GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: koniec podziałów przez odjęcie
Autor: Verbatim (---.67.121.15.edial.pl)
Data: 17 lip 2018 - 23:49:03

Harpagon Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Cytaty z artykułu:
> Zdaniem WINGiK-a zgodnie z zapisami § 77 ust. 7
> pkt 2 rozporządzenia ws. standardów technicznych
> wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i
> nysokościowych oraz opracowywania i przekazywania
> wyników tych pomiarów
> do państwowego zasobu geodezyjnego i
> kartograficznego (dalej: ws. standardów)
> zastosowana tu metoda „przez
> potrącenie” może dotyczyć wyłącznie podziału
> nieruchomości rolnej lub leśnej o łącznej
> powierzchni do 33% powierzchni podlegającej
> podziałowi. A zgodnie z treścią sprawozdania
> technicznego oraz mapy z projektem podziału
> dokumentacja została opracowana w trybie ustawy o
> gospodarce nieruchomościami (dalej: uogn). W
> związku z tym położenie punktów granicznych
> względem osnowy geodezyjnej I klasy nie zostało
> określone na podstawie geodezyjnych pomiarów
> sytuacyjnych z błędami nieprzekraczającymi 0,30 m,
> co jest niezbędne dla spełnienia wymogów
> określonych w § 61 ust. 1 rozporządzenia ws.
> EGiB.
> Ponadto WINGiK podkreślił, że zgodnie z zapisami §
> 76 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów
> wykonawca ma obowiązek podczas wykonywania mapy z
> projektem podziału nieruchomości przekazać w
> pierwszym etapie prac operat techniczny, na mocy
> którego nastąpiłaby aktualizacja bazy danych EGiB.
> a następnie na podstawie zaktualizowanych w PZGiK
> danych sporządzić dokumentację wynikową.
>
>
> I choć nadal nie dysponujemy uzasadnieniem wyroku,
> to uczestniczące w postępowaniu SGZW przytacza
> racje sądu: „Rozporządzenie ws. ewidencji
> gruntów i budynków wprowadza konkretne wymagania w
> § 60 i 61. Nie ma przy tym znaczenia, że praca
> była wykonywana na podstawie rozporządzenia w
> sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów
> nieruchomości”. W opinii sądu
> niedopuszczalne jest także zastosowanie analogii
> zapisów § 77 rozporządzenia ws. standardów. WSA
> stwierdził, że prawodawca miał konkretne powody,
> pisząc, że przepis dotyczy nieruchomości rolnej
> lub leśnej. I dalej: „Zakazuje się
> stosowania analogii w odniesieniu do wyjątków, do
> przepisów o charakterze szczególnym. (...) Nie ma
> możliwości, żeby przepis o charakterze szczególnym
> rozszerzać dowolnie na każdy inny
> przypadek”.
> SGZW zwraca uwagę, że choć wyrok nie jest
> prawomocny i w Polsce nie ma „prawa
> precedensu”, to treść pierwszego wyroku WSA
> rozpatrującego dany przypadek zawsze ma wpływ na
> ewentualne dalsze orzecznictwo w analogicznych
> sprawach. Sygnalizuje zatem możliwe skutki wyroku
> zarówno dla wykonawców prac geodezyjnych, jak i
> dla inwestorów. A ten wyrok to dla wykonawców
> przede wszystkim znaczne rozszerzenie zakresu
> zlecenia. W dodatku, jeśli przyjąć logikę
> śląskiego WINGiK-a, niektóre podziały mogą być
> niemożliwe do wykonania chociażby ze względu na
> brak obiektywnych możliwości pomiaru terenowego
> punktów granicznych z wymaganymi dokładnościami
> (np. przy braku dostępu do punktu granicznego). Z
> kolei skutki dla szeroko pojętych inwestorów to
> przede wszystkim znaczny wzrost kosztów i
> wydłużenie czasu wykonania podziału nieruchomości.
> Czy zatem interpretacja śląskiego WIN- GiK-a jest
> wystarczającą przesłanką do ewidentnej ingerencji
> organu w umowę cywilną sporządzaną między
> zamawiającym i wykonawcą?

Nie doczytałem, czy Wysoki Sąd wziął pod uwagę, że w wyniku pomiaru położenia znaków granicznych w układzie pierwotnym - lokalnym (niespełniającym standardów) a układem np. PL-2000 spełniającym standardy powierzchnia pozostaje constans? Przecież oba układy są prostokątne? W każdym z nich szczegóły I grupy dokładnościowej zdejmowano z błędem <0,1m w stosunku do osnowy? Czy współrzędne punktów to nie element wtórny tak jak powierzchnia wynikająca z położenia punktów? Może położenie znaków granicznych w stosunku do osnowy na którą je pomierzono powinna być wykładnią? Bo spełnienie standardów dla punktów granicznych w zakresie błędów w odniesieniu do punktów I klasy osnowy, to dopiero w sytuacji, kiedy będziemy mówili, że w Polsce mamy Kataster?
VerbatimTemat Odsłon Napisane przez Wysłane
  koniec podziałów przez odjęcie 3604 astro 2018-06-20 08:16
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 1051 geo4 2018-06-20 09:13
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 1018 Staszek 2018-06-20 09:35
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 889 oskar wilde 2018-06-20 11:40
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 841 nil20 2018-06-20 15:12
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 614 appraiser 2018-06-20 16:47
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 612 Harpagon 2018-06-20 17:05
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 576 nil20 2018-06-20 17:16
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 484 appraiser 2018-06-22 11:49
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 453 nil20 2018-06-22 19:48
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 635 dr_Lecter 2018-06-20 12:58
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 538 Harpagon 2018-06-20 13:08
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 517 Harpagon 2018-06-20 13:24
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 522 appraiser 2018-06-20 13:38
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 533 Harpagon 2018-06-20 14:12
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 486 dr_Lecter 2018-06-20 14:15
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 490 Harpagon 2018-06-20 14:15
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 467 Staszek 2018-06-20 14:21
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 464 Harpagon 2018-06-20 14:24
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 437 nil20 2018-06-20 15:43
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 471 Staszek 2018-06-20 14:30
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 444 astro 2018-06-20 15:44
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 401 Harpagon 2018-06-20 16:39
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 450 pandrzej 2018-06-20 17:04
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 468 Harpagon 2018-06-20 17:09
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 341 joannak 2018-06-21 13:50
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 359 nil20 2018-06-21 20:52
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 322 Stanley 2018-06-21 21:00
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 319 joannak 2018-06-22 08:43
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 483 Atol 2018-06-20 18:18
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 505 pandrzej 2018-06-20 18:31
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 477 Atol 2018-06-20 18:49
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 433 maxpor 2018-06-20 20:14
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 504 pandrzej 2018-06-20 20:43
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 448 astro 2018-06-21 08:19
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 433 vvizura 2018-06-21 08:45
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 431 Harpagon 2018-06-21 12:05
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 533 astro 2018-06-21 15:29
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 388 Harpagon 2018-06-21 21:22
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 388 Stanley 2018-06-21 21:29
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 434 Harpagon 2018-06-21 22:06
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 414 astro 2018-06-22 17:09
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 389 Stanley 2018-06-22 18:23
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 457 Harpagon 2018-06-22 21:31
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 438 vvizura 2018-06-25 09:11
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 453 Harpagon 2018-06-25 11:53
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 402 agromiar 2018-06-27 21:14
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 379 Harpagon 2018-07-17 10:02
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 409 nil20 2018-07-17 10:53
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 362 vvizura 2018-07-17 11:22
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 399 Harpagon 2018-07-17 14:12
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 401 Lee 2018-07-17 15:58
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 414 Atol 2018-07-17 16:27
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 376 Harpagon 2018-07-17 22:50
  Re: koniec podziałów przez odjęcie 493 Verbatim 2018-07-17 23:49


Akcja:WątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.