GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: biorą się za urzędników
Autor: eljotpi (---.interkonekt.pl)
Data: 03 sty 2018 - 14:15:28

Dzięki Nil20 za ten wpis bo przyda mi się bardzo w korespondencji z posłem G. Wojciechowskim przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. prawa geodezyjnego i rozgraniczeń nieruchomości do udokumentowania patologi w geodezji polegającej między innymi na prywatnym braniu udziału w pracach geodezyjnych i pomiarach urzędników odpowiedzialnych za stan geodezyjnych rejestrów publicznych. Oczywiście nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby istniejące prawo nie wymagało rejestracji i zgłaszania prac oraz weryfikowania materiałów i efektów tych prac przez urzędników. Ten model jest odpowiedzialny za degradację znaczenia i wiarygodności danych np. w ewidencji gruntów i budynków ponieważ sporządzanie danych oraz ich jakość na obszarze powiatu lub miasta jest podporządkowana pojedynczym osobom i tylko od nich zależy co w publicznych rejestrach zostanie ujawnione.

Gdyby prace geodezyjne nie trzeba było zgłaszać przed ich rozpoczęciem realizacji, a przed przekazaniem wyników prac zleceniodawcy nie była uzgadniana ich treść i forma z administracją, oraz gdyby to nie geodeta przekazywał wyniki prac i operaty techniczne do powiatowego zasobu a zleceniodawca, to wreszcie:
- po pierwsze zostałaby przerwana koligacja pomiędzy prywatnym wykonawcą prac geodezyjnych a administracją geodezyjną;
- i po drugie zleceniodawca miałby szansę oddziaływania na stanu opisu jego dóbr w publicznych rejestrach (egib, gesut).

Wzorem zasad obowiązujących w budownictwie, to właściciel inwestor a nie projektant, jest ustawowo zobowiązany do dostarczenia urzędowi dokumentacji projektowej.
Tak samo powinno być w geodezji, to w wyłącznych uprawnieniach zleceniodawcy powinno być przekazywanie egz. operatu technicznego wraz z mapą/wykazem/itp. urzędowi a nie w obowiązkach geodety. To ze zleceniodawcą urząd powinien prowadzić ewentualne postępowania wyjaśniające a nie z geodetą. To spowodowałoby umożliwienie faktycznego udziału strony w postępowaniu nad kształtem, jakością i formą dokumentów potrzebnych administracji w związku z realizacją ustawowych obowiązków.

Ja to widzę tak,
- właściciel/inwestor zleca geodecie uprawnionemu wykonanie konkretnej pracy geodezyjnej i kartograficznej.
- Geodeta składa wniosek do powiatowego ośrodka o informacje o posiadanych przez tenże materiałach, informacjach i danych potrzebnych do realizacji zlecenia.
- Na podstawie pozyskanych informacji występuje do odpowiednich organów o kopie dokumentów z upoważnienia zleceniodawcy oraz o kopie materiałów z ośrodka dokumentacji gik.
- Jeśli to konieczne, na podstawie pozyskanych materiałów i informacji uzgadnia ze zleceniodawcą szczegóły dodatkowych czynności oraz tryb i formę realizacji zlecenia.
- Po wykonaniu zlecenia geodeta przekazuje zleceniodawcy, gwarantując na piśmie wiarygodność, odpowiednią dokładność i fachowość prac, dokumentację w formie prawem przewidzianego operatu technicznego w uzgodnionej ilości egzemplarzy wraz z mapami, i/lub innymi opracowaniami.
- Zleceniodawca z własnej woli przekazuje do odpowiednich organów wynik zlecenia a do ośrodka dokumentacji 1 egz. operatu technicznego.

W ten sposób zostaje upodmiotowiona odpowiedzialność za prace geodezyjne, zlikwidowana symbioza, prowadząca do patologii, pomiędzy wykonawcą geodezyjnym a urzędem, i przede wszystkim oddanie właścicielom nieruchomości uprawnień decyzyjnych w kwestiach inicjowania zmian w danych dotyczących ich nieruchomości i budowli.

Oczywiście zdaje sobie sprawę, że administracji wszelkiego szczebla ten system wynikający z prawa naturalnego nie bedzie odpowiadał. Wtórować im będą wykonawcy-geodeci o słabych lub też żadnych kwalifikacjach, którym obecny system kontrolno-weryfikacyjny ratuje życie a przede wszystkim uwalnia od ponoszenia odpowiedzialności za błędy i oszustwa.

Nikt nic nie robi by obecny system geodezji i kartografii stworzony w innych realiach gospodarczo-społecznych, charakteryzował się podstawową cechę rejestru publicznego czyli wiarygodnością. Rejestry geodezyjne w ogóle tracą sens istnienia bo pomimo tych wszystkich kontroli i weryfikacji dokonywanej przez urzędników są niedokładne, nieaktualne a co najgorsze niewiarygodne. Koronnym dowodem na taki stan wszystkich ewidencji gruntów jest to, że domniemanie o wiarygodności ksiąg wieczystych nie dotyczy wszystkich działów. Świadczy to dobitnie, że od czasu transformacji kolejne rządy nie są w stanie poradzić sobie z obowiązującym systemem państwowej geodezji i kartografii. Pozostałe dziedziny władzy wolały się skutecznie odseparować od geodezyjnych rejestrów publicznych jak to jest z działem pierwszy ksiąg wieczystych.

Reasumując, wszystkie te zabiegi kosmetyczne z jakimi się spotykamy od wielu lat w geodezji i kartografii, nie powodują naprawy sytuacji lecz gwarantują kolejne zapaści. Tylko gruntowna zmiana, polegająca przede wszystkim na eliminacji administracji z wykonawstwa oraz na poważnym ograniczeniu działań tejże administracji wyłącznie do ewidencjonowania zdarzeń i faktów udokumentowanych przez inne podmioty może dać rezultaty. Jedno jest udowodnione ponad wszystko obecny system ewidencji zgłoszeń prac przed rozpoczęciem, weryfikacja efektów prac jak i samych prac przez organy urzędnicze oraz kontrole przedsiębiorców geodezyjnych do tej pory nie zagwarantowały aktualności, wiarygodności i jakości danych gromadzonych w rejestrach publicznych.

W takim razie po co ponosić koszty tego systemu i jego rozbudowy?

nil20 Napisał(a):
-------------------------------------------------------

> A "u nas" to sprawa raczej przegrana, skoro sąd
> nie widzi niczego dziwnego w powołaniu na biegłego
> czynnego zawodowo urzędnika z PZGiK, w dodatku
> biegły o dziwo zgłasza pracę i sam ją sobie
> przyjmuje do zasobu (tzn. niby protokół z
> weryfikacji podpisał jego współpracownik).
> Zapewne aby zgłosić pracę wziął urlop i zgłosił ją
> przez internet, podobnie ze złożeniem operatu,
> wyplotował na własnym ploterze mapy itd.
> Oczywiście pliki do Ewmapy zrobił na prywatnej
> licencji, a nie na tym stanowisku, przy którym na
> co dzień wprowadza zmiany do bazy EGB.
> Sąd nie widzi w tym niczego zdrożnego, ani tym
> bardziej przełożony biegłego, który sam jest
> biegłym.

Pozdrawiam
Leszek Piszczek


Cytat:
Motto z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne:
"Art. 7. 1. Do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:
8) nadawanie, do czasu utworzenia odpowiednich samorządów zawodowych, uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzenie rejestru osób uprawnionych oraz współpraca z tymi samorządami zawodowymi;"Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  biorą się za urzędników 7214 jimny 2016-10-28 14:57
  Re: biorą się za urzędników 2202 jeometra 2016-10-28 15:06
  Re: biorą się za urzędników 1826 vvizura 2016-10-28 15:54
  Re: biorą się za urzędników 1624 Rych-Tak 2016-10-28 15:53
  Re: biorą się za urzędników 1444 sfl 2016-10-28 18:24
  Re: biorą się za urzędników 1310 kalvero 2016-10-28 18:42
  Re: biorą się za urzędników 1291 mccoke 2016-10-28 19:15
  Re: biorą się za urzędników 1202 swbd 2016-10-28 20:47
  Re: biorą się za urzędników 1343 bufetik 2016-10-29 01:40
  Re: biorą się za urzędników 1069 dr_Lecter 2016-10-29 02:19
  Re: biorą się za urzędników 1119 sfl 2016-10-29 09:46
  Re: biorą się za urzędników 1089 slawwoj 2016-10-29 10:00
  Re: biorą się za urzędników 1029 Atol 2016-10-29 11:26
  Re: biorą się za urzędników 1099 oskar wilde 2016-10-29 11:57
  Re: biorą się za urzędników 926 kalvero 2016-10-29 19:48
  Re: biorą się za urzędników 985 geosat32 2016-10-29 19:51
  Re: biorą się za urzędników 887 kalvero 2016-10-29 20:18
  Re: biorą się za urzędników 911 kolar1 2016-10-29 21:14
  Re: biorą się za urzędników 1426 mccoke 2016-10-29 21:20
  Re: biorą się za urzędników 887 oskar wilde 2016-10-29 21:53
  Re: biorą się za urzędników 847 geosat32 2016-10-29 21:57
  Re: biorą się za urzędników 792 oskar wilde 2016-10-29 22:09
  Re: biorą się za urzędników 895 vvizura 2016-10-29 22:27
  Re: biorą się za urzędników 808 mccoke 2016-10-30 06:33
  Re: biorą się za urzędników 832 slawwoj 2016-10-30 09:10
  Re: biorą się za urzędników 1335 mccoke 2016-10-30 10:53
  Re: biorą się za urzędników 722 slawwoj 2016-10-30 11:54
  Re: biorą się za urzędników 792 mccoke 2016-10-30 12:30
  Re: biorą się za urzędników 685 vvizura 2016-10-30 14:27
  Re: biorą się za urzędników 663 geosat32 2016-10-30 17:14
  Re: biorą się za urzędników 1386 vvizura 2016-10-30 18:07
  Re: biorą się za urzędników 769 Rych-Tak 2016-10-30 18:31
  Re: biorą się za urzędników 781 jeometra 2016-10-30 19:04
  Re: biorą się za urzędników 969 geoziom 2016-10-30 14:37
  Re: biorą się za urzędników 953 jimny 2016-10-30 18:37
  Re: biorą się za urzędników 880 oskar wilde 2016-10-30 20:40
  Re: biorą się za urzędników 959 jimny 2016-10-30 20:40
  Re: biorą się za urzędników 915 kalvero 2016-11-05 15:46
  Re: biorą się za urzędników 893 vvizura 2016-11-05 16:45
  Re: biorą się za urzędników 907 vvizura 2016-11-05 18:08
  Re: biorą się za urzędników 1131 mccoke 2016-11-06 09:54
  Re: biorą się za urzędników 959 vvizura 2016-11-16 14:40
  Re: biorą się za urzędników 871 Stanley 2017-01-30 12:46
  Re: biorą się za urzędników 837 geosat32 2017-01-30 13:46
  Re: biorą się za urzędników 837 nil20 2017-01-30 20:02
  Re: biorą się za urzędników 581 vvizura 2017-12-30 12:51
  Re: biorą się za urzędników 868 geosat32 2017-12-29 17:12
  Re: biorą się za urzędników 1655 Stanley 2017-12-29 17:42
  Re: biorą się za urzędników 785 vvizura 2017-12-30 12:50
  Re: biorą się za urzędników 1275 Harpagon 2017-12-31 21:34
  Re: biorą się za urzędników 725 geoziom 2018-01-01 20:10
  Re: biorą się za urzędników 705 eljotpi 2018-01-02 07:45
  Re: biorą się za urzędników 696 nil20 2018-01-02 08:31
  Re: biorą się za urzędników 579 eljotpi 2018-01-03 12:45
  Re: biorą się za urzędników 608 eljotpi 2018-01-03 14:15
  Re: biorą się za urzędników 598 Stanley 2018-01-03 14:44
  Re: biorą się za urzędników 530 sfl 2018-01-03 22:07
  Re: biorą się za urzędników 917 eljotpi 2018-01-04 07:06


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.