GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Podział na poszerzenie nieruch. sąsiedniej - zawieszenie podziału na "6 miesięcy"
Autor: dancom (---.play-internet.pl)
Data: 28 lis 2018 - 13:26:47

Podział na poszerzenie nieruch. sąsiedniej - zawieszenie podziału na "6 miesięcy"

Podział z art.93.2a
Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne,
a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu
o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalny, pod warunkiem że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie
sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami. W decyzji
zatwierdzającej podział nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który
nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna.
Przepisu nie stosuje się w przypadku podziałów nieruchomości, o których mowa w art. 95.

Zawieszenie:
Art. 94. 1. W przypadku braku planu miejscowego – jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem
sporządzenia tego planu – podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli:
1) nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo
2) jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, wniosek o podział został złożony:
1) po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia podjęcia przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego,
lub
2) po wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu
– postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia planu miejscowego, jednak nie dłużej
niż na okres 6 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku o podział. Jeżeli w okresie zawieszenia postępowania w sprawie
podziału nieruchomości plan miejscowy nie zostanie uchwalony, stosuje się przepis ust. 1.

Czy art.94.2 działa na art.93.2a podział na poszerzenie? (działka rolna)
Wyprowadźcie mnie z blędu...
pozdro.Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Podział na poszerzenie nieruch. sąsiedniej - zawieszenie podziału na "6 miesięcy" 1074 dancom 2018-11-28 13:26
  Re: Podział na poszerzenie nieruch. sąsiedniej - zawieszenie podziału na "6 miesięcy" 371 Harpagon 2018-11-28 18:49
  Re: Podział na poszerzenie nieruch. sąsiedniej - zawieszenie podziału na "6 miesięcy" 116 geo2008 2018-12-13 15:00
  Re: Podział na poszerzenie nieruch. sąsiedniej - zawieszenie podziału na "6 miesięcy" 283 Atol 2018-11-29 06:37
  Re: Podział na poszerzenie nieruch. sąsiedniej - zawieszenie podziału na "6 miesięcy" 189 jm 2018-11-30 17:17
  Re: Podział na poszerzenie nieruch. sąsiedniej - zawieszenie podziału na "6 miesięcy" 172 Atol 2018-12-01 21:53
  Re: Podział na poszerzenie nieruch. sąsiedniej - zawieszenie podziału na "6 miesięcy" 286 geobocian 2018-11-29 08:04
  Re: Podział na poszerzenie nieruch. sąsiedniej - zawieszenie podziału na "6 miesięcy" 208 dancom 2018-11-29 21:44
  Re: Podział na poszerzenie nieruch. sąsiedniej - zawieszenie podziału na "6 miesięcy" 151 equino 2018-12-13 17:33


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.