GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ?
Autor: Kunzite (---.ists.pl)
Data: 16 maj 2018 - 12:48:42

dr_Lecter Napisa³(a):
> Tak, technicznie rzecz bior±c jest to wyznaczenie
> ale od strony prawnej jest to przyjźcie granic.
> Zawiadomienie po to, aby starostwo mog³o sobie
> ³adnie wpisaę w ZRD=1 dla nowo obliczonych punktów
> granicznych starej dzia³ki.

Czyli masz np ZRD=7, wykonujesz "wyznaczenie" i juæ jest ZRD=1?


> "ZRD1 Nazwa (pe³na): geodezyjne pomiary terenowe
> poprzedzone rozgraniczeniem
> nieruchomo¶ci, wznowieniem znaków granicznych,
> wyznaczeniem punktów granicznych lub ustaleniem
> ich po³oæenia w innym trybie, w tym w trybie
> okre¶lonym w § 39
> ust. 1 i 2 rozporz±dzenia - 1." A ten "inny
> tryb" to w³a¶nie przyjźcie granic z zawiadomieniem
> wszystkich stron i technicznym wytyczeniem pkt
> gran w terenie i ich zamarkowaniem do okazania.

Zgubi³e¶ tylko jedno takie ma³o waæne s³owo "ustalenie" w innym trybie. W±tpiź, æeby wspomniane wcze¶niej szkice za³oæenia ewidencji by³y poprzedzone jakim¶ ustaleniem granic (poza obwodnic± obrźbu). Ustalano wtedy tylko stan posiadania (czyli kto w³ada nieruchomo¶ci±) i to robiono w remizie a nie w terenie, a szkice to jedynie pomiar miedz i stanu w³adania. Przebiegu granic nie ustalano, jak to ma byę w cytowanym przez Ciebie przepisie. Materia³ przydatny bardzo przy rozgraniczeniu ale na pewno nie jest to granica ustalona w my¶l art 39 pgik.

> Ci±gi sytuacyjne z 1967r. po przeliczeniu na odnalezione
> znaki osnowy ewid. oraz przetransformowane punkty
> "siadaj±" na odchy³kach niewiele wiźkszych od tych
> dla wspó³czesnych ci±gów. A wiźc jednak da siź -
> trzeba tylko dobrych chźci, no i trochź praktyki

A mia³e¶ kiedy¶ spór w takiej procedurze wyznaczenia któr± robisz? Odsy³asz zgodnie z art 39 do s±du?Temat Ods³on Napisane przez Wys³ane
  dlaczego jest ¼le w geodezji ? 10930 vvizura 2018-04-30 10:08
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 1300 Atol 2018-04-30 14:25
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 1105 vvizura 2018-04-30 15:02
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 914 vvizura 2018-04-30 18:54
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 880 stardust 2018-04-30 19:01
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 868 vvizura 2018-04-30 19:38
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 843 gg 2018-05-01 11:52
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 707 vvizura 2018-05-02 13:57
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 649 Atol 2018-05-04 09:11
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 605 vvizura 2018-05-05 00:35
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 278 Olex 2018-06-26 12:27
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 268 Olex 2018-06-26 12:23
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 279 Przemko 2018-07-01 13:50
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 137 Olex 2018-08-08 15:27
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 425 maf 2018-05-17 22:23
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 434 vvizura 2018-05-18 10:09
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 817 jimny 2018-04-30 14:40
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 824 nil20 2018-04-30 15:00
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 670 vvizura 2018-04-30 19:00
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 645 KSz 2018-04-30 22:43
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 630 nil20 2018-04-30 23:18
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 625 vvizura 2018-05-01 00:16
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 605 KSz 2018-05-01 06:43
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 249 Olex 2018-06-26 12:35
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 601 Harpagon 2018-05-01 00:50
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 717 Przemko 2018-05-01 02:18
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 686 m³ody_w_zawodzie 2018-05-02 08:23
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 584 vvizura 2018-05-02 13:48
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 602 ja89 2018-05-02 19:20
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 539 vvizura 2018-05-02 22:23
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 631 vvizura 2018-05-02 22:28
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 498 Stanley 2018-05-08 16:31
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 481 irekle 2018-05-08 18:38
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 453 Verbatim 2018-05-08 20:32
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 495 nil20 2018-05-09 01:03
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 513 Stanley 2018-05-09 17:53
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 463 nil20 2018-05-10 09:08
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 244 Olex 2018-06-28 10:54
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 564 gg 2018-05-09 00:37
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 492 Kunzite 2018-05-10 13:18
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? - klasyka "gatunku" 553 dr_Lecter 2018-05-13 02:32
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? - klasyka "gatunku" 499 nil20 2018-05-13 11:17
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? - klasyka "gatunku" 489 Stanley 2018-05-14 16:11
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? - klasyka "gatunku" 404 nil20 2018-05-14 21:49
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? - klasyka "gatunku" 405 vvizura 2018-05-14 22:13
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 674 dr_Lecter 2018-05-15 00:17
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 452 gg 2018-05-16 00:13
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 465 dr_Lecter 2018-05-16 02:29
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 420 maxpor 2018-05-16 08:46
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 492 Kunzite 2018-05-16 12:48
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 500 nil20 2018-05-17 08:34
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 347 vvizura 2018-06-21 09:05
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 358 heero23 2018-06-21 09:38
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 340 Harpagon 2018-06-21 12:09
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 106 Olex 2018-08-08 16:05
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 97 Olex 2018-08-08 16:00
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 445 Atol 2018-06-22 13:35
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 417 Harpagon 2018-06-22 14:19
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 420 dr_Lecter 2018-06-22 14:58
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 447 dr_Lecter 2018-06-22 15:37
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 500 Atol 2018-06-22 18:26
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 536 vvizura 2018-06-25 09:15
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 373 hm.. 2018-07-09 18:37
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 397 dr_Lecter 2018-07-09 20:30
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 385 hm.. 2018-07-10 17:28
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 330 nil20 2018-07-12 00:37
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 330 vvizura 2018-07-12 08:17
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 266 hm.. 2018-07-12 20:46
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 250 vvizura 2018-07-12 21:00
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 265 hm.. 2018-07-12 21:20
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 293 nil20 2018-07-12 21:39
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 178 hm.. 2018-08-04 23:08
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 289 Verbatim 2018-07-12 21:37
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 347 nil20 2018-07-13 00:23
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 223 hm.. 2018-08-04 23:14
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 239 hm.. 2018-08-04 22:49
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 402 rafal. 2018-07-12 23:38
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 367 hm.. 2018-08-04 23:26
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 361 vvizura 2018-08-05 12:14
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 316 hm.. 2018-08-05 23:52
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 279 vvizura 2018-08-07 13:28
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 271 hm.. 2018-08-08 12:49
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 255 vvizura 2018-08-08 14:38
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 132 hm.. 2018-08-24 08:41
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 294 vvizura 2018-08-08 19:27
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 154 hm.. 2018-08-24 08:46
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 316 domasz 2018-08-22 09:21
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 305 jeometra 2018-08-22 09:54
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 266 hm.. 2018-08-24 09:03
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 268 kaka 2018-08-24 09:22
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 285 nil20 2018-08-24 09:31
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 274 hm.. 2018-08-24 14:34
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 320 hm.. 2018-08-24 14:46
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 215 Olex 2018-08-27 09:24
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 211 hm.. 2018-08-28 05:39
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 185 Olex 2018-08-28 11:46
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 135 hm.. 2018-08-29 07:42
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 277 Climero 2018-08-26 21:02
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 266 vvizura 2018-08-26 21:46
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 285 Olex 2018-08-27 09:57
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 230 vvizura 2018-08-28 18:00
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 205 hm.. 2018-08-29 08:11
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 223 Olex 2018-08-29 08:14
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 213 Stanley 2018-08-29 14:56
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 194 Olex 2018-08-30 06:56
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 171 Kunzite 2018-08-30 12:28
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 199 mr_tom 2018-08-30 11:08
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 202 nil20 2018-08-30 13:32
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 181 mr_tom 2018-08-30 15:34
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 234 nil20 2018-08-30 16:10


Akcja: ForaW±tkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mog± pisaę na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.