GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Kod materiału zasobu
Autor: VIP (---.47.171.80.n-space.pl)
Data: 10 sty 2018 - 12:09:11

Podczas inwentaryzacji obiektu budowlanego (dom mieszkalny jednorodzinny)
wykonałem pomiar nowych elementów zagospodarowania, oraz istniejących elementów celem sprawdzenia współrzędnych z danymi otrzymanymi ze zbioru danych EGiB.
W zgłoszeniu mam licencje tylko na materiały z zasobu:

9.3.1 Zbiór danych bazy danych EGiB opisowych i geometrycznych dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków albo lokali

13.2 Mapa zasadnicza w postaci wektorowej

Moje pytanie, czy powyższe zakupione dane i licencja uprawnia Nas

sprawdzenia ich położenia, czy nie?

A zadaję to pytanie ponieważ weryfikator usterkował operat z uwagą:
"- pomiar granic położenia punktów granicznych nie był przedmiotem pracy, nie były udostępnione dane"

Prawdopodobnie weryfikator chce w operacie kopie szkicu granicznego z pierwotnego operatu.

Czyli standardy swoje, a weryfikator swoje.


Przytoczę mój opis w sprawozdaniu dokonanych zmian w zbiorze EGiB:

Aktualizacja zbioru EGiB (ewidencji gruntów i budynków) dotyczyła:
zmiany sposobu użytkowania gruntu w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
(Aktualizacja operatu ewidencji EGiB powinna również dotyczyć zmiany powierzchni ewidencyjnej działki, ale w wyniku negatywnej (pierwszej) weryfikacji zaniechano nowych obliczeń i nie wykonano aktualizacji dotyczącej powierzchni działki na skutek zmiany w sposobie obliczania powierzchni działki opisany w (R) MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dn. 29 marca 2001 r., t.j. Dz. U. 2016, poz. 1034. (§ 62.,ppkt 1 1. Pole powierzchni działek ewidencyjnych oblicza się za pomocą współrzędnych prostokątnych płaskich, o których mowa w § 61 (... czyli bez rozrzucania powstałej dopuszczalnej różnicy powierzchni) i ppkt. 2.Sposób obliczenia pola powierzchni działek ewidencyjnych z uwzględnieniem powierzchniowej poprawki odwzorowawczej jest określony w załączniku nr 5a do rozporządzenia.)
Dotychczasowa powierzchnia działki ewidencyjnej była obliczona ze współrzędnych i dodatkowo poprawiona o dopuszczalne wówczas proporcjonalne rozrzucenie dopuszczalnej odchyłki powierzchni podane w "KW" tj. dotychczasowa powierzchnia ewidencyjna działki w EGiB pochodzi z operatu XXXX-XX/XXXX.
W wyniku nowego pomiaru punktów granicznych działki YYY otrzymano współrzędne w układzie Pl-2000 z pomiaru GNSS w dwóch sesjach pomiarowych z których obliczono średnią wartość współrzędnej X i Y.
Mimo powyższych czynności i obliczeń pozostawiono współrzędne punktów załamań granicy działki YYY z danych zasobu PZGiK.
Nie obliczono nowej powierzchni ewidencyjnej działki na podstawie danych z niniejszego opracowania. Pozostawiono powierzchnię pochodzącą ze zbioru w EGiB, mimo że w wyniku porównania współrzędnych punktów granicznych pomierzonych w terenie i współrzędnych pochodzących z PZGiK stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej odchyłki liniowej – określonej w „Standardach”, co będzie przedmiotem dalszych czynności geodezyjnych zmierzających do doprowadzenia poprawności określenia współrzędnych załamań granic działki YYY do wymogów opisanych w przepisach tj. „Standardach geodezyjnych z 2011 r”. Pomierzono w terenie z dn. DD-MM-RRRR r. i rozliczono użytek B i R w działce YYY.

ViPTemat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Kod materiału zasobu 1152 VIP 2018-01-10 12:09
  Re: Kod materiału zasobu 338 Atol 2018-01-10 14:01
  Re: Kod materiału zasobu 350 maxpor 2018-01-10 14:26
  Re: Kod materiału zasobu 304 Stanley 2018-01-10 14:47
  Re: Kod materiału zasobu 376 maxpor 2018-01-10 14:53
  Re: Kod materiału zasobu 252 Stanley 2018-01-11 20:38
  Re: Kod materiału zasobu 352 VIP 2018-01-13 19:09


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.