GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Projekt zmian rozporządzenia EGiB
Autor: MarekP (---.centertel.pl)
Data: 11 maj 2021 - 08:20:33

Co sądzicie o zmianach ?

§ 30. 1. Przebieg granic działek ewidencyjnych w procesie zakładania, modernizacji albo
bieżącej aktualizacji ewidencji wykazuje się na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej:

....
7) na podstawie innych, wiarygodnych w ocenie organu materiałów zasobu dotyczących przebiegu granic; (?????????????)
§ 37. 1. Jeżeli brak jest dokumentacji wymienionej w § 36 lub jeżeli zawarte w niej dane nie są wiarygodne, dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych lub geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic.

na

§ 31. Jeżeli brak jest dokumentacji, o której mowa w § 30 albo zawarte w niej dane nie pozwalają na odtworzenie położenia granic z dokładnością właściwą dla szczegółów I grupy określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy, dane dotyczące położenia granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic.

wydaje mi się, że wyrzucenie "dane nie są wiarygodne" jest wiele opracowań, które pozwalają na "odtworzenie położenia granic z dokładnością właściwą dla szczegółów I grupy określonej" ale są tak ...... że głowa boli.

Nadal stabilizacja tylko przy zgodny wskazaniu.......

Dla uprawnionych tylko z 1 (czy to dobrze ??)

§ 33. 1. Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wraz z danymi dotyczącymi
punktów granicznych dokonuje geodeta posiadający uprawnienia zawodowe, o których mowa
w art. 43 pkt 1-2 lub 5 ustawy, zwany dalej „geodetą uprawnionym” na podstawie zgodnych
wskazań podmiotów, o których mowa § 11 pkt 2 lit. a oraz § 12 pkt 1,


Zmiana §9

6. W przypadku połączenia działek ewidencyjnych lub podziału nieruchomości, składającej się z co najmniej dwóch
sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych, w którym nie uwzględniono dotychczasowych granic działek ewidencyjnych
przebiegających wewnątrz tej nieruchomości, nowo powstałe działki ewidencyjne oznacza się kolejnymi, niewykorzystanymi w danym obrębie, liczbami naturalnymi.

na §7

7. W przypadku połączenia działek ewidencyjnych lub podziału nieruchomości,
składającej się z co najmniej dwóch sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych, nowo
powstałe działki ewidencyjne oznacza się kolejnymi liczbami naturalnymi, wyższymi od
najwyższego z dotychczas użytych numerów działek ewidencyjnych w tym obrębie
ewidencyjnym.

To akurat na +Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Projekt zmian rozporządzenia EGiB 1279 MarekP 2021-05-11 08:20
  Re: Projekt zmian rozporządzenia EGiB 526 Atol 2021-05-11 12:53
  Re: Projekt zmian rozporządzenia EGiB 433 rodi 2021-05-15 00:33


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.