GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym
Autor: Ula Z. (---.adsl.inetia.pl)
Data: 16 sty 2014 - 23:27:21

nil20 Napisał(a):

> No, tylko w przypadku podziału rolnego stwierdzamy
> zmianę przed podziałem u notariusza, takie jest
> PRAWO (gniot) i UoGN (podstawa zmiany jest
> decyzja).
> To i wypis i wyrys możesz zrobić od razu, i to
> nawet z wykazem synchronizacyjnym, bo przecież w
> KW jest jeszcze stary numer działki. A
> przynajmniej starosta powinien taki wypis i wyrys
> wygenerować, czemu nie, skoro wprowadził zmianę -
> jako materiał wynikowy dla zamawiającego albo
> wysyłając mu zawiadomienie o zmianie. I tak się
> właśnie dzieje w niektórych rejonach kraju.
> Ale, żeby nie było za fajnie, dla odmiany w tych
> samych starostwach czasem wymagają poświadczenia
> map dla podziałów z UOGN, choć podstawą wpisów do
> KW jest decyzja smiling smiley


Nil-u wyjaśnienia, jakie znaczenie mają te nasze podziały, znajdują się w orzeczeniach Sądu Najwyższego.

Zamieszczę taki jeden cytacik.

"Definicja nieruchomości zawarta w art. 46 § 1 k.c. jest na tyle pojemna, że obejmuje zarówno nieruchomości nie mające urządzonych ksiąg wieczystych jak i nieruchomości mające księgi wieczyste. Nie ma zatem podstaw do przeciwstawiania sobie materialnoprawnego (prawnorzeczowego) i formalnego (wieczystoksięgowego) pojęcia nieruchomości i przyjmowania dualizmu nieruchomości gruntowej rozpadającej się na pojęcie gruntu w znaczeniu materialnoprawnym oraz wieczystoksięgowym, aktualnym jedynie pod rządem u.k.w.h. Jednakże, gdy dla określonej nieruchomości zostanie założona księga wieczysta obowiązuje reguła „jedna księga wieczysta - jedna nieruchomość” odnosząca się także do graniczących ze sobą nieruchomości, które stanowią własność tej samej osoby, a ponadto do nieruchomości stanowiących całość gospodarczą, ale nie graniczących ze sobą. Odesłanie zawarte w art. 46 § 2 k.c. nie stanowi argumentu na rzecz tezy, by zamiarem ustawodawcy było uregulowanie pojęcia nieruchomości bez jakiegokolwiek odniesienia do ksiąg wieczystych i by istniała odrębna kategoria nieruchomości w ujęciu wieczystoksięgowym. Art. 46 § 2 k.c. stanowi tylko o regulacji prowadzenia ksiąg wieczystych i niepodobna z tego odesłania wyprowadzać wniosków, co do znaczenia pojęcia nieruchomości.
Odmienny pogląd godziłby w podstawową funkcję ksiąg wieczystych, jaką jest ustalenie stanu prawnego wpisanej do księgi wieczystej nieruchomości jako odrębnego przedmiotu własności i samoistnego przedmiotu obrotu prawnego (art. 1 u.k.w.h). Byłby on także niezgodny z ustawową zasadą (art. 24 u.k.w.h), że dla każdej nieruchomości prowadzi się oddzielną księgę wieczystą, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Uznanie zatem księgi wieczystej za czynnik wyodrębniający nieruchomość najlepiej zapewnia bezpieczeństwo obrotu 6 nieruchomościami, a względy systemowe sprzeciwiają się przypisywaniu pojęciu nieruchomości gruntowej innego znaczenia w obrębie u.k.w.h i art. 46 § 1 k.c.
Natomiast w żadnym razie nie ma podstaw do przyjmowania, że samo geodezyjne wyodrębnienie działki i nadanie oddzielnego numeru zmienia jej status jako części składowej nieruchomości. Geodezyjnie wyodrębnione działki objęte jedną księgą wieczystą, stanowią części składowe nieruchomości i nie mogą być przedmiotem samodzielnego obrotu. Nadanie działkom odrębnych numerów geodezyjnych nie wywołuje skutków cywilnoprawnych. Jeżeli takie działki objęte są jedną księgą wieczystą, to bez względu na sposób rozumienia pojęcia nieruchomości składają się na jedną nieruchomość.
W polskim prawie cywilnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych jest zawsze rzecz w całości, a nigdy nie może to być część rzeczy (art. 47 § 1 k.c.). Nie ulega zatem wątpliwości, iż umowa przenosząca udział nie we własności rzeczy, a tylko jej części składowej jest nieważna jako sprzeczna z ustawą (art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 47 § 1 k.c.).
Skoro w stanie faktycznym sprawy umowa zamiany udziałów dotyczyła jedynie niektórych działek gruntu stanowiących wraz z innymi działkami nieruchomość objętą księgą wieczystą, a nie obejmowała rozporządzenia udziałem we współwłasności całej nieruchomości, to jako nie respektująca zasady zakazu rozporządzania częścią składową nieruchomości jest umową nieważną (por. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2007 r., IV CSK 56/07, Lex nr 301839 oraz z dnia 16 czerwca 2009 r., V CSK 479/08, Lex nr 627259).
Uczestniczący w umowie współwłaściciele nieruchomości jednocześnie złożyli wniosek o dokonanie podziału wieczystoksięgowego nieruchomości przez odłączenie z księgi wieczystej […] 22 działek zbywanych w udziale przez B. C., nie uzyskując zgody pozostałych współwłaścicieli. "


Pozdrawiam, UlaTemat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 3581 mati79 2014-01-15 15:06
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 1379 Ula Z. 2014-01-15 15:26
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 1340 mati79 2014-01-15 15:29
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 1312 Ula Z. 2014-01-15 15:38
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 1185 mati79 2014-01-15 15:40
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 1158 Sok pomidorowy 2014-01-15 16:09
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 1166 slawwoj 2014-01-15 18:16
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 1127 mati79 2014-01-15 18:33
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 977 slawwoj 2014-01-15 18:53
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 976 jm 2014-01-15 18:54
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 960 mati79 2014-01-15 19:00
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 945 maxpor 2014-01-15 19:04
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 989 slawwoj 2014-01-15 19:19
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 962 mati79 2014-01-15 19:33
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 929 Staszek 2014-01-15 23:48
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 1882 nil20 2014-01-16 02:12
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 788 geo123 2014-01-16 11:03
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 886 Staszek 2014-01-16 18:28
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 692 nil20 2014-01-16 19:37
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 737 Staszek 2014-01-16 19:55
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 659 jm 2014-01-16 20:45
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 925 Staszek 2014-01-16 21:09
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 702 jm 2014-01-16 22:02
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 755 jm 2014-01-16 20:41
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 915 nil20 2014-01-16 21:14
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 1008 Ula Z. 2014-01-16 23:27
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 755 jm 2014-01-17 00:37
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 782 nil20 2014-01-17 06:20
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 825 Ula Z. 2014-01-17 10:33
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 475 MarekP 2021-02-03 07:58
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 503 Mich 2021-02-03 09:44
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 456 MarekP 2021-02-03 16:09
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 442 Verbatim 2021-02-03 19:57
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 431 chlebzesmalcem 2021-02-03 20:38
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 376 jm 2021-02-06 20:48
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 394 nil20 2021-02-06 21:55
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 338 Harpagon 2021-02-06 22:31
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 381 nil20 2021-02-06 23:10
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 342 Harpagon 2021-02-06 23:29
  Re: Treść pieczątki gminy przy podziale rolnym 550 nil20 2021-02-06 23:38


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.