GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ?
Autor: Kunzite (---.ists.pl)
Data: 16 maj 2018 - 12:48:42

dr_Lecter Napisa³(a):
> Tak, technicznie rzecz bior±c jest to wyznaczenie
> ale od strony prawnej jest to przyjźcie granic.
> Zawiadomienie po to, aby starostwo mog³o sobie
> ³adnie wpisaę w ZRD=1 dla nowo obliczonych punktów
> granicznych starej dzia³ki.

Czyli masz np ZRD=7, wykonujesz "wyznaczenie" i juæ jest ZRD=1?


> "ZRD1 Nazwa (pe³na): geodezyjne pomiary terenowe
> poprzedzone rozgraniczeniem
> nieruchomo¶ci, wznowieniem znaków granicznych,
> wyznaczeniem punktów granicznych lub ustaleniem
> ich po³oæenia w innym trybie, w tym w trybie
> okre¶lonym w § 39
> ust. 1 i 2 rozporz±dzenia - 1." A ten "inny
> tryb" to w³a¶nie przyjźcie granic z zawiadomieniem
> wszystkich stron i technicznym wytyczeniem pkt
> gran w terenie i ich zamarkowaniem do okazania.

Zgubi³e¶ tylko jedno takie ma³o waæne s³owo "ustalenie" w innym trybie. W±tpiź, æeby wspomniane wcze¶niej szkice za³oæenia ewidencji by³y poprzedzone jakim¶ ustaleniem granic (poza obwodnic± obrźbu). Ustalano wtedy tylko stan posiadania (czyli kto w³ada nieruchomo¶ci±) i to robiono w remizie a nie w terenie, a szkice to jedynie pomiar miedz i stanu w³adania. Przebiegu granic nie ustalano, jak to ma byę w cytowanym przez Ciebie przepisie. Materia³ przydatny bardzo przy rozgraniczeniu ale na pewno nie jest to granica ustalona w my¶l art 39 pgik.

> Ci±gi sytuacyjne z 1967r. po przeliczeniu na odnalezione
> znaki osnowy ewid. oraz przetransformowane punkty
> "siadaj±" na odchy³kach niewiele wiźkszych od tych
> dla wspó³czesnych ci±gów. A wiźc jednak da siź -
> trzeba tylko dobrych chźci, no i trochź praktyki

A mia³e¶ kiedy¶ spór w takiej procedurze wyznaczenia któr± robisz? Odsy³asz zgodnie z art 39 do s±du?Temat Ods³on Napisane przez Wys³ane
  dlaczego jest ¼le w geodezji ? 11116 vvizura 2018-04-30 10:08
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 1373 Atol 2018-04-30 14:25
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 1164 vvizura 2018-04-30 15:02
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 968 vvizura 2018-04-30 18:54
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 933 stardust 2018-04-30 19:01
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 933 vvizura 2018-04-30 19:38
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 898 gg 2018-05-01 11:52
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 764 vvizura 2018-05-02 13:57
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 699 Atol 2018-05-04 09:11
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 667 vvizura 2018-05-05 00:35
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 323 Olex 2018-06-26 12:27
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 308 Olex 2018-06-26 12:23
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 316 Przemko 2018-07-01 13:50
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 176 Olex 2018-08-08 15:27
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 474 maf 2018-05-17 22:23
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 478 vvizura 2018-05-18 10:09
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 862 jimny 2018-04-30 14:40
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 891 nil20 2018-04-30 15:00
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 705 vvizura 2018-04-30 19:00
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 691 KSz 2018-04-30 22:43
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 690 nil20 2018-04-30 23:18
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 658 vvizura 2018-05-01 00:16
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 636 KSz 2018-05-01 06:43
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 285 Olex 2018-06-26 12:35
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 638 Harpagon 2018-05-01 00:50
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 763 Przemko 2018-05-01 02:18
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 719 m³ody_w_zawodzie 2018-05-02 08:23
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 622 vvizura 2018-05-02 13:48
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 644 ja89 2018-05-02 19:20
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 576 vvizura 2018-05-02 22:23
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 668 vvizura 2018-05-02 22:28
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 528 Stanley 2018-05-08 16:31
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 524 irekle 2018-05-08 18:38
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 486 Verbatim 2018-05-08 20:32
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 540 nil20 2018-05-09 01:03
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 551 Stanley 2018-05-09 17:53
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 502 nil20 2018-05-10 09:08
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 281 Olex 2018-06-28 10:54
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 601 gg 2018-05-09 00:37
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 526 Kunzite 2018-05-10 13:18
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? - klasyka "gatunku" 588 dr_Lecter 2018-05-13 02:32
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? - klasyka "gatunku" 536 nil20 2018-05-13 11:17
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? - klasyka "gatunku" 537 Stanley 2018-05-14 16:11
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? - klasyka "gatunku" 445 nil20 2018-05-14 21:49
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? - klasyka "gatunku" 451 vvizura 2018-05-14 22:13
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 720 dr_Lecter 2018-05-15 00:17
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 490 gg 2018-05-16 00:13
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 505 dr_Lecter 2018-05-16 02:29
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 470 maxpor 2018-05-16 08:46
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 536 Kunzite 2018-05-16 12:48
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 539 nil20 2018-05-17 08:34
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 382 vvizura 2018-06-21 09:05
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 392 heero23 2018-06-21 09:38
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 374 Harpagon 2018-06-21 12:09
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 141 Olex 2018-08-08 16:05
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 137 Olex 2018-08-08 16:00
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 475 Atol 2018-06-22 13:35
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 450 Harpagon 2018-06-22 14:19
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 460 dr_Lecter 2018-06-22 14:58
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 477 dr_Lecter 2018-06-22 15:37
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 539 Atol 2018-06-22 18:26
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 570 vvizura 2018-06-25 09:15
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 410 hm.. 2018-07-09 18:37
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 432 dr_Lecter 2018-07-09 20:30
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 460 hm.. 2018-07-10 17:28
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 367 nil20 2018-07-12 00:37
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 354 vvizura 2018-07-12 08:17
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 301 hm.. 2018-07-12 20:46
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 278 vvizura 2018-07-12 21:00
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 301 hm.. 2018-07-12 21:20
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 347 nil20 2018-07-12 21:39
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 221 hm.. 2018-08-04 23:08
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 323 Verbatim 2018-07-12 21:37
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 390 nil20 2018-07-13 00:23
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 266 hm.. 2018-08-04 23:14
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 273 hm.. 2018-08-04 22:49
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 438 rafal. 2018-07-12 23:38
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 407 hm.. 2018-08-04 23:26
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 401 vvizura 2018-08-05 12:14
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 356 hm.. 2018-08-05 23:52
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 310 vvizura 2018-08-07 13:28
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 308 hm.. 2018-08-08 12:49
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 297 vvizura 2018-08-08 14:38
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 161 hm.. 2018-08-24 08:41
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 341 vvizura 2018-08-08 19:27
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 180 hm.. 2018-08-24 08:46
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 361 domasz 2018-08-22 09:21
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 340 jeometra 2018-08-22 09:54
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 297 hm.. 2018-08-24 09:03
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 312 kaka 2018-08-24 09:22
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 332 nil20 2018-08-24 09:31
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 312 hm.. 2018-08-24 14:34
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 357 hm.. 2018-08-24 14:46
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 258 Olex 2018-08-27 09:24
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 252 hm.. 2018-08-28 05:39
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 224 Olex 2018-08-28 11:46
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 172 hm.. 2018-08-29 07:42
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 311 Climero 2018-08-26 21:02
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 297 vvizura 2018-08-26 21:46
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 319 Olex 2018-08-27 09:57
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 272 vvizura 2018-08-28 18:00
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 250 hm.. 2018-08-29 08:11
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 262 Olex 2018-08-29 08:14
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 248 Stanley 2018-08-29 14:56
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 227 Olex 2018-08-30 06:56
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 207 Kunzite 2018-08-30 12:28
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 244 mr_tom 2018-08-30 11:08
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 244 nil20 2018-08-30 13:32
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 222 mr_tom 2018-08-30 15:34
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 290 nil20 2018-08-30 16:10


Akcja: ForaW±tkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mog± pisaę na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.