GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych
Autor: VIP (---.47.171.80.n-space.pl)
Data: 12 mar 2019 - 09:09:04

Atol Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Harpagon Napisał(a):
> --------------------------------------------------
> -----
> > Ostatnio wynikło akademickie pytanie, na które
> nie
> > jestem pewny, jak poprawnie odpowiedzieć: czy
> > zawiadomienie o WZG i WPUWEG musi koniecznie
> > podpisać geodeta uprawniony, czy może to zrobić
> > ktoś inny, np pracownik - geodeta bez
> uprawnień?
> > Życie niesie różne przypadki, jak choćby
> taki...
> > To, że czynności na gruncie i dokumentację ma
> > podpisać uprawniony - to wiadomo, ale czy z
> > przepisów wynika, że także zawiadomienie? Art.
> 32
> > ust 1-4 nic o tym nie mówi.
>
> Może nie z art.32 a z 39 to wynika ? co prawda nie
> napisane wprost ale można by interpretować, że to
> wykonawca zawiadamia. :
>
> Art. 39. 1. Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone
> znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być
> wznowione bez przeprowadzenia postępowania
> rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty
> pozwalające na określenie ich pierwotnego
> położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do
> położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o
> rozstrzygnięcie sprawy.
>
> 2. Wznowienia znaków granicznych dokonują, na
> zlecenie zainteresowanych, podmioty, o których
> mowa w art. 11.
>
> 3. O czynnościach wznowienia znaków granicznych
> zawiadamia się zainteresowane strony. Do
> zawiadomień stosuje się przepisy art. 32 ust.
> 1–4.
>
> 4. Z czynności wznowienia znaków granicznych
> sporządza się protokół.
>
> 5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio
> przy wyznaczaniu punktów granicznych ujawnionych
> uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.

Ja spojrzałbym na to z innej strony.

Kto będzie odpowiadał za nieprawidłowe zawiadomienie stron w konkretnym postępowaniu?
Właściwe "sygnowanie" dokumentów ma szczególne znaczenie przy ustalaniu odpowiedzialności zawodowej.

Było w tej sprawie pismo z dnia 3 IV 2018 r. nr WIGK.I.720.13.2018 KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU GEODEZYJNEGO i KARTOGRAFICZNEGO do Starostów i Prezyd. Miast na prawach powiatu woj. kuj.-pom.

"Geodeta uprawniony wpisany w zgłoszeniu pracy geodezyjnej winien podpisać dokumenty wchodzące w skład operatu technicznego" - tak to określił w/w piśmie WINGiK.

ViPTemat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 5535 berglson 2019-02-14 17:28
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 1457 Atol 2019-02-14 17:35
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 1599 berglson 2019-02-14 17:38
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 1451 irekle 2019-02-14 18:12
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 1230 berglson 2019-02-14 18:59
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 1187 dr_Lecter 2019-02-14 19:31
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 1109 berglson 2019-02-14 20:18
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów/znaków granicznych 1046 berglson 2019-02-14 22:36
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 1037 berglson 2019-02-14 22:39
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 1288 Atol 2019-02-15 06:21
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 1040 Atol 2019-02-14 20:06
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 956 berglson 2019-02-14 20:20
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 908 berglson 2019-02-14 20:37
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 902 Stanley 2019-02-14 20:50
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 906 Atol 2019-02-14 21:07
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 936 berglson 2019-02-14 22:34
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 882 kolonw 2019-02-15 07:17
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 695 geobocian 2019-03-16 00:18
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 630 Stanley 2019-03-18 17:08
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 939 nikiel 2019-02-15 10:52
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 788 Stanley 2019-02-15 17:44
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 786 jm 2019-02-15 20:55
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 750 berglson 2019-02-16 00:16
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 773 berglson 2019-02-15 23:52
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 755 Stanley 2019-02-16 00:10
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 755 berglson 2019-02-16 00:21
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 729 Atol 2019-02-16 08:57
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 817 rafter76 2019-02-16 09:31
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 740 Stanley 2019-02-16 17:46
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 706 stardust 2019-02-16 20:52
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 749 nil20 2019-02-16 21:09
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 663 berglson 2019-02-17 00:07
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 694 berglson 2019-02-16 23:43
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 744 dr_Lecter 2019-02-17 00:44
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 697 berglson 2019-02-17 01:16
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 691 Atol 2019-02-17 08:52
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 688 kwaku 2019-02-17 12:29
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 847 berglson 2019-02-17 00:49
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 710 Harpagon 2019-03-06 08:17
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 683 rafter76 2019-03-06 08:31
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 669 Harpagon 2019-03-06 12:28
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 720 Harpagon 2019-03-12 01:05
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 787 Atol 2019-03-12 06:25
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 670 VIP 2019-03-12 09:09
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 797 Atol 2019-03-12 10:21
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 735 oskar wilde 2019-03-12 12:19
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 821 Harpagon 2019-03-12 12:26
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 803 Atol 2019-03-12 12:45
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 635 joannak 2019-03-12 22:00
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 647 oskar wilde 2019-03-12 22:05
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 696 Harpagon 2019-03-12 23:55
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 744 Atol 2019-03-13 11:07
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 661 VIP 2019-03-13 19:05
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 766 Atol 2019-03-14 06:35
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 656 Harpagon 2019-03-14 07:46
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 680 VIP 2019-03-14 11:57
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 754 Harpagon 2019-03-14 20:30
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 655 VIP 2019-03-15 07:19
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 682 geobocian 2019-03-16 00:43
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 678 nil20 2019-03-16 10:59
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 644 kamkr 2019-03-17 09:41
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 858 Harpagon 2019-03-17 10:07
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 591 nil20 2019-03-17 14:38
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 649 kamkr 2019-03-17 15:54
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 584 kolonw 2019-03-18 16:04
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 846 Harpagon 2019-03-29 20:57
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 732 Harpagon 2019-03-16 22:38
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 916 sigsauer 2019-03-17 09:32
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 637 Harpagon 2019-03-18 09:55
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 852 irekle 2019-03-18 11:02
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 717 Harpagon 2019-03-18 12:28
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 706 Harpagon 2019-03-18 13:21
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 595 Harpagon 2019-06-12 10:32
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 549 Kunzite 2019-06-12 12:44
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 544 Atol 2019-06-12 13:09
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 535 geobocian 2019-06-12 14:21
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 566 Harpagon 2019-06-12 20:18
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 523 Stanley 2019-06-13 18:28
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 573 matusz 2019-06-14 18:52
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 510 Stanley 2019-06-14 21:28
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 967 Stanley 2019-06-15 13:00


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.