GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych
Autor: pandrzej (---.laguna.net.pl)
Data: 14 cze 2018 - 14:22:38

Geodeta nie prowadzi postępowania administracyjnego, więc nie ma obowiązku dochowywania zasad doręczania zgodnych z KPA.

Cytat z opinii jednego geodezyjnego celebryty:
Wykonywanie przez geodetę czynności polegających na wznowieniu znaków granicznych lub wyznaczaniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków odbywa się na zasadach opisanych w art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z ust. 3 ww. art. 39 o czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony. Z kolei tryb tego zawiadamiania opisany został w art. 32 ust 1-4 p.g.i k., z którego wynika, że należy je dostarczyć stronie, co najmniej na 7 dni przed datą planowanych czynności, i musi zawierać powiadomienie o konsekwencjach niestawiennictwa. Problem przed którym stoją wykonawcy to ustalenie stron, o których mowa w ww. przepisach. Definicję legalną zbliżonego terminu strony postępowania zawierają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. W takim ujęciu należałoby za stronę uznać każdego, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Należy tutaj zauważyć, że czynności geodety w takim postępowaniu nie mają charakteru postępowania administracyjnego. Wznowienie granic nie jest przeprowadzane ani w trybie administracyjnym, ani sądowym. Jest to techniczna procedura geodezyjna, która nie podlega kontroli sądowoadministracyjnej. Oznacza to, że definicji strony zaczerpniętej z k. p. a. nie można uznać za bezwzględnie wiążącą. Niestety zarówno ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne jak i rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków nie wskazuje jednoznacznie, kto w rozumieniu powyższych przepisów może być stroną postępowania. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym utrwalił się jednak pogląd, że za stronę postępowania w sprawie dokonywania zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków należy uznać podmioty wymienione w art. 20 ust. 1 p.g.i k. Zgodnie z tak określoną stroną obowiązek zawiadamiania o czynnościach, o których mowa w art. 39 p.g.i k., należy spełnić w stosunku do właścicieli, władających/gospodarujących nieruchomościami Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, oraz osób ujawnionych w ewidencji jako władający gruntem na zasadzie samoistnego posiadania. Nie można tutaj jednak ograniczyć się wyłącznie do zapisów zawartych w operacie ewidencyjnym. Jeżeli wykonawca posiada informacje, że stan prawny w chwili przeprowadzania czynności jest odmienny od ujawnionego w ewidencji powinien on poinformować o tym aktualnego właściciela, nie ma on jednak obowiązku samodzielnego ustalania aktualnego stanu prawnego nieruchomości.Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 2389 geo12 2018-04-26 12:19
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 732 irekle 2018-04-26 12:34
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 645 pandrzej 2018-04-26 16:19
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 508 kolonw 2018-04-26 20:43
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 490 appraiser 2018-04-26 21:19
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 469 appraiser 2018-04-26 21:28
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 439 pandrzej 2018-04-26 22:53
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 409 appraiser 2018-04-26 22:59
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 338 Atol 2018-04-27 20:20
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 329 geo12 2018-04-27 20:34
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 319 Atol 2018-04-27 22:02
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 304 appraiser 2018-04-28 04:52
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 307 Atol 2018-04-28 08:23
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 295 appraiser 2018-04-28 12:38
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 271 Harpagon 2018-04-28 21:57
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 238 geo12 2018-04-29 12:31
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 91 Harpagon 2018-06-14 13:29
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 291 nil20 2018-04-28 08:26
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 300 appraiser 2018-04-28 13:00
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 216 Harpagon 2018-04-28 21:50
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 228 nil20 2018-04-30 08:44
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 234 pandrzej 2018-04-30 14:52
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 239 Harpagon 2018-04-30 22:58
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 229 appraiser 2018-05-04 23:45
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 198 pandrzej 2018-05-05 03:00
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 271 nil20 2018-05-05 09:44
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 202 jeometrosek 2018-06-07 14:24
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 169 Harpagon 2018-06-07 15:57
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 153 Kunzite 2018-06-08 13:49
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 166 stardust 2018-06-08 14:17
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 132 pandrzej 2018-06-14 14:22
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 101 Harpagon 2018-06-14 16:18
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 96 pandrzej 2018-06-14 19:22
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 111 Harpagon 2018-06-14 19:30
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 92 Harpagon 2018-06-15 17:40
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 90 pandrzej 2018-06-15 19:53
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 123 Harpagon 2018-06-15 22:43
  Re: Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 140 Harpagon 2018-06-30 10:24


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.