GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ?
Autor: nil20 (---.centertel.pl)
Data: 13 lip 2018 - 00:23:01

Verbatim Napisa³(a):
-------------------------------------------------------
> hm.. Napisa³(a):
> Juæ nie wspomnź o jako¶ci, gdzie
> mapź
> > z inwentaryzacji przy³±czy do budynku cofano nam
> 3
> > razy, bo geodeta nie wiedzia³ co na niej
> zamie¶cię
> i jakie opisy powinny byę.

Jak to, nie wiedzia³, æe ma byę pomiar bezpo¶redni i wszystko zgodnie z projektem, tylko wykaza³ na mapie jak by³o w rzeczywisto¶ci: pomiar wykrywaczem po zasypaniu, stwierdzono odstźpstwa?

> Dawno to wiem, winni ludzie (geodeci). Nie ma
> znaczenia po jakiej stronie siedz±, wykonawców czy
> administracji. Jedni i drudzy maj± za uszami.
> Wyj¶cie jest jedno jak napisa³e¶ hm.. "ale
> bierzcie wiźcej pieniźdzy za
> swoj± pracź, p³aęcie pracownikom w miarź dobrze, a
> to przeniesie siź na jako¶ę waszych us³ug.."


Verbatim, niestety funkcjonujemy w systemie, w którym jako¶ci æ±daj± inspektorzy, którzy przede wszystkim chc± mieę ¶wiźty spokój na swoich sto³kach.
A p³ac± nam podwykonawcy, którzy bardzo czźsto partacz± swoj± robotź dla inwestora i chcieliby tego samego, co administracja: æeby na papierze siź wszystko zgadza³o. I najlepsi geodeci to ci, którzy nie robi± problemów. Niektórzy to chyba nawet w teren nie jeædæ±, bo i po co.
Zreszt± podobnie jest z robotami dla ARMiR, modernizacjami w remizach, wznowieniami granic pasów drogowych itd.
Jak ty chcesz w tym systemie doczekaę jako¶ci i szacunku do dobrej roboty? Kto ma p³acię wiźcej za us³ugź, która go w ogóle nie interesuje, w wiźkszo¶ci nasze czynno¶ci wynikaj± z wymogów sytemu mapy zasadniczej i ewidencyjnej, które kiedy¶ mia³y usprawniaę proces budowalny, dzi¶ æyj± w³asnym æyciem, tak æe ³atwiej siź buduje bez nich, byle siź dogadaę odpowiednio z s±siadami i gestorami sieci.Temat Ods³on Napisane przez Wys³ane
  dlaczego jest ¼le w geodezji ? 11059 vvizura 2018-04-30 10:08
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 1347 Atol 2018-04-30 14:25
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 1141 vvizura 2018-04-30 15:02
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 943 vvizura 2018-04-30 18:54
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 912 stardust 2018-04-30 19:01
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 910 vvizura 2018-04-30 19:38
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 878 gg 2018-05-01 11:52
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 744 vvizura 2018-05-02 13:57
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 675 Atol 2018-05-04 09:11
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 642 vvizura 2018-05-05 00:35
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 307 Olex 2018-06-26 12:27
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 291 Olex 2018-06-26 12:23
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 300 Przemko 2018-07-01 13:50
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 159 Olex 2018-08-08 15:27
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 451 maf 2018-05-17 22:23
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 452 vvizura 2018-05-18 10:09
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 843 jimny 2018-04-30 14:40
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 868 nil20 2018-04-30 15:00
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 688 vvizura 2018-04-30 19:00
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 670 KSz 2018-04-30 22:43
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 662 nil20 2018-04-30 23:18
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 638 vvizura 2018-05-01 00:16
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 621 KSz 2018-05-01 06:43
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 271 Olex 2018-06-26 12:35
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 618 Harpagon 2018-05-01 00:50
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 738 Przemko 2018-05-01 02:18
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 703 m³ody_w_zawodzie 2018-05-02 08:23
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 602 vvizura 2018-05-02 13:48
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 627 ja89 2018-05-02 19:20
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 558 vvizura 2018-05-02 22:23
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 652 vvizura 2018-05-02 22:28
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 517 Stanley 2018-05-08 16:31
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 509 irekle 2018-05-08 18:38
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 474 Verbatim 2018-05-08 20:32
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 518 nil20 2018-05-09 01:03
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 538 Stanley 2018-05-09 17:53
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 479 nil20 2018-05-10 09:08
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 265 Olex 2018-06-28 10:54
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 585 gg 2018-05-09 00:37
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 507 Kunzite 2018-05-10 13:18
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? - klasyka "gatunku" 573 dr_Lecter 2018-05-13 02:32
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? - klasyka "gatunku" 518 nil20 2018-05-13 11:17
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? - klasyka "gatunku" 518 Stanley 2018-05-14 16:11
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? - klasyka "gatunku" 431 nil20 2018-05-14 21:49
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? - klasyka "gatunku" 431 vvizura 2018-05-14 22:13
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 695 dr_Lecter 2018-05-15 00:17
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 476 gg 2018-05-16 00:13
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 485 dr_Lecter 2018-05-16 02:29
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 449 maxpor 2018-05-16 08:46
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 522 Kunzite 2018-05-16 12:48
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 516 nil20 2018-05-17 08:34
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 369 vvizura 2018-06-21 09:05
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 377 heero23 2018-06-21 09:38
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 358 Harpagon 2018-06-21 12:09
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 129 Olex 2018-08-08 16:05
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 119 Olex 2018-08-08 16:00
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 461 Atol 2018-06-22 13:35
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 437 Harpagon 2018-06-22 14:19
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 445 dr_Lecter 2018-06-22 14:58
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 462 dr_Lecter 2018-06-22 15:37
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 526 Atol 2018-06-22 18:26
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 559 vvizura 2018-06-25 09:15
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 396 hm.. 2018-07-09 18:37
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 413 dr_Lecter 2018-07-09 20:30
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 434 hm.. 2018-07-10 17:28
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 347 nil20 2018-07-12 00:37
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 342 vvizura 2018-07-12 08:17
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 283 hm.. 2018-07-12 20:46
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 267 vvizura 2018-07-12 21:00
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 286 hm.. 2018-07-12 21:20
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 320 nil20 2018-07-12 21:39
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 205 hm.. 2018-08-04 23:08
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 305 Verbatim 2018-07-12 21:37
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 370 nil20 2018-07-13 00:23
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 248 hm.. 2018-08-04 23:14
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 255 hm.. 2018-08-04 22:49
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 421 rafal. 2018-07-12 23:38
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 392 hm.. 2018-08-04 23:26
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 381 vvizura 2018-08-05 12:14
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 340 hm.. 2018-08-05 23:52
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 296 vvizura 2018-08-07 13:28
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 298 hm.. 2018-08-08 12:49
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 279 vvizura 2018-08-08 14:38
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 149 hm.. 2018-08-24 08:41
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 319 vvizura 2018-08-08 19:27
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 171 hm.. 2018-08-24 08:46
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 343 domasz 2018-08-22 09:21
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 327 jeometra 2018-08-22 09:54
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 286 hm.. 2018-08-24 09:03
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 297 kaka 2018-08-24 09:22
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 317 nil20 2018-08-24 09:31
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 298 hm.. 2018-08-24 14:34
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 346 hm.. 2018-08-24 14:46
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 245 Olex 2018-08-27 09:24
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 235 hm.. 2018-08-28 05:39
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 208 Olex 2018-08-28 11:46
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 154 hm.. 2018-08-29 07:42
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 293 Climero 2018-08-26 21:02
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 290 vvizura 2018-08-26 21:46
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 305 Olex 2018-08-27 09:57
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 253 vvizura 2018-08-28 18:00
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 234 hm.. 2018-08-29 08:11
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 248 Olex 2018-08-29 08:14
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 238 Stanley 2018-08-29 14:56
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 216 Olex 2018-08-30 06:56
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 195 Kunzite 2018-08-30 12:28
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 228 mr_tom 2018-08-30 11:08
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 225 nil20 2018-08-30 13:32
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 207 mr_tom 2018-08-30 15:34
  Re: dlaczego jest ¼le w geodezji ? 274 nil20 2018-08-30 16:10


Akcja: ForaW±tkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mog± pisaę na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.