GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Zmiana atrybutu stb podczas modyfikacki wsp. Punktow granicznych.
Autor: Verbatim (---.4.62.15.edial.pl)
Data: 05 lut 2022 - 10:33:27

nil20 Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Verbatim, mnie to wszystko bardziej śmieszy niż
> złości.
> Nie uważam modernizacji za świętość, to czysta
> świeckość.
> Wg mnie wniosek z tego wyroku jest jednak taki, że
> wyznaczenie ani wznowienie nie mogą (w świetle,
> czy też półmroku obowiązujących przepisów)
> powodować zmian EGB. To można zrobić tylko
> ustaleniem, pytanie dodatkowe - czy można to
> zrobić ustaleniem do celów EGB i czy zlecający te
> pseudomodernizacje byli swiadomi tego, co robią.
>
>
> > Tak, że nil20 coś nie jesteś na bierząco...i
> > głupoty prawisz.
>
> Ja nie prawak. Ale gdy orzekał sad d w 2018r w EGB
> był taki przepis:
>
> "§ 37. 1. Jeżeli brak jest dokumentacji
> wymienionej w § 36 lub jeżeli zawarte w niej dane
> NIE SA WIARYGODNE, dane dotyczące przebiegu granic
> działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku
> geodezyjnych pomiarów terenowych lub geodezyjnych
> pomiarów fotogrametrycznych poprzedzonych
> ustaleniem przebiegu tych granic."
>
> Hm, mogliśmy uznać (wtedy), że dane z modernizacji
> nie są wiarygodne, bo w zasobie są inne materiały,
> ktore potwierdzą strony w czasie ustyalenia
> granic. Nie wznowienia znaków ani wyznaczenia
> punktów. Ba, to wyznaczenie to przecież wiemy, że
> kiedyś, gdy nie było w EGB zapisów o ustalaniu,
> miało służyć właśnie jako takie ustalenie na
> podstawie np. mapy ewidencyjnej 1:5000 i czołówek,
> dziś jest tylko pretekstem do wyłudzania opłat za
> dodatkowy etap podziału.
>
>
> A dziś ten przepis wygląda tak:
>
> "§ 31. Jeżeli BRAK jest dokumentacji lub
> materiałów, o których mowa w § 30, albo zawarte w
> nich dane nie pozwalają na odtworzenie położenia
> granic z dokładnością właściwą dla szczegółów I
> grupy określonej w przepisach wydanych na
> podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy, dane
> dotyczące położenia granic działek ewidencyjnych
> pozyskuje się w wyniku pomiarów geodezyjnych
> poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic."
>
>
> I niestety teraz bardzo trudno udowodnić tezę, że
> w zasobie BRAK jest po modernizacji danych! SĄ!
> Gotowe i z atrybutami!
> Choć być może błędne, ale tym bardziej
> kwalifikujące na ustalenie.
> Tylko które?
> Ja bym wolał robić rozgraniczenia, gdyby tylko
> było możliwe wszczynanie ich na mój wniosek i
> skuteczne kończenie mimo nieżyjących stron ( a
> wiemy z orzeczeń, że zmiana właścicieli umożliwia
> wznowienie procedury rozgraniczenia w przyszłości,
> więc to nie powinien być żaden problem jak przy
> ustalaniu EGcool smiley.
> Oraz gdyby właścicielom przysługiwało prawo do
> natychmiastowego roszczenia o odszkodowanie wobec
> wykonawców spartaczonej modernizacji i zwrot
> kosztów prywatnego geodety.
> Bez tego jestem przez nich postrzegany jako
> członek jakiejś mafii, która czerpie zyski tego
> procederu, w układzie
> ODGIK-MODERNIZATOR-WYKONAWCY. Jak lekarze w
> układzie ZUS-NFZ-PRAKTYKI PRYWATNE.

Nil20 jednak realnie patrzysz na świat. Co do § 31 to spotkałem się już wielokrotnie z opinią weryfikatorów, że miary do znaków granicznych po przedłużeniu ścian budynków wykazane na szkicach polowych np. z pomiaru stanu posiadania nie spełniają dzisiejszych standardów, do narożnik budynku jest szczegółwm I grupy dokładnościowej a znak będzie o rząd niżej, czyli II grupy. Z takimi interpretacjami trudno polemizować. W takich przypadkach wskazuję, że kontur numeryczny budynku (ze stannu posiadania) stanowi osnowę podstawową w stosunku do znaku granicznego, lub inaczej jest opisem topograficznym znaku. W przypadku kiedy są tylko miary czołowe, wyjaśniam, że są to dane liczbowe do wykonania wcięcia liniowego lub wykorzystania innego rozwiązania mieszanego (np. ustalona szer. drogi) w celu pozyskania współrzędnych znaku. Wszystko zależy jak wykażesz i uzasadnisz swoje podejście w analizie. Nie muszimy się wzajemnie przekonywać, że zaprzestaliśmy umieć pisać sprawozdania techniczne - dzisiaj opis przebiegu pracy i wykorzystania materiałów pzgik. Generalnie nie jestem zwolennkiem ustalania, bo na moim terenie są zawsze jakieś materiały w pzgik, nawet te które pozostały po najeźdźcach a które były podkładem do opracowania mapy ewidencyjnej. Udało mi się pare razy wszystkich zainteresowaych zgromadzić na nieruchomości. Zwykle na wznowienia przychodzą bezpośrednio zainteresowani, pozostali mają to w głębokim poważaniu. Cóż z takiego ustalenia? Mimo skutecznego zawiadomienia (z ostrożności) terminy 25 dzniowe przed czynnościami). A i tak zawsze weryfikator wie lepiej. Zwróć uwagę, że wszystko dzieje się w czynnościach materialno - technicznych i wprowadzone zmiany w egib są możliwe do wyeliminowania tylko na drodze sądowej. Bywa tak nietety, że zainteresowani reagują dopiero po zawiadominiu o zmianach w egib. Lepszym rozwiązaniem jest wznowienie art. 39 ustawy Pgik. Niezadowolony zawsze może pójć do sądu, nawet jak geodeta - wykonawca przekaże wzde a w protokole będzie uwaga lub brak zgody na stabilizację albo iinego rodzaju przeszkoda starosta może w postępowaniu odmówić zmiany w egib a operat techniczny jest przyjęty do zasobu bo spełnia standardy w zakresie o których mowa i brak uwag w protokole do których starosta nie posiada kompetencji.
pozdrawiam i miłego dnia...Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Zmiana atrybutu stb podczas modyfikacki wsp. Punktow granicznych. 2828 Atol 2021-11-06 22:06
  Re: Zmiana atrybutu stb podczas modyfikacki wsp. Punktow granicznych. 1040 mbiela 2021-11-09 08:06
  Re: Zmiana atrybutu stb podczas modyfikacki wsp. Punktow granicznych. 725 Atol 2021-11-26 06:50
  Re: Zmiana atrybutu stb podczas modyfikacki wsp. Punktow granicznych. 821 Ares 2021-11-26 17:45
  Re: Zmiana atrybutu stb podczas modyfikacki wsp. Punktow granicznych. 518 saguaro 2022-02-03 09:51
  Re: Zmiana atrybutu stb podczas modyfikacki wsp. Punktow granicznych. 424 nil20 2022-02-03 11:35
  Re: Zmiana atrybutu stb podczas modyfikacki wsp. Punktow granicznych. 436 matusz 2022-02-03 19:04
  Re: Zmiana atrybutu stb podczas modyfikacki wsp. Punktow granicznych. 421 Verbatim 2022-02-04 12:15
  Re: Zmiana atrybutu stb podczas modyfikacki wsp. Punktow granicznych. 370 Atol 2022-02-04 13:01
  Re: Zmiana atrybutu stb podczas modyfikacki wsp. Punktow granicznych. 373 Kunzite 2022-02-04 13:15
  Re: Zmiana atrybutu stb podczas modyfikacki wsp. Punktow granicznych. 353 nil20 2022-02-04 16:44
  Re: Zmiana atrybutu stb podczas modyfikacki wsp. Punktow granicznych. 342 Verbatim 2022-02-04 22:13
  Re: Zmiana atrybutu stb podczas modyfikacki wsp. Punktow granicznych. 405 nil20 2022-02-05 09:02
  Re: Zmiana atrybutu stb podczas modyfikacki wsp. Punktow granicznych. 385 Verbatim 2022-02-05 10:33
  Re: Zmiana atrybutu stb podczas modyfikacki wsp. Punktow granicznych. 518 jeometra 2022-02-06 10:19
  Re: Zmiana atrybutu stb podczas modyfikacki wsp. Punktow granicznych. 360 geobocian 2022-02-04 20:25
  Re: Zmiana atrybutu stb podczas modyfikacki wsp. Punktow granicznych. 432 Atol 2022-02-03 13:51


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.