GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: kto zna odpowiedź???
Autor: pasiasia (---.adsl.inetia.pl)
Data: 16 gru 2009 - 15:27:19

1.stan prawny nieruchomości ujawniony w kw różni się od stanu tej nieruchomości wykazanego w ewidencji gruntów , a oba te stany różnią się od rzeczywistego stanu prawnego w zakresie numeru działki, powierzchni, przebiegu granic i właściciela. Na czyj wniosek kto i w jakim trybie powinien usunąć te rozbieżności. Proszę opisać kolejność postępowania.

Art. 10. 1. W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.
2. (1) Roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. Podstawą wpisu ostrzeżenia jest nieprawomocne orzeczenie sądu lub postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Do udzielenia zabezpieczenia nie jest potrzebne wykazanie, że powód ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Art. 27. (5) 1. W razie niezgodności danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej sąd rejonowy dokonuje - na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika - sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych katastru nieruchomości.
2. Sprostowanie, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane także z urzędu, na skutek bezpośredniego sprawdzenia danych w bazie danych katastru nieruchomości lub zawiadomienia jednostki prowadzącej kataster nieruchomości.
3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się wypis z operatu katastralnego, a gdy jest to niezbędne - także wyrys z mapy katastralnej lub inny dokument stanowiący podstawę sprostowania oznaczenia nieruchomości.
4. Organ prowadzący kataster nieruchomości zapewni nieodpłatnie sądom, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym, bezpośredni dostęp do bazy danych katastru nieruchomości w celu sprawdzenia oznaczenia nieruchomości.


Podstawa UOKWiH


2. Gmina chce nabyć nieruchomość od prywatnego właściciela. Według jakich zasad należy przyjąć granice tej nieruchomości?
Jakie są możliwe sposoby postępowania, jeżeli w ewidencji gruntów stwierdzimy błąd w ustaleniu tej granicy?

Dodałbym tu jeszcze do tego co pisali koledzy

Art. 26. 1. Granice między nieruchomościami nabywanymi na własność Skarbu Państwa lub na własność jednostki samorządu terytorialnego przyjmuje się według istniejącego stanu prawnego, a jeżeli stanu takiego nie można stwierdzić, według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
2. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, o których mowa w ust. 1, nie wstrzymuje się czynności związanych z nabyciem nieruchomości, co nie wyłącza roszczeń pomiędzy właścicielami nieruchomości, których granice zostały ustalone w sposób, o którym mowa w ust. 1.

Podstawa UOGNTemat Odsłon Napisane przez Wysłane
  kto zna odpowiedź??? 1873 askawit 2009-12-14 21:04
  Re: kto zna odpowiedź??? 842 askawit 2009-12-14 22:14
  Re: kto zna odpowiedź??? 762 askawit 2009-12-15 20:08
  Re: kto zna odpowiedź??? 749 rumcajs 2009-12-15 21:37
  Re: kto zna odpowiedź??? 729 góral 2009-12-17 00:12
  Re: kto zna odpowiedź??? 691 vague 2009-12-15 22:37
  Re: kto zna odpowiedź??? 700 Rych-Tak 2009-12-15 22:47
  Re: kto zna odpowiedź??? 659 vague 2009-12-15 22:55
  Re: kto zna odpowiedź??? 605 askawit 2009-12-16 01:07
  Re: kto zna odpowiedź??? 938 pasiasia 2009-12-16 15:27
  Re: kto zna odpowiedź??? 666 askawit 2009-12-16 16:47
  Re: kto zna odpowiedź??? 728 Adam Wójcik 2009-12-16 19:03


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.