GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi
Autor: nil20 (---.146.97.216.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl)
Data: 28 gru 2020 - 01:23:13

Verbatim Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> nil20 Napisał(a):
> --------------------------------------------------
> -----
>
> > Po raz kolejny - to ile odszkodowań
> wypłaciliście,
> > komu, jakie to były kwoty - za te błędy
> > kierowników robót?
>
> A ilu wykonawców (kierowników) musiało płacić za
> błędy w pzgik, które zostały przez nich
> wykorzystane, kiedy w dokumentacji którą
> sporządzili brak jakiejkolwiek analizy, bo
> przecież gdzie napisano, że taka analiza winna
> być? To przecież ostatnia nowelizacja Pgik
> wprowadza jakąś "tam" odpowiedzialność cywilną,
> jeszcze nie skonsumowaną przez zamawiających?

Odpowiadasz pytaniem na pytanie, ale to dowodzi, ze ze strony starosty, weryfikatorów, osób wprowadzających zmiany do baz - ZERO!!!!

A jakie koszty ponoszą wykonawcy?
Pośrednio już wykonując zlecenie, gdy po wywiadzie terenowym (to część analizy), z którego "na oko" widać względną aktualność mapy mierzymy tylko to , co jest przedmiotem zlecenia - np. inwentaryzujemy sieć z przyłączami, dajmy na to kanalizacji deszczowej w zwartej zabudowie miasta.
I przy próbie wniesienia zmian do mapy numerycznej okazuje się, że nic nie siedzi, trzeba wracać w teren, mierzyć budynki (obiekty EGB ) których narożniki (zarazem wykazane jako punkty graniczne) w pobliżu wcinek na rynny (to końce naszych przyłączy) nie siedzą od +/- 30 do 1.5m.
I teraz na nasz koszt, nieprzewidzialny przy wycenie w przetargu na obsługę budowy mamy - a jakże - modyfikować te granice, te kontury budynków, zrobić wykazy zmian EGB do wszystkiego.
I tak jest ze wszystkim, niby masz zmierzyć asfalt z chodnikiem, ale trzeba mierzyć wszystkie ogrodzenia, skarpy, rowy - nic nie siedzi, bo projekt na kopii mapy zasadniczej...
Mierzysz kabel wytyczony od linii ogrodzeń i widocznych kamieni granicznych w terenie a tu masz - po wkartowaniu okazuje się, że cały obręb jest sypnięty o jakieś 70cm i kabel, co miał być w drodze, na mapie numerycznej jest w prywatnych działkach, za linią ogrodzeń i granic.
Jak myślisz, kto to skoryguje, na czyj koszt? Na pewno nikt ze starostwa.
Czy myślisz, że ja wstrzymam odbiór i będę wszczynał jakieś postepowania cywilne czy administracyjne w celu ustalenia, kto zawinił?
Nie, ja to będę poprawiał na swój koszt, przekroczę terminy i pewnie nikt mi w związku z tym za robotę nie zapłaci, ja zapłacę opłaty w odgik i kary umowne. I ostatni raz będę robił dla tego klienta.
Albo oszukam bezczelnie, wymaluję przepiękne, kolorowe szkice, na których wszystko będzie się zgadzać z mapa numeryczną, naciągnę współrzędne - i będziecie zadowoleni, będziecie to sobie weryfikować i podziwiać...

Tak można bardzo, bardzo długo, a to tylko o syt-wys-ach... coś, do czego nigdzie na świecie nie przykłada się szczególnej wagi, w zasadzie to nie zajmują się tym żadni specjalnie uprawnieni.
Bo temat odpowiedzialności za granice... czego, działekj EGB? Bo przecież nie nieruchomości.... to by epopeję można napisać.


> Teraz to już bredzisz. Posłużę się Twoją logiką,
> gdzie napisane, że szkic musi powstać tylko w
> terenie?

Ależ oczywiście, żaden nie powstaje w terenie z tych, które macie w zasobie. Na pewno nie te, gdzie w kolorkach są sieci, przepisane rzędne z dzienników niwelacji, podane wszystkie czołówki, numery działek, adresy. Nie, te szkice nigdy terenu nie widziały.

A jednak niedawno w jakimś celu na stronie GUGIK zamieszczono zbiór nieobowiązujących już instrukcji i wytycznych. Zapewne dlatego, że zaczęto wspominać coś o wiedzy szkolnej a dla pewnego pokolenia te archiwalia to były szkolne podręczniki. Nie wiem, czy kiedyś czytałeś takie coś jak instrukcja G-4. Tam jest cały rozdział pod tytułem "Szkice polowe". P O L O W E. Nie biurkowe, nie kameralne, nie tyczenia, nie dokumentacyjne.
A te standardy wprowadzają na powrót obowiązek szkiców POLOWYCH, nigdzie indziej nie zdefiniowanych.
I proszę cię bardzo, jeśli nie pamiętasz wiedzy szkolnej lub nie umiesz znaleźć to masz, bo my zaraz będziemy się z treści i zawartości tych szkiców przed weryfikatorami tłumaczyć jak dzieci:

"Szkice polowe

§ 39.
Szkice polowe są obrazami mierzonego terenu. Wykonuje się je w czasie pomiaru na formularzach ustalonego wzoru.
§ 40.
1. Szkice polowe powinny zawierać zanumerowane punkty osnowy geodezyjnej, rodzaj ich utrwalenia w terenie i szczegóły terenowe będące przedmiotem pomiarów sytuacyjnych, a także dodatkowe informacje opisowe oraz miary wyznaczające położenie, kształt i wielkość szczegółów terenowych. Przy rysowaniu szkiców należy stosować znaki umowne przewidziane w instrukcji technicznej K-1 dla skali 1 : 500.
2. Szkice polowe sporządza się bez zachowania skali, w miarę możliwości obejmując jednym szkicem zamkniętą część terenu. W odniesieniu do terenów charakteryzujących się bogatą treścią, celowym jest obejmowanie odrębnym szkicem szczegółów terenowych zdejmowanych tylko z jednej linii pomiarowej lub jej części.

§ 41.
1. Rysunek na szkicu polowym winien być wyraźny, a miary i dane opisowo - informacyjne czytelne.
Błędnie wykreślone linie bądź wpisane miary nie mogą być wycierane; linie należy kasować dwiema skośnymi kreskami, zaś miary i napisy przekreślać tak, aby pozostały czytelne.
2. Szkiców polowych nie należy przerysowywać.
W przypadkach uzasadniających przerysowanie, należy szkic oryginalny zachować co najmniej do czasu kameralnego opracowania mapy.

§ 42.
1. Na szkicach polowych oprócz szczegółów terenowych określonych miarami należy podawać:
a) dane informacyjne wyszczególnione w § 16 niniejszej instrukcji.
b) kierunek północy,
c) nazwiska i imiona właścicieli (władających) działek oraz w miarę możliwości oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów i numery ewidencyjne działek.
2. Szkice polowe należy numerować zgodnie z zaleceniami otrzymanymi przy zgłoszeniu roboty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
3. Szkic polowy powinien zawierać numery szkiców sąsiednich oraz inne informacje przewidziane w formularzu.
4. W miarę postępu prac należy na szkicu polowym osnowy pomiarowej sporządzić zestawienie szkiców polowych, podając na każdej linii pomiarowej czerwonym kolorem numer szkicu polowego pomiaru sytuacyjnego opartego na tej linii. "


Jakieś wątpliwości? No tego właśnie znowu chcemy.


> Dlaczego twierdzisz, że szkic nie zawiera
> informacji, które są w bazie? Toż to skandal w
> biały dzień! Pisze to długoletni wykonawca prac?

Wspominałem już, czego szkice POLOWE nie zawierają - elementów wyliczonych z dzienników pomiarowych, np. rzędnych pikiet, punktów charakterystycznych przewodów, włazów, studni itd oraz rzeczy których NIE MIERZYMY - np. danych władającego siecią, opisu przyłącze/rozdzielczy.
Oraz pikiet, które są wyliczone kameralnie, np. brakujący narożnik budynku domierzony ortogonalnie (co najwyżej dopisujemy taki punkt w biurze).
A to wszystko jest w pliku! We właściwych współrzędnych, od razu widać, na której działce, nie potrzebne żadne "lokalizacje" ani opisy orientujące!

> Zapomniałeś, np. na potrzeby "ulubionego"
> budownictwa i nie tylko (także do podziału działek
> gruntu, nieruchomości), przygotowywałeś szkice
> dokumentacyjne, tyczenia? Robiłeś je tylko w
> terenie, czy w większości w biurze?

To nie są szkice polowe, których domagacie się przywrócenia!

> Jaki masz problem z utworzeniem bazy, wczytaniem
> nr pikiet, nałożeniem druku szkicu i
> wygenerowaniem (wydrukiem) takowegoż?

Aaa, widzisz, jakie to proste?
A weryfikator tego nie umie... żenada!
Za co bierze kasę?
My mamy to za niego robić?
Bo nam to do pracy nie było potrzebne!
To zabiera czas, czas to pieniądz ale też nasze życie. Możemy sobie kupić trochę czasu, zlecając to pracownikowi, ale on też ma życie, mógłby w tym czasie robić rzeczy naprawdę pożyteczne.
I jeszcze nabija to megabajty danych w pdf, które trzeba będzie bez sensu utrzymywać na serwerach.


> Czy swoje
> obowiązki cedujesz na tego komu zgłosiłeś pracę?
> To ciekawe podejście do działalności
> gospodarczej.

Coś ci się zupełnie popier...

Hallo, mamy już prawie rok 21.
Dwa tysiące dwudziesty pierwszy, siostro.
Nie 1981.
Nie ma już PRL-u, państwowych OPGK-ów, zleceń na założenia pierworysów mapy zasadniczej.

Ciekawe masz podejście... to może ja sam sobie zweryfikuje swoja robotę, a weryfikator mi za to zapłaci?
A może frytki do tego?
Dlaczego nie, nie ma ich w rozporządzeniu tak samo, jak szkiców?
Dopiszcie koniecznie, że weryfikacje ułatwi także ekspres do kawy, koniecznie z operatem należy przekazywać jedna paczkę ziarnistej, oprócz szkiców.

Nie, nie ceduję obowiązków na mojego klienta, którymi mi płaci.
Od wynagrodzenia odprowadzam podatki i opłaty, w tym opłatę za łaskę zgłoszenia pracy i przekazania za darmo wyników mojej pracy do zasobu, Mój klient, prywatny inwestor, nie ma praktycznie żadnych praw majątkowych do mapy, którą dla niego rysuję ani tym bardziej do baz danych.
Za tą opłatę (i nie tylko, bo bilans się wam i tak nie domyka, za dużo pociotków żeście pozatrudniali do tych weryfikacji) starosta wypłaca pensję weryfikatorom. To ich zajęcie, nie moje. Niech sobie generują szkice, niech sobie je drukują na ploterach, jak inaczej nie potrafią.
Albo niech idą smażyć frytki do sieciówki, co mnie to obchodzi, niech zastąpi ich sztuczna inteligencja jak sobie nie radzą.
Bo mają zweryfikować dane, które przekazuję, które muszę przekazywać w określonym prawem zakresie.
Obecnie jest to operat, czasami z "wywiadem", plik gml, wykaz punktów w operacie (wcale nie w osobnym txt, to wam gratis robimy) - ale chcecie szkiców.


> Dobry pomysł. Od dzisiaj będę brał kasę za swoje
> usługi a starosta niech sporządza dokumentację
> zamawiającym, wykonuje wszystkie niezbędne
> czynności, albo znajduje frajerów, którzy za niego
> to zrobią?
> Gdzie takie starostwa?

A to szkice polowe, o które się rozchodzi, nie są dla weryfikatorów, tylko są dla zamawiających?
Dziwne, jeszcze nigdy żadnego nie przekazywałem, wszystkich tylko dwg obchodził (zupełnie nieobiektowy) i mapa "z czerwoną pieczęcią".
Cos ci się pomerdało, w całym tym wątku zupełnie nic o dokumentach dla klienta nie pisaliśmy.

Naprawdę, dyskusja bez sensu.
Wiadomo, kulturalna dyskusja możliwa jest tylko wtedy, gdy obie strony się zgadzają, wtedy można się rozejść z miłym wspomnieniem kontaktu z inteligentnym człowiekiem, tak inteligentnym , jak my sami niemal... no ale tak to się o geodezji dyskutuje tylko na spotkaniach administracji zapewne. Reszta to jakieś "radomskie warchoły".Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 4992 mbiela 2020-12-22 20:30
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 1726 dancom 2020-12-22 21:26
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 1651 nil20 2020-12-23 03:01
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 1114 rodi 2020-12-22 22:10
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 1168 rodi 2020-12-22 22:12
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 1033 kamkr 2020-12-22 22:21
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 899 Maciuś 2020-12-23 18:09
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 1002 jarooo 2020-12-23 07:21
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 884 geoziom 2020-12-23 12:57
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 845 chlebzesmalcem 2020-12-23 18:45
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 788 maxpor 2020-12-23 21:20
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 1203 Verbatim 2020-12-24 21:34
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 769 GEORG 2020-12-25 11:31
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 841 nil20 2020-12-25 16:47
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 808 Verbatim 2020-12-25 20:11
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 740 nil20 2020-12-26 18:58
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 703 Verbatim 2020-12-26 19:54
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 718 geobocian 2020-12-26 21:44
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 743 nil20 2020-12-27 00:56
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 702 Verbatim 2020-12-27 09:50
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 1230 nil20 2020-12-28 01:23
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 634 Verbatim 2020-12-28 09:18
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 600 nil20 2020-12-28 11:27
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 587 geobocian 2020-12-28 11:46
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 556 nil20 2020-12-28 12:28
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 596 geobocian 2020-12-28 16:37
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 593 nil20 2020-12-28 19:29
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 565 Verbatim 2020-12-28 13:13
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 667 jeometra 2020-12-27 12:13
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 613 geobocian 2020-12-27 14:41
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 585 mbiela 2020-12-27 19:29
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 568 luci 2020-12-27 19:46
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 572 nil20 2020-12-27 20:23
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 645 jeometra 2020-12-27 20:54
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 714 GEORG 2020-12-26 23:21
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 819 Harpagon 2020-12-24 08:40
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 669 Maciuś 2021-01-05 12:20
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 871 geobocian 2020-12-27 19:57
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 764 Harpagon 2021-11-17 13:50
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 781 chlebzesmalcem 2021-11-17 15:29
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 691 sigielki 2021-11-17 19:18
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 662 Stanley 2021-11-18 17:27
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 592 Harpagon 2021-11-19 23:05
  Re: Nowelizacja rozporządzenia - uwagi 747 slawwoj 2021-11-20 18:14


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.