GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ?
Autor: dr_Lecter (---.dynamic.chello.pl)
Data: 07 sty 2023 - 03:05:13

geodetka Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> matusz Napisał(a):
> --------------------------------------------------
> -----
> > Przy ustaleniu nie wysyłać, bo skoro w bazie
> EGiB
> > jest info, że osoba zmarła to idę o zakład, że
> nie
> > ma przy niej adresu. Na BiP.
> >
> > Przy wyznaczeniu/wznowieniu olewam taką osobę.
>
>
> Jeśli dobrze zrozumiałam dla osób mających w egib
> status zmarłych, dla których brak danych
> adresowych wysyłasz wniosek o umieszczenie
> zawiadomień na BIP. A jeśli są pełne dane adresowe
> dla takiej osoby, to jak postępujesz ? I dlaczego
> przy wyznaczeniu / wznowieniu taka osoba nie jest
> stroną, a przy ustaleniu gdy nie ma danych
> adresowych to już jest ? Skąd taki dualizm podejść
> ? Ja myślę, że tu należy sobie odpowiedzieć na
> pytanie czy osoba zmarła może być stroną
> postępowania / czynności. I w jakim celu
> umieszczać takie zawiadomienia na BIP ? Czy do
> obowiązków geodety należy ustalanie spadkobierców
> takiej osoby ?

Czego nie rozumiesz ? Przecież w rozp. w/s EGiB jak BYK stoi:

"7. W przypadku gdy podmioty, o których mowa w § 11 pkt 2 lit. a i § 12 pkt 1, nie są znane lub nie są znane ich adresy 
zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych starosta zamieszcza na stro-
nach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego przez okres co naj-
mniej 7 dni informacje, o których mowa w ust. 2, z tym że ostatni dzień tego okresu powinien nastąpić nie później niż 8 dni 
przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych."

Przecież logiczne jest, że jeśli właściciel/współwłaściciel zmarł i nie zostało przeprowadzone/zakończone postępowanie spadkowe - to z automatu zachodzą przesłanki opisane powyżej, i to niezależnie od tego, czy adres zameldowania jest ustalony czy nie. Bo aktualny właściciel/spadkobierca nie jest znany. Nie jest znany, dopóki nie zostanie zakończone postępowanie spadkowe prawomocnym orzeczeniem sądu.

Osoba zmarła nie może być stroną przy ustalaniu granic w trybie rozp w/s EGiB, stroną są jej następcy prawni - ale dopóki nie zostało zakończone postępowanie spadkowe, nie są znani, więc dajesz zawiadomienie na BiP o ustaleniu konkretnego odcinka granicy bez szczegółowych danych osobowych (RODO).

Przy wyznaczaniu punktów/wznowieniu znaków, zgodnie z §39 ust.3,5 zawiadamiasz zainteresowane strony. A taką stroną może być także w przypadku śmierci właściciela nieujawniony w EGiB użytkownik lub spadkobierca płacący podatek gruntowy. Co prawda aktualne rozp. w/s standardów w § 17 ust.3 pkt 8 co do zawartości protokołu wymienia: "imiona i nazwiska właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych lub innych władających wykazanych w księgach wieczystych lub ewidencji gruntów i budynków albo osób ich reprezentujących; ", lecz jak wiadomo - ustawa jest aktem nadrzędnym w stosunku do rozporządzenia i znam przypadek ( co prawda sprzed ok. 12-14 lat ) , gdy geodeta uprawniony przy WPG zakopał kamienie graniczne wbrew woli takiego niewykazanego w EGiB ani KW władającego płacącego podatek gruntowy ( właściciel zmarł ) i ten władający poskarżył się do WiNGiK-a i ten geodeta otrzymał upomnienie.

Całkowitą bzdurą jest dawanie zawiadomienia na BiP dla czynności WZG, WPG czy przyjęcia granic. A takie kwiatki widziałem czasem na tablicy w moim starostwie. To taka niby dupokrytka dla wykonawcy, ale całkowicie nieuregulowana prawnie. Wg rozp. w/s podziałów, w przypadku gdy zawiadomienie stron o przyjęciu granic jest obligatoryjne - masz obowiązek prawny ustalić władającego w przypadku śmierci właściciela.Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 3219 geodetka 2023-01-03 16:11
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 1112 dr_Lecter 2023-01-04 15:15
  . 674 dr_Lecter 2023-01-04 15:50
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 1063 matusz 2023-01-04 19:45
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 875 geodetka 2023-01-05 14:34
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 1144 dr_Lecter 2023-01-07 03:05
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 1361 geodetka 2023-01-07 18:16
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 608 jimny 2023-01-12 09:39
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 629 geodetka 2023-01-12 10:01
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 429 prg 2023-06-16 14:42
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 410 Stanley 2023-06-19 17:56
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 385 geobocian 2023-06-20 07:11
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 379 geodetka 2023-06-20 19:42
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 319 Verbatim 2023-06-21 23:07
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 297 matusz 2023-06-22 16:29
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 324 geodetka 2023-06-23 16:24
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 302 dr_Lecter 2023-06-23 21:14
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 284 geodetka 2023-06-23 22:04
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 263 dr_Lecter 2023-06-23 22:40
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 249 geodetka 2023-06-25 14:53
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 264 nil20 2023-06-23 23:47
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 299 matusz 2023-06-25 10:50
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 249 geodetka 2023-06-25 14:50
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 259 geodetka 2023-06-25 22:10
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 255 geobocian 2023-06-26 08:10
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 243 geodetka 2023-06-26 13:44
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 264 geobocian 2023-06-26 15:02
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 356 geodetka 2023-06-26 19:06
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 352 nil20 2023-06-21 09:11
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 368 Verbatim 2023-06-21 22:54


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Ten wątek został zamknięty
GeoForum powered by Phorum.