GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych
Autor: pandrzej (---.laguna.net.pl)
Data: 14 cze 2018 - 14:22:38

Geodeta nie prowadzi postępowania administracyjnego, więc nie ma obowiązku dochowywania zasad doręczania zgodnych z KPA.

Cytat z opinii jednego geodezyjnego celebryty:
Wykonywanie przez geodetę czynności polegających na wznowieniu znaków granicznych lub wyznaczaniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków odbywa się na zasadach opisanych w art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z ust. 3 ww. art. 39 o czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony. Z kolei tryb tego zawiadamiania opisany został w art. 32 ust 1-4 p.g.i k., z którego wynika, że należy je dostarczyć stronie, co najmniej na 7 dni przed datą planowanych czynności, i musi zawierać powiadomienie o konsekwencjach niestawiennictwa. Problem przed którym stoją wykonawcy to ustalenie stron, o których mowa w ww. przepisach. Definicję legalną zbliżonego terminu strony postępowania zawierają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. W takim ujęciu należałoby za stronę uznać każdego, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Należy tutaj zauważyć, że czynności geodety w takim postępowaniu nie mają charakteru postępowania administracyjnego. Wznowienie granic nie jest przeprowadzane ani w trybie administracyjnym, ani sądowym. Jest to techniczna procedura geodezyjna, która nie podlega kontroli sądowoadministracyjnej. Oznacza to, że definicji strony zaczerpniętej z k. p. a. nie można uznać za bezwzględnie wiążącą. Niestety zarówno ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne jak i rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków nie wskazuje jednoznacznie, kto w rozumieniu powyższych przepisów może być stroną postępowania. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym utrwalił się jednak pogląd, że za stronę postępowania w sprawie dokonywania zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków należy uznać podmioty wymienione w art. 20 ust. 1 p.g.i k. Zgodnie z tak określoną stroną obowiązek zawiadamiania o czynnościach, o których mowa w art. 39 p.g.i k., należy spełnić w stosunku do właścicieli, władających/gospodarujących nieruchomościami Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, oraz osób ujawnionych w ewidencji jako władający gruntem na zasadzie samoistnego posiadania. Nie można tutaj jednak ograniczyć się wyłącznie do zapisów zawartych w operacie ewidencyjnym. Jeżeli wykonawca posiada informacje, że stan prawny w chwili przeprowadzania czynności jest odmienny od ujawnionego w ewidencji powinien on poinformować o tym aktualnego właściciela, nie ma on jednak obowiązku samodzielnego ustalania aktualnego stanu prawnego nieruchomości.Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 2447 geo12 2018-04-26 12:19
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 763 irekle 2018-04-26 12:34
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 672 pandrzej 2018-04-26 16:19
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 530 kolonw 2018-04-26 20:43
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 511 appraiser 2018-04-26 21:19
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 489 appraiser 2018-04-26 21:28
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 461 pandrzej 2018-04-26 22:53
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 429 appraiser 2018-04-26 22:59
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 354 Atol 2018-04-27 20:20
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 349 geo12 2018-04-27 20:34
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 334 Atol 2018-04-27 22:02
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 317 appraiser 2018-04-28 04:52
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 330 Atol 2018-04-28 08:23
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 311 appraiser 2018-04-28 12:38
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 286 Harpagon 2018-04-28 21:57
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 256 geo12 2018-04-29 12:31
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 110 Harpagon 2018-06-14 13:29
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 307 nil20 2018-04-28 08:26
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 315 appraiser 2018-04-28 13:00
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 230 Harpagon 2018-04-28 21:50
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 255 nil20 2018-04-30 08:44
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 254 pandrzej 2018-04-30 14:52
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 255 Harpagon 2018-04-30 22:58
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 251 appraiser 2018-05-04 23:45
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 217 pandrzej 2018-05-05 03:00
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 292 nil20 2018-05-05 09:44
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 224 jeometrosek 2018-06-07 14:24
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 184 Harpagon 2018-06-07 15:57
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 170 Kunzite 2018-06-08 13:49
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 180 stardust 2018-06-08 14:17
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 149 pandrzej 2018-06-14 14:22
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 115 Harpagon 2018-06-14 16:18
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 115 pandrzej 2018-06-14 19:22
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 130 Harpagon 2018-06-14 19:30
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 111 Harpagon 2018-06-15 17:40
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 109 pandrzej 2018-06-15 19:53
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 143 Harpagon 2018-06-15 22:43
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 177 Harpagon 2018-06-30 10:24


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.