GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl
Autor: nil20 (---.147.100.158.mobile.internet.t-mobile.pl)
Data: 08 gru 2023 - 16:07:39

dr_Lecter Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> "o ile dokumentacja źródłowa wskazuje na to, że
> oprócz pomierzenia czegoś do jakiegoś celu doszło
> w ogóle do ustalenia granic. "
>
> No i tutaj nasze drogi się rozchodzą, taka
> interpretacja nie wynika z ŻADNEGO obowiązującego
> przepisu. Za to wynika z lobbowania niektórych
> środowisk, także geodezyjnych.

Ja od razu, jak w czytam "drogi" a krążę myślami wokół geodezji to mam jakiś dysonans, "drogi geodeta" to jakiś oksymoron. Ale tu chodzi tylko o to, że coś się rozchodzi a to już bardzo nasze jest.

Czyli uważasz, że jakby nie było jednak ustawowy zapis:
"Art. 39. 1. Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, USTALONE uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego..."
nie dotyczy formalnego ustalenia granicy (choćby przez to , że ustala się granice, nie punkty)? Że ustawodawca miał na myśl punkty ustalone w sensie utrwalone, umocowane, udeptane wokół, pomierzone a nie, że spisano jakieś protokoły? Tylko w takim razie po co o tym pisał, bo o pomiarze jest w drugiej części zdania: "...jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia."
Czyli mogą być "ustalone" ale może nie być dokumentów (z pomiarów), np. rozgraniczenie zrobione łatą 5m bez pomiaru na osnowę (widziałem na własne oczy jako przypadkowy przechodzień jeszcze w tym stuleciu).
Ale to chyba oznacza, że mogą być dokumenty z pomiaru (np. katastralnego sprzed wojny, albo pomiaru syt-wys przy okazji mdcp) ale brak dowodów na ustalenie uprzednie?

I na dodatek w art. 39 PGiK to nie jest też uprzednie ustalenie z innej ustawy, KC:
"Art. 153. USTALENIE spornych granic gruntów
Jeżeli granice gruntów stały się sporne, a stanu prawnego nie można stwierdzić, USTALA się granice według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby również takiego stanu nie można było stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowadziło do ugody między interesowanymi, sąd ustali granice z uwzględnieniem wszelkich okoliczności; może przy tym przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną."


Swoim zwyczajem na tym forum poszukam jednak definicji, bo ja w językach bywam słaby. Na stronie synonimy.net czytam:

"Jak inaczej można nazwać słowo ustalić? Jakie inne formy posiada słowo ustalić? Synonimy, wyrazy bliskoznaczne i inne określenia słowa ustalić. W naszym słowniku synonimów języka polskiego istnieje 261 wyrazów bliskoznacznych dla słowa ustalić. Synonimy te podzielone są na 37 grup znaczeniowych."

No grubo, 261 znaczeń, faktycznie trudno jednoznacznie stwierdzić, co ustawodawca miał na myśli i jak to można zinterpretować:

"Pod spodem znajduje się przekrojowy spis wszystkich wyrazów bliskoznacznych słowa ustalić:
dociec,dojść,dojść po nitce do kłębka,dokonać analizy,odczytać,odgadnąć,odwikłać,porozwiązywać,powyjaśniać,poznać,przeniknąć,przewąchać,rozeznać się,rozgryźć,rozłożyć coś na czynniki pierwsze,rozpoznać,rozpracować,rozszyfrować,rozwiązać,rozwikłać,spenetrować,trafić po nitce do kłębka,wdać się w szczegóły,wdrążyć się,wejść w szczegóły,wgłębić się,wgryźć się,wniknąć,wyczytać coś czyichś oczach,wyczytać coś czyjejś duszy,wyczytać coś komuś z oczu,wyczytać coś komuś z twarzy,wyczytać coś w czyichś myślach,wyjaśnić,wykryć,wymacać,wyświetlić,wziąć coś pod lupę,zgłębić,zinterpretować,zrozumieć,dogadać się,domówić,domówić się,obgadać,podjąć ustalenie,pokumać się,porozstrzygać,porozumieć się,postanowić,pouchwalać,poukładać się,poustalać,pouzgadniać,powziąć,rozstrzygnąć,skoordynować,skumać się,spiknąć się,uchwalić,ugadać,ugadać się,ułożyć się,umówić się,uradzić,uściślić,uzgodnić,zafiksować,zawrzeć,zgrać,zharmonizować, zmówić się,określić,oszacować,oznaczyć,powyznaczać,pozakreślać,skonkretyzować,skrystalizować,sprecyzować,ujednoznacznić,umiejscowić,ustanowić,uszczegółowić,uwarunkować,wskazać,wykrystalizować,wytknąć,wytyczyć,wyznaczyć,zakreślić,zdeterminować,naznaczyć,sformułować,umówić,unormować,zdecydować o,zdecydować o czymś,zdefiniować,dopatrzyć się,doszukać się,odkryć,połapać się,pomiarkować,skapnąć,skapować się,spostrzec,spostrzec się,stwierdzić,wybadać,zakapować,zaobserwować,zauważyć,zdiagnozować,zmądrzyć się,zmiarkować,zorientować się,zwąchać,skapnąć się,zmiarkować się,zreflektować się,dojść do porozumienia,dojść z kimś do ładu,poumawiać się,rozmówić się,wejść w porozumienie,nakreślić,ująć,ująć w słowa,wyartykułować,wypowiedzieć,wyrazić,zidentyfikować,dookreślić,doprecyzować,nadać czemuś kształt,ukonkretnić,urealnić,urzeczywistnić,uwyraźnić,wyszczególnić,zadać,zarysować,orzec,oświadczyć,poświadczyć,potwierdzić,skonstatować,uznać coś za pewne,zanotować,zarejestrować,zaświadczyć,zawyrokować,zdać sobie sprawę z czegoś,scharakteryzować,namówić się,zgadać się,zwąchać się,skodyfikować,ujednolicić,uporządkować,uregulować,uschematyzować,ustabilizować,usystematyzować,zestandaryzować,znormalizować,zunifikować,zuniformizować,poukładać,ułożyć,załatwić,zoptymalizować,powziąć uchwałę,przegłosować,przeprowadzić uchwałę,rozporządzić,wydać uchwałę,zadecydować,zadeklarować,zadekretować,zarządzić,zdecydować,dograć,odmotać,rozpatrzeć,rozplątać,dać coś komuś do zrozumienia,dowieść,oznajmić,wypowiedzieć zdanie,wyrazić opinię,wyrazić przekonanie,wyrazić sąd,przedłożyć,przedstawić,rozplanować,skomponować,utworzyć,wykreować,wymodelować,zaprojektować,obgadać sprawę,przedyskutować,uwzględnić za i przeciw,powprowadzać,powydawać,przyjąć,wprowadzić,wydać,zaprowadzić,ratyfikować,umowę zawrzeć,zalegalizować,zatwierdzić,dojść do ładu,wynegocjować,zrozumieć się,pogodzić się,pojednać się,przeprosić się,uładzić się,umówić się co do czegoś,uzgodnić coś,zejść się,znaleźć wspólny język,dowiedzieć się,objąć,ogarnąć,pojąć,posprawdzać,przeczesać,przeszukać,przetrząsnąć,sprawdzić,wyeksplorować,wysondować,zbadać,podbić,podeprzeć,podstemplować,podtrzymać,popodpierać,scementować,skonsolidować,spoić,ugruntować,umocnić,usztywnić,utrwalić,utwierdzić,wesprzeć,wzmocnić,poumawiać,obejrzeć,skontrolować,zobaczyć,dogadać,określać,dostosować,podjąć,"

uff.

> Tylko błąd położenia punktu granicznego wynikający
> z dokumentacji źródłowej - to jest kryterium do
> zastosowania ustalenia EGiB.

A to ustalenie to chyba tylko tak się nazywa, ale nie jestem pewny, czy to to samo ustalenie, co w PGiK i KC. Chyba nie, bo racjonalny ustawodawca nie powinien mnożyć bytów. Ale przecież mamy tyle znaczeń, coś się dopasuje.

W każdym razie można w e-podgiku łatwo teraz przeglądąć operaty. Do dziś wielu geodetów w ramach protokołu z przyjęcia granic dokonuje wznowienia znaków. Jeszcze niedawno robili wznowienia i wyznaczenia na podstawie np. samych czołówek i dodawali formułkę w protokole, że wyznaczone granice są zgodne z mapą ewidencyjną 1:5000 (bo weź i udowodnij, że to nieprawda), bez formalnego ustalania.>
> Art. 73 odnosi się do nieruchomości zajętych pod
> drogi PUBLICZNE na dzień 31.12.1998. - a nawet w
> tym przypadku istotny jest stan prawny
> nieruchomości, zarówno po jednej jak i po drugiej
> stronie granic
> No i w zasadzie tyle, tak na koniec (chyba) tego
> forum winking smiley

Jasne, tak samo, jak przy każdym zasiedzeniu, jak przy zajęciu przez wodę.
Ale dziś "stan prawny" może zostać pięknie wykreowany przez mapkę z EGB wysłaną do KW.
Stan prawny w prawie jest taki teraz, że granice z takiej mapki z digitalizacji w KW, zgodną w 100% z ewidencją gruntu NALEŻY przyjąć do opracowania projektu podziału i nic nas dziś nie upoważnia do zmiany tego stanu prawnego przed przyjęciem granic ani nie ma powodu do zawiadamiania kogokolwiek. Ba, wznowienie, ustalenie - to nawet trzeba zgłoszenie uzupełniające na to robić przecież przy podziale.Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 5103 appraiser 2023-08-06 18:08
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 1298 kolar1 2023-08-06 20:28
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 1195 jeometra 2023-08-07 15:13
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 1089 Stanley 2023-08-09 01:17
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 981 nil20 2023-08-09 09:10
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 702 Verbatim 2023-08-10 21:12
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 679 nil20 2023-08-14 10:34
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 774 GPS Global Solutions 2023-08-09 11:31
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 659 stardust 2023-08-10 08:54
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 607 GPS Global Solutions 2023-08-11 08:39
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 654 stardust 2023-08-10 08:57
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 686 endru 2023-08-10 12:53
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 758 Atol 2023-08-09 09:24
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 744 metias 2023-08-09 09:42
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 668 civic_99 2023-08-10 22:39
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 479 cieplutki 2023-09-28 22:30
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 445 kouczan 2023-10-18 18:38
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 502 dr_Lecter 2023-10-18 21:00
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 484 kouczan 2023-10-19 07:26
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 510 cieplutki 2023-10-21 18:14
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 344 kolar1 2023-11-29 07:48
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 392 GPS Global Solutions 2023-11-29 09:08
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 328 geobocian 2023-11-30 21:24
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 355 nil20 2023-12-05 09:59
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 307 dr_Lecter 2023-12-05 16:28
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 244 matusz 2023-12-06 17:10
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 292 dr_Lecter 2023-12-06 17:42
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 284 nil20 2023-12-06 21:44
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 243 dr_Lecter 2023-12-06 23:48
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 366 nil20 2023-12-08 16:07
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 240 geobocian 2023-12-07 08:24
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 314 Kunzite 2023-12-08 12:52
  Re: zakończenie działania geoforum.geodezja.pl 442 jeometra 2023-12-06 10:10


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.