GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Wytyczenie płotu a wznowienie znaków
Autor: Adam Wójcik (---.adsl.inetia.pl)
Data: 14 cze 2010 - 15:37:13

Witam.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac:
<<
§ 13. 1. Nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia i przekazywania dokumentacji do zasobu następujące rodzaje prac:
1) tyczenie obiektów budowlanych oraz pomiary budowlano-montażowe.
>>

A więc tyczenie WSZELKICH obiektów budowlanych takiemu obowiązkowi nie podlega. Pytanie zatem brzmi: czy ogrodzenie to obiekt budowlany, który może podlegać tyczeniu, i to na dodatek bez zgłoszenia?

Z ustawy Prawo budowlane:
<<
Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury.
>>

Dyskutujemy o ogrodzeniach... Ogrodzenie to ewidentnie nie jest budynek (np. nie ma dachu), ani obiektem małej architektury. Czy jest zatem budowlą? Analiza art.3 pkt 3 i pkt 9 Prawa budowlanego pozawala stwierdzić, że ogrodzenie - to "urządzenie budowlane", mieszczące się w pojęciu "urządzenie techniczne", spełniające kryteria budowli, a więc JEST obiektem budowlanym. Dla dociekliwych służę n/w przepisami:

<<
Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

3) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub URZĄDZENIA TECHNICZNE, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

9) urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć URZĄDZENIA TECHNICZNE związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, OGRODZENIA, place postojowe i place pod śmietniki;
>>

Mogą pojawić siętutaj wątpliwości... Czy aby ogrodzenie nie jest wyłącznie "urządzeniem budowlanym", a nie "urządzeniem technicznym", o którym mowa w definicji obiektu budowlanego... Podeprę się więc tutaj wyrokiem II OSK 1709/08 - Wyrok NSA z dnia 2009-10-28 [orzeczenia.nsa.gov.pl]

<<
Tym samym mając to ustalenie na uwadze podkreślić należy, iż ogrodzenie działki już zabudowanej niewątpliwie jest urządzeniem technicznym, związanym z istniejącymi na działce zabudowaniami zgodnie z definicją urządzenia zawartą w art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ale jest też budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego wchodzącą w zakres szerokiego pojęcia obiektu budowlanego.
>>

Sumując... Skoro ogrodzenie jest budowlą, a więc obiektem budowlanym, to można go wytyczać bez zgłoszenia... Należy tutaj dodatkowo zauważyć, że budowa ogrodzenia nie wymaga pozwolenia na budowę. A więc nie ma tu mowy o sporządzaniu mdcp, planów zagospodarowania działki, projektu, inwentaryzacji powykonawczej itp...


Pozdrawiam, Adam Wójcik.Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2010-06-14 15:41 przez Adam Wójcik.Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Wytyczenie płotu a wznowienie znaków 1481 slawwoj 2010-06-12 09:44
  Re: Wytyczenie płotu a wznowienie znaków 770 yabril 2010-06-12 09:55
  Re: Wytyczenie płotu a wznowienie znaków 803 slawwoj 2010-06-12 10:01
  Re: Wytyczenie płotu a wznowienie znaków 839 yabril 2010-06-12 10:09
  Re: Wytyczenie płotu a wznowienie znaków 765 Podpowiadacz 2010-06-12 11:18
  Re: Wytyczenie płotu a wznowienie znaków DWIE ODRĘBNE SPRAWY 787 Henio 2010-06-12 11:49
  Re: Wytyczenie płotu a wznowienie znaków DWIE ODRĘBNE SPRAWY 673 MarcinL 2010-06-12 13:04
  To może inaczej 677 slawwoj 2010-06-12 22:20
  Re: To może inaczej 628 flatron1980 2010-06-12 22:46
  Re: To może inaczej 640 jm 2010-06-12 23:00
  Re: Wytyczenie płotu a wznowienie znaków 823 radi 2010-06-13 00:09
  Re: Wytyczenie płotu a wznowienie znaków 700 yabril 2010-06-13 08:34
  Re: Wytyczenie płotu a wznowienie znaków 707 Jarek Thor 2010-06-13 10:37
  Re: Wytyczenie płotu a wznowienie znaków 577 radi 2010-06-13 11:31
  Re: Wytyczenie płotu a wznowienie znaków 616 Jarek Thor 2010-06-13 13:02
  Re: Wytyczenie płotu a wznowienie znaków 2658 Adam Wójcik 2010-06-14 15:37
  Re: Wytyczenie płotu a wznowienie znaków 499 Jarek Thor 2010-06-14 16:34
  Re: Wytyczenie płotu a wznowienie znaków 616 Rych-Tak 2010-06-14 16:39
  Re: Wytyczenie płotu a wznowienie znaków 613 radi 2010-06-14 21:51


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.