GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia
Autor: eljotpi (---.interkonekt.pl)
Data: 16 sie 2009 - 17:45:15

Przypuszczam, ze chodzi tutaj o art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 poz. 872). W myśl tego przepisu wszystkie grunty które zostały zajęte pod drogi publiczne i były w posiadaniu zarządców tych dróg w dniu 31.12.1998 r., te z dniem 1 stycznia 1999 r. przechodziły na własność, odpowiednio, skarbu państwa lub samorządu terytorialnego, którego dana droga była.

Za grunty przejęte należało się odszkodowanie wtedy gdy dotychczasowy właściciel złożł w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. stosowny wniosek. Po upływie tego okresu roszczenie wygasło.

Niestety, roszczenie o odszkodowanie się przedawniło, bo jak sama piszesz z wnioskiem o odszkodowanie wystąpiłaś dopiero w lipcu br. roku.sad smiley Więc nie chodzi tu o żadne 10 lat lecz konkretne daty, które wcześniej podałem.

Oczywiście, że chociaż samo przejście własności nastąpiło z mocy ustawy, to jednak stwierdzenie tego faktu następuje w decyzji wojewody.
Jest to o tyle przegrana sprawa, że nie ujawnienie decyzji wojewody w księgach wieczystych nie zmienia faktu przejęcia własności. Nawet i dzisiaj, a właściwie można powiedzieć, że dopiero dzisiaj sprawy z tzw. art. 73 nasiliły się właśnie z tego powodu, że nie trzeba płacić odszkodowania.

Jedyne do czego można by się przyczepić... to skontrolować, po pierwsze - czy mam rację, że Twoja sprawa faktycznie dotyczy "art. 73".
Jeśli tak... to należałoby, sprawdzić kilka spraw, a przede wszystkim, to czy droga w dniu 31 grudnia 1998 r. formalnie posiadała status drogi publicznej. To znaczy, czy była odpowiednia uchwała rady gminy o uznaniu tej drogi za drogę publiczną.

Sąd Najwyższy w pewnej sprawie, stwierdził między innymi...
Cytat:
Okoliczności, że nieruchomość w dniu 31 grudnia 1998 r. i wcześniej była we władaniu Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, że w planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczona została na drogę, że wedle ewidencji gruntów faktycznie wykorzystywana jest jako droga, nie wystarczają do nabycia własności przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego na mocy art. 73 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy, jeżeli nieruchomość nie jest zajęta pod drogę publiczną.
O tym jakie drogi są drogami publicznymi rozstrzygają przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 r. Nr 14 poz. 60 ze zm.). Stosownie do art. 1 i 2 tej ustawy drogami publicznymi są drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Zgodnie z art. 2a ustawy, drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa, a drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy.
Skarb Państwa nabyłby własność przedmiotowej działki na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r., gdyby działka ta zajęta była pod drogę krajową. Jednakże przepis art. 5 ust. 2 ustawy o drogach stanowi, że zaliczenie do kategorii dróg krajowych następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Nic nie wskazuje na to, żeby odpowiednie rozporządzenie zostało wydane w odniesieniu do drogi przebiegającej przez działkę, której sprawa dotyczy.

Analogicznie jest z drogą gminną... dlatego gdyby dowieść, że w stosunku do drogi w dniu 31 grudnia 1998 r. brak było odpowiedniej uchwały rady gminy o nadaniu statusu drogi publicznej, to wtedy decyzja wojewody nadawałaby się do wzruszenia, np. przez stwierdzenie nieważności.
Wtedy "władca gminy" interesujące nas pasy gruntu musiałby nabyć lub też zwrócić posiadanie.

Gdyby jednak decyzja wojewody była ok, to mimo "przespania" terminu na złożenie wniosku o odszkodowanie, to pozostaje jeszcze roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości do dnia 31 grudnia 1998 r. Pamiętam, że są odpowiednie wyroki SN w sprawach o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod drogi. Myślę, że każdy radca prawny czy adwokat z taką sprawą sobie by poradził.

PozdrawiamTemat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia 1942 Małgorzata20 2009-08-16 15:03
  Re: Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia 866 Rych-Tak 2009-08-16 16:11
  Re: Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia 1184 eljotpi 2009-08-16 17:45
  Re: Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia 579 Małgorzata20 2009-08-17 08:40
  Re: Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia 651 Małgorzata20 2009-08-17 08:49
  Re: Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia 624 yabril 2009-08-17 08:54
  Re: Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia 557 Małgorzata20 2009-08-17 09:01
  Re: Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia 588 yabril 2009-08-17 09:07
  Re: Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia 663 Małgorzata20 2009-08-17 09:11
  Re: Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia 215 VIP 2020-12-28 18:50
  Re: Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia 570 Verbatim 2009-08-16 22:38
  Re: Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia 505 Małgorzata20 2009-08-17 08:57
  Re: Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia 528 Verbatim 2009-08-17 09:27
  Re: Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia 522 Małgorzata20 2009-08-17 09:34
  Re: Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia 564 Małgorzata20 2009-08-17 09:37
  Re: Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia 492 AMM 2009-08-17 10:31
  Re: Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia 725 Adam Wójcik 2009-08-17 10:33
  Re: Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia 471 Verbatim 2009-08-17 11:16
  Re: Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia 920 Małgorzata20 2009-08-17 11:54
  Re: Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia 546 AMM 2009-08-17 12:41
  Re: Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia 493 Małgorzata20 2009-08-17 12:45
  Re: Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia 562 Adam Wójcik 2009-08-17 13:23
  Re: Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia 519 AMM 2009-08-17 16:14
  Re: Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia 691 Adam Wójcik 2009-08-17 16:55
  Re: Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia 618 Małgorzata20 2009-08-17 17:27
  Re: Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia 559 AMM 2009-08-17 17:42
  Re: Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia 592 Małgorzata20 2009-08-17 17:52
  Re: Odszkodowanie za drogę- przedawnienie roszczenia 630 Adam Wójcik 2009-08-17 20:16


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.