08:19
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 964 eljotpi 2016-03-01 12:09
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 839 nil20 2016-03-01 13:18
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 855 oskar wilde 2016-02-27 10:45
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 682 eljotpi 2016-02-27 10:57
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 857 oskar wilde 2016-02-27 11:44
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 910 eljotpi 2016-02-27 12:30
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 870 Verbatim 2016-02-27 12:09
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 810 Staszek 2016-02-28 12:48
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 788 eljotpi 2016-02-29 08:00
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 714 nil20 2016-02-29 08:53
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 1037 Atol 2016-02-24 07:36
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 716 sfl 2016-02-24 09:58
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 866 Verbatim 2016-02-24 12:11
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 700 Phil 2016-02-24 12:34
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 837 oskar wilde 2016-02-24 13:08
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 821 sfl 2016-02-24 13:21
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 1077 oskar wilde 2016-02-24 13:26
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 812 sfl 2016-02-24 13:29
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 749 oskar wilde 2016-02-24 13:37
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 711 Atol 2016-02-24 13:49
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 797 Kunzite 2016-02-24 14:01
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 832 eljotpi 2016-02-24 14:43
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 692 dawidb3 2016-02-24 15:18
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 729 Kunzite 2016-02-29 09:24
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 834 pasiasia 2016-02-24 21:26
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 732 kokos147 2016-02-24 22:40
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 793 Verbatim 2016-02-25 08:52
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 965 kokos147 2016-02-25 09:33
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 852 Verbatim 2016-02-25 21:45
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 855 nil20 2016-02-25 00:10
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 842 pandrzej 2016-02-24 15:18
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 921 maxpor 2016-02-24 18:18
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 765 sfl 2016-02-26 10:45
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 932 dawidb3 2016-02-26 16:59
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 762 jm 2016-02-27 22:00
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 838 pasiasia 2016-02-27 22:36
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 858 kokos147 2016-02-27 22:45
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 1027 jm 2016-02-27 23:06
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 672 kokos147 2016-02-28 06:53
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 632 bufetik 2016-02-27 23:08
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 968 Phil 2016-02-27 23:48
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 697 jm 2016-02-28 01:20
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 792 Phil 2016-02-28 11:44
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 817 Phil 2016-02-28 11:51
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 760 Stanley 2016-02-28 19:14
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 734 Phil 2016-02-28 20:04
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 522 oskar wilde 2016-02-28 20:13
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 649 Atol 2016-02-29 08:59
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 794 jm 2016-02-29 20:00
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 730 Zielo77 2016-02-29 21:04
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 673 Phil 2016-02-29 23:54
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 812 eljotpi 2016-03-01 15:09
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 730 Verbatim 2016-03-01 17:03
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 846 nil20 2016-03-01 17:19
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 877 Verbatim 2016-03-01 18:14
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 882 eljotpi 2016-02-29 09:52
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 856 oskar wilde 2016-02-29 12:18
  Re: wznowienie, kamienie znalezione... 797 Stanley 2016-02-29 13:17


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.