GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Geodezyjne opracowania do celów prawnych - Włocławek 9 marca 2020
Autor: Robert Łuczyński (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data: 11 lut 2020 - 12:29:32

Szkolenie:
"Geodezyjne opracowania do celów prawnych - wykonawstwo i weryfikacja - wiedza i praktyka"

Włocławek, 39 marca 2020

Prowadzący:
dr inż. Robert Łuczyński
www.robertluczynski.com

Program:

1. Ogólne zasady zgłaszania prac geodezyjnych, wykonywania pomiarów geodezyjnych, kompletowania dokumentacji technicznej oraz jej weryfikacji
1.1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej
1.2. Uzgodnienie listy materiałów
1.3. Ustalenie wysokości opłaty i wydanie licencji
1.4. Zgłoszenie uzupełniające
1.5. Analiza materiałów PZGiK
1.6. Wywiad terenowy i pomiary geodezyjne
1.7. Opracowanie wyników pomiarów
1.8. Operat techniczny – spis zawartości
1.9. Zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych
1.10. Weryfikacja zbiorów danych – protokół
1.11. Przyjęcie materiałów do PZGiK / udostępnianie / uwierzytelnianie - klauzule
1.12. Odmowa przyjęcia materiałów do PZGiK – decyzja starosty
1.13. Odwołanie od decyzji starosty do WINGiK
1.14. Skarga na decyzję WINGiK do WSA
1.15. Przykłady wyroków sądowych

2. Stan prawny nieruchomości a stan władania, dokumentacja stwierdzająca stan prawny nieruchomości oraz dokumentacja określająca przebieg linii granicznych.

3. Rodzaje prac geodezyjnych, procedury, rodzaje dokumentów tworzonych przez wykonawców prac geodezyjnych (m. in.: protokoły i mapy) oraz rodzaje dokumentów (administracyjnych i sądowych) zatwierdzających przebieg linii granicznych w poszczególnych pracach geodezyjnych.

4. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych
4.1. Kryteria ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych
4.2. Operat techniczny
4.3. Harmonogram prac geodezyjnych
4.4. Przykłady

5. Rozgraniczenie nieruchomości w trybie administracyjnym
5.1. Kryteria ustalania przebiegu granic nieruchomości
5.2. Dokumentacja techniczna
5.3. Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości
5.4. Harmonogram prac geodezyjnych
5.5. Przykład rozgraniczenia uwłaszczonego gospodarstwa rolnego

6. Rozgraniczenie nieruchomości w trybie sądowym – różnice w stosunku do postępowania administracyjnego, przykłady

7. Podział nieruchomości w trybie administracyjnym
7.1. Przyjęcie granic nieruchomości do podziału
7.2. Dokumentacja podziału nieruchomości
7.3. Harmonogram prac geodezyjnych
7.4. Przykłady

8. Podział nieruchomości w postępowaniu sądowym
8.1. Specyfika podziałów nieruchomości w trybie sądowym
8.2. Przykład podziału nieruchomości związanego z zasiedzeniem części nieruchomości

9. Szczególne tryby podziałów nieruchomości
9.1. Podstawy prawne i właściwe organy
9.2. Przykłady

10. Treści map, wykazów, rejestrów i protokołów tworzonych na potrzeby poszczególnych prac geodezyjnych do celów prawnych; mapy do zasiedzenia; mapy do ustalenia zasięgu służebności gruntowych.

11. Podział nieruchomości rolnej
11.1. Specyfika podziałów nieruchomości rolnych i leśnych
11.2. Przykład podziału nieruchomości rolnej

12. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
12.1. Charakterystyka aktualizacji ewidencji gruntów i budynków
12.2. Czynność materialno – techniczna
12.3. Postępowanie administracyjne
12.4. Przykład aktualizacji ewidencji gruntów i budynków z wykorzystaniem mapy sytuacyjnej sporządzonej przez mierniczego przysięgłego

13. Wznowienie znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych
13.1 Atrybuty i dokładności położenia punktów granicznych
13.2. Zasady ujawniania nowych współrzędnych punktów granicznych w bazie roboczej
13.3. Zasady wykorzystywania materiałów archiwalnych
13.4 Przykłady

14. Odpowiedzi na pytania i dyskusja.

Koszt: 300 zł + VAT
Zgłoszenia: Wacław Malinowski
E-mail: fs-szymon@wp.pl Tel.: 790252014Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Geodezyjne opracowania do celów prawnych - Włocławek 9 marca 2020 330 Robert Łuczyński 2020-02-11 12:29


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.