GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: uwierzytelnienie map
Autor: Harpagon (---.siec.idealan.pl)
Data: 06 lip 2017 - 09:52:33

Chyba tylko w art. 97 UOGN, jeśli chodzi o podziały, mowa jest w ogóle o Ośrodku. Ale przecież geodeta przekazał te rzeczy do zasobu i zostały one przyjęte... Nigdzie nie ma mowy, że mają być "uwierzytelnione". Bo niby do czego taka pieczęć jest potrzebna? Po uprawomocnieniu się decyzji Wójt przekazuje egzemplarze decyzji i map z odpowiednią klauzulą Wójta do Starosty celem wprowadzenia zmian w EGIB i przekazania do KW. I tyle. Zamawiający podział i tak do notariusza bierze wypis i wyrys ze starostwa.


Art. 97 [Podział na wniosek i z urzędu]

1. Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.

1a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć następujące dokumenty:

1) stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4;

2) wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2;

3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

4) wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95;

5) protokół z przyjęcia granic nieruchomości;

6) wykaz zmian gruntowych;

7) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;

8) mapę z projektem podziału.

1b. Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5, lub uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, dokumenty wymienione w ust. 1a pkt 5-8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia. Dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


To samo powtórzono w Rozporządzeniu w spr. podziałów:

§ 5 [Operat podziału nieruchomości]

1. Dołączane do wniosku o podział nieruchomości dokumenty geodezyjne i kartograficzne, o których mowa w art. 97 ust. 1a pkt 5-8, zamieszcza się w operacie podziału nieruchomości.

2. Operat podziału nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, podlega przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wydaniem decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.Zmieniany 3 raz/y. Ostatnio 2017-07-06 11:19 przez Harpagon.Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  uwierzytelnienie map 3780 rafal. 2017-05-24 17:06
  Re: uwierzytelnienie map 1430 stardust 2017-05-24 17:45
  Re: uwierzytelnienie map 1141 Harpagon 2017-07-06 07:41
  Re: uwierzytelnienie map 923 stardust 2017-07-06 07:56
  Re: uwierzytelnienie map 915 Harpagon 2017-07-06 08:52
  Re: uwierzytelnienie map 922 Harpagon 2017-07-06 09:52
  Re: uwierzytelnienie map 692 Atol 2017-07-06 13:36
  Re: uwierzytelnienie map 660 Harpagon 2017-07-06 22:54
  Re: uwierzytelnienie map 578 kaka 2017-07-07 09:17
  Re: uwierzytelnienie map 621 kaka 2017-07-07 09:24
  Re: uwierzytelnienie map 537 Harpagon 2017-07-07 14:13
  Re: uwierzytelnienie map 536 bletka 2017-07-28 17:01
  Re: uwierzytelnienie map 719 maxpor 2017-07-06 16:27
  Re: uwierzytelnienie map 560 vvizura 2017-07-07 15:37
  Re: uwierzytelnienie map 521 Stanley 2017-07-07 17:58
  Re: uwierzytelnienie map 520 Harpagon 2017-07-07 21:07
  Re: uwierzytelnienie map 521 nil20 2017-07-07 22:08
  Re: uwierzytelnienie map 539 Verbatim 2017-07-07 22:46
  Re: uwierzytelnienie map 477 nil20 2017-07-07 23:23
  Re: uwierzytelnienie map 431 Harpagon 2017-07-10 00:33
  Re: uwierzytelnienie map 395 nil20 2017-07-10 01:25
  Re: uwierzytelnienie map 420 Harpagon 2017-07-10 08:31
  Re: uwierzytelnienie map 407 nil20 2017-07-10 08:50
  Re: uwierzytelnienie map 418 Harpagon 2017-07-10 10:49
  Re: uwierzytelnienie map 471 nil20 2017-07-10 11:19
  Re: uwierzytelnienie map 490 Harpagon 2017-07-07 23:23
  Re: uwierzytelnienie map 313 geobocian 2017-09-07 23:38
  Re: uwierzytelnienie map 458 Harpagon 2017-09-08 07:52
  Re: uwierzytelnienie map 558 geoziom 2017-07-07 22:43
  Re: uwierzytelnienie map 598 Verbatim 2017-07-07 22:55
  Re: uwierzytelnienie map 444 geoziom 2017-08-12 20:30
  Re: uwierzytelnienie map 527 VIP 2017-08-13 00:31
  Re: uwierzytelnienie map 494 eljotpi 2017-08-16 10:39
  Re: uwierzytelnienie map 527 eljotpi 2017-08-16 10:42
  Re: uwierzytelnienie map 401 VIP 2017-09-09 14:36
  Re: uwierzytelnienie map 576 Stanley 2017-09-09 15:41


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.