GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ?
Autor: geodetka (---.184.182.61.ipv4.supernova.orange.pl)
Data: 07 sty 2023 - 18:16:06

dr_Lecter Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> geodetka Napisał(a):
> --------------------------------------------------
> -----
> > matusz Napisał(a):
> >
> --------------------------------------------------
>
> > -----
> > > Przy ustaleniu nie wysyłać, bo skoro w bazie
> > EGiB
> > > jest info, że osoba zmarła to idę o zakład,
> że
> > nie
> > > ma przy niej adresu. Na BiP.
> > >
> > > Przy wyznaczeniu/wznowieniu olewam taką
> osobę.
> >
> >
> > Jeśli dobrze zrozumiałam dla osób mających w
> egib
> > status zmarłych, dla których brak danych
> > adresowych wysyłasz wniosek o umieszczenie
> > zawiadomień na BIP. A jeśli są pełne dane
> adresowe
> > dla takiej osoby, to jak postępujesz ? I
> dlaczego
> > przy wyznaczeniu / wznowieniu taka osoba nie
> jest
> > stroną, a przy ustaleniu gdy nie ma danych
> > adresowych to już jest ? Skąd taki dualizm
> podejść
> > ? Ja myślę, że tu należy sobie odpowiedzieć na
> > pytanie czy osoba zmarła może być stroną
> > postępowania / czynności. I w jakim celu
> > umieszczać takie zawiadomienia na BIP ? Czy do
> > obowiązków geodety należy ustalanie
> spadkobierców
> > takiej osoby ?
>
> Czego nie rozumiesz ? Przecież w rozp. w/s EGiB
> jak BYK stoi:
>
> "7. W przypadku gdy podmioty, o których mowa w § 1
> 1 pkt 2 lit. a i § 12 pkt 1, nie są znane lub nie 
> są znane ich adresy 
> zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby, na
>  wniosek wykonawcy prac geodezyjnych starosta zami
> eszcza na stro-
> nach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej
>  oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego pr
> zez okres co naj-
> mniej 7 dni informacje, o których mowa w ust. 2, z
>  tym że ostatni dzień tego okresu powinien nastąpi
> ć nie później niż 8 dni 
> przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności p
> odjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek
>  ewidencyjnych."
>
> Przecież logiczne jest, że jeśli
> właściciel/współwłaściciel zmarł i nie zostało
> przeprowadzone/zakończone postępowanie spadkowe -
> to z automatu zachodzą przesłanki opisane powyżej,
> i to niezależnie od tego, czy adres zameldowania
> jest ustalony czy nie. Bo aktualny
> właściciel/spadkobierca nie jest znany. Nie jest
> znany, dopóki nie zostanie zakończone postępowanie
> spadkowe prawomocnym orzeczeniem sądu.
>
> Osoba zmarła nie może być stroną przy ustalaniu
> granic w trybie rozp w/s EGiB, stroną są jej
> następcy prawni - ale dopóki nie zostało
> zakończone postępowanie spadkowe, nie są znani,
> więc dajesz zawiadomienie na BiP o ustaleniu
> konkretnego odcinka granicy bez szczegółowych
> danych osobowych (RODO).
>
> Przy wyznaczaniu punktów/wznowieniu znaków,
> zgodnie z §39 ust.3,5 zawiadamiasz zainteresowane
> strony. A taką stroną może być także w przypadku
> śmierci właściciela nieujawniony w EGiB użytkownik
> lub spadkobierca płacący podatek gruntowy. Co
> prawda aktualne rozp. w/s standardów w § 17 ust.3
> pkt 8 co do zawartości protokołu wymienia: "imiona
> i nazwiska właścicieli nieruchomości,
> użytkowników wieczystych lub innych
> władających wykazanych w księgach wieczystych lub
> ewidencji gruntów i budynków albo osób ich
> reprezentujących; ", lecz jak wiadomo - ustawa
> jest aktem nadrzędnym w stosunku do rozporządzenia
> i znam przypadek ( co prawda sprzed ok. 12-14 lat
> ) , gdy geodeta uprawniony przy WPG zakopał
> kamienie graniczne wbrew woli takiego
> niewykazanego w EGiB ani KW władającego płacącego
> podatek gruntowy ( właściciel zmarł ) i ten
> władający poskarżył się do WiNGiK-a i ten geodeta
> otrzymał upomnienie.
>
> Całkowitą bzdurą jest dawanie zawiadomienia na BiP
> dla czynności WZG, WPG czy przyjęcia granic. A
> takie kwiatki widziałem czasem na tablicy w moim
> starostwie. To taka niby dupokrytka dla wykonawcy,
> ale całkowicie nieuregulowana prawnie. Wg rozp.
> w/s podziałów, w przypadku gdy zawiadomienie stron
> o przyjęciu granic jest obligatoryjne - masz
> obowiązek prawny ustalić władającego w przypadku
> śmierci właściciela.

Może od końca. Przy podziale w przypadku śmierci właściciela to organ prowadzący postępowanie ma obowiązek ustalić strony, ale na pewno nie geodeta.

Nie rozumiem skąd takie zróżnicowane podejście do osób zmarłych przy ustalaniu przebiegu granic działek ew., tj. jeśli taka osoba ma adres w egib to można nie wysyłać zawiadomienia, a jak nie ma adresu to trzeba dać wniosek na BIP. Albo osoba zmarła jest stroną tych czynności albo nie.

Wydaje mi się, ze geodetę przy wysyłaniu zawiadomień obowiązują dane z egib. Mniemam również, że ustalanie spadkobierców osoby zmarłej należy do kompetencji sądu, ewentualnie akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza.
Ale na pewno nie należy to do obowiązków geodety.

A wysyłanie wniosku o umieszczenie zawiadomień na BIP przy czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punków granicznych to dla mnie kompletne nieporozumienie i nie ma tu żadnej podstawy prawnej.

Są orzeczenia sądów mówiące o tym, że osoba zmarła nie może być stroną postępowania administracyjnego czy sądowego. Więc chyba tym bardziej nie może być stroną takich czynności jak ustalenie / wznowienie / wyznaczenie.

GeodetkaTemat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 3220 geodetka 2023-01-03 16:11
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 1112 dr_Lecter 2023-01-04 15:15
  . 674 dr_Lecter 2023-01-04 15:50
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 1063 matusz 2023-01-04 19:45
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 875 geodetka 2023-01-05 14:34
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 1145 dr_Lecter 2023-01-07 03:05
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 1361 geodetka 2023-01-07 18:16
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 608 jimny 2023-01-12 09:39
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 629 geodetka 2023-01-12 10:01
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 429 prg 2023-06-16 14:42
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 410 Stanley 2023-06-19 17:56
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 385 geobocian 2023-06-20 07:11
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 379 geodetka 2023-06-20 19:42
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 319 Verbatim 2023-06-21 23:07
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 297 matusz 2023-06-22 16:29
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 324 geodetka 2023-06-23 16:24
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 302 dr_Lecter 2023-06-23 21:14
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 284 geodetka 2023-06-23 22:04
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 263 dr_Lecter 2023-06-23 22:40
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 249 geodetka 2023-06-25 14:53
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 264 nil20 2023-06-23 23:47
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 299 matusz 2023-06-25 10:50
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 249 geodetka 2023-06-25 14:50
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 259 geodetka 2023-06-25 22:10
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 255 geobocian 2023-06-26 08:10
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 243 geodetka 2023-06-26 13:44
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 264 geobocian 2023-06-26 15:02
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 356 geodetka 2023-06-26 19:06
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 352 nil20 2023-06-21 09:11
  Re: Czy osoba zmarła może być stroną czynności granicznych ? 368 Verbatim 2023-06-21 22:54


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Ten wątek został zamknięty
GeoForum powered by Phorum.