GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych
Autor: VIP (---.47.171.80.n-space.pl)
Data: 12 mar 2019 - 09:09:04

Atol Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Harpagon Napisał(a):
> --------------------------------------------------
> -----
> > Ostatnio wynikło akademickie pytanie, na które
> nie
> > jestem pewny, jak poprawnie odpowiedzieć: czy
> > zawiadomienie o WZG i WPUWEG musi koniecznie
> > podpisać geodeta uprawniony, czy może to zrobić
> > ktoś inny, np pracownik - geodeta bez
> uprawnień?
> > Życie niesie różne przypadki, jak choćby
> taki...
> > To, że czynności na gruncie i dokumentację ma
> > podpisać uprawniony - to wiadomo, ale czy z
> > przepisów wynika, że także zawiadomienie? Art.
> 32
> > ust 1-4 nic o tym nie mówi.
>
> Może nie z art.32 a z 39 to wynika ? co prawda nie
> napisane wprost ale można by interpretować, że to
> wykonawca zawiadamia. :
>
> Art. 39. 1. Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone
> znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być
> wznowione bez przeprowadzenia postępowania
> rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty
> pozwalające na określenie ich pierwotnego
> położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do
> położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o
> rozstrzygnięcie sprawy.
>
> 2. Wznowienia znaków granicznych dokonują, na
> zlecenie zainteresowanych, podmioty, o których
> mowa w art. 11.
>
> 3. O czynnościach wznowienia znaków granicznych
> zawiadamia się zainteresowane strony. Do
> zawiadomień stosuje się przepisy art. 32 ust.
> 1–4.
>
> 4. Z czynności wznowienia znaków granicznych
> sporządza się protokół.
>
> 5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio
> przy wyznaczaniu punktów granicznych ujawnionych
> uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.

Ja spojrzałbym na to z innej strony.

Kto będzie odpowiadał za nieprawidłowe zawiadomienie stron w konkretnym postępowaniu?
Właściwe "sygnowanie" dokumentów ma szczególne znaczenie przy ustalaniu odpowiedzialności zawodowej.

Było w tej sprawie pismo z dnia 3 IV 2018 r. nr WIGK.I.720.13.2018 KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU GEODEZYJNEGO i KARTOGRAFICZNEGO do Starostów i Prezyd. Miast na prawach powiatu woj. kuj.-pom.

"Geodeta uprawniony wpisany w zgłoszeniu pracy geodezyjnej winien podpisać dokumenty wchodzące w skład operatu technicznego" - tak to określił w/w piśmie WINGiK.

ViPTemat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 5224 berglson 2019-02-14 17:28
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 1293 Atol 2019-02-14 17:35
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 1418 berglson 2019-02-14 17:38
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 1267 irekle 2019-02-14 18:12
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 1062 berglson 2019-02-14 18:59
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 1018 dr_Lecter 2019-02-14 19:31
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 943 berglson 2019-02-14 20:18
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów/znaków granicznych 872 berglson 2019-02-14 22:36
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 874 berglson 2019-02-14 22:39
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 1087 Atol 2019-02-15 06:21
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 881 Atol 2019-02-14 20:06
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 786 berglson 2019-02-14 20:20
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 758 berglson 2019-02-14 20:37
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 730 Stanley 2019-02-14 20:50
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 733 Atol 2019-02-14 21:07
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 758 berglson 2019-02-14 22:34
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 748 kolonw 2019-02-15 07:17
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 515 geobocian 2019-03-16 00:18
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 499 Stanley 2019-03-18 17:08
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 781 nikiel 2019-02-15 10:52
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 628 Stanley 2019-02-15 17:44
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 618 jm 2019-02-15 20:55
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 586 berglson 2019-02-16 00:16
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 617 berglson 2019-02-15 23:52
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 591 Stanley 2019-02-16 00:10
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 586 berglson 2019-02-16 00:21
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 565 Atol 2019-02-16 08:57
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 644 rafter76 2019-02-16 09:31
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 567 Stanley 2019-02-16 17:46
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 536 stardust 2019-02-16 20:52
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 598 nil20 2019-02-16 21:09
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 516 berglson 2019-02-17 00:07
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 521 berglson 2019-02-16 23:43
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 581 dr_Lecter 2019-02-17 00:44
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 544 berglson 2019-02-17 01:16
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 523 Atol 2019-02-17 08:52
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 555 kwaku 2019-02-17 12:29
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 693 berglson 2019-02-17 00:49
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 540 Harpagon 2019-03-06 08:17
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 527 rafter76 2019-03-06 08:31
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 509 Harpagon 2019-03-06 12:28
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 598 Harpagon 2019-03-12 01:05
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 604 Atol 2019-03-12 06:25
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 499 VIP 2019-03-12 09:09
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 632 Atol 2019-03-12 10:21
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 562 oskar wilde 2019-03-12 12:19
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 652 Harpagon 2019-03-12 12:26
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 634 Atol 2019-03-12 12:45
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 477 joannak 2019-03-12 22:00
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 475 oskar wilde 2019-03-12 22:05
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 530 Harpagon 2019-03-12 23:55
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 552 Atol 2019-03-13 11:07
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 500 VIP 2019-03-13 19:05
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 595 Atol 2019-03-14 06:35
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 507 Harpagon 2019-03-14 07:46
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 513 VIP 2019-03-14 11:57
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 581 Harpagon 2019-03-14 20:30
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 522 VIP 2019-03-15 07:19
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 506 geobocian 2019-03-16 00:43
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 513 nil20 2019-03-16 10:59
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 477 kamkr 2019-03-17 09:41
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 711 Harpagon 2019-03-17 10:07
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 422 nil20 2019-03-17 14:38
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 484 kamkr 2019-03-17 15:54
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 396 kolonw 2019-03-18 16:04
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 669 Harpagon 2019-03-29 20:57
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 565 Harpagon 2019-03-16 22:38
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 741 sigsauer 2019-03-17 09:32
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 504 Harpagon 2019-03-18 09:55
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 699 irekle 2019-03-18 11:02
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 529 Harpagon 2019-03-18 12:28
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 536 Harpagon 2019-03-18 13:21
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 439 Harpagon 2019-06-12 10:32
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 386 Kunzite 2019-06-12 12:44
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 414 Atol 2019-06-12 13:09
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 368 geobocian 2019-06-12 14:21
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 393 Harpagon 2019-06-12 20:18
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 356 Stanley 2019-06-13 18:28
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 392 matusz 2019-06-14 18:52
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 359 Stanley 2019-06-14 21:28
  Re: Wyznaczenie/wznowienie punktów granicznych 737 Stanley 2019-06-15 13:00


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.