GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami
Autor: Ula Z. (---.adsl.inetia.pl)
Data: 26 kwi 2015 - 11:28:21

nil20 Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Ula Z. Napisał(a):
> --------------------------------------------------
> -----
>
> > Ok. Ale pisałeś o UoGN.
>
> Tak, bo ona reguluje wszystkie przypadki, w
> których trzeba przenieść własność do części
> nieruchomości, w związku z czym należy określić
> jakiś konkretny obszar, który jednoznacznie
> odłączamy z jednej nieruchomości i dołączamy do
> innej. Kwestia sposobu numeracji działek
> ewidencyjnych nie jest już przedmiotem UGN. A ona
> stanowi, że:
>
> art. 95 Niezależnie od ustaleń planu miejscowego,
> a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o
> warunkach
> zabudowy i zagospodarowania terenu, podział
> nieruchomości może nastąpić w celu:
> 3) wydzielenia części nieruchomości, której
> własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte
> z mocy prawa;
> 4) realizacji roszczeń do części nieruchomości,
> wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z
> odrębnych ustaw;
> 4. W przypadkach, o których mowa w art. 95 pkt
> 3–5, podziału nieruchomości można dokonać z
> urzędu albo na wniosek
> odpowiednio starosty, wykonującego zadanie z
> zakresu administracji rządowej, zarządu powiatu
> albo zarządu województwa.
>
> Jeśli starosta ustali linię brzegu wewnątrz
> działki prywatnej, to wtedy przysługuje mu
> stosowne roszczenie. Zanim dokona tego ustalenia,
> to nie wie, czy mu przysługuje, po prostu.
> Ale my tak lubimy wyprzedzać swój czas, tak
> kochamy ten czas przyszły dokonany, ze uważamy, że
> jeszcze zanim ktokolwiek ustali, co ta woda
> zabrała, to już uznajemy granice na mapach za
> nieaktualne, nie ma o czym gadać ze stronami,
> które nie są stronami. Chyba, że na wniosek stron
> starosta np. przywróci poprzedni bieg rzeki,
> poprzez naprawę wałów, naprawę wzmocnienia
> uregulowanego niegdyś brzegu itd...

To może jeszcze trochę podrążmy ten temat, bo jak słyszę( czytam), że sprawa własności wynikająca z prawa wodnego oraz ustalenie linii brzegowej ma coś wspólnego z UoGN i z podziałem nieruchomości to dostaję gęsiej skórki.

Zacznijmy od początku Nilu. Po pierwsze nie jest to absolutnie żaden podział ( geodezyjny) poza może jednym przypadkiem, gdy woda zabierze grunt w taki sposób, że w sąsiednim obrębie musi powstać nowa działka i tą nową działkę ( W GRANICACH LINII BRZEGU) trzeba wydzielić geodezyjnie. I wtedy właśnie takie wydzielenie MOŻE być dokonane bez brania pod uwagę ustaleń planu miejscowego.

Problem z nieuzasadnionym " łapaniem się" UoGN wynika chyba też z nieuważnego czytania tego przepisu, bo co niektórzy odczytują słowo " MOŻE" jako " MUSI".


Ustalenie linii brzegowej nie nie jest ani na jotę podobne do postępowania ZRiD, gdzie projektowane i wydzielane są nowe numerki działek do późniejszego zajęcia pod drogę.

Dlaczego uważasz Nilu, że zwykłe sprostowanie oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych to jakieś przeniesienie kawałka nieruchomości z jednej księgi do drugiej. Dział I-O kw nie jest objęty rękojmią. Woda zabrała i koniec, trzeba tylko sprostować oznaczenie nieruchomości ( najlepiej w wyniku zawiadomienia starosty) przez zmianę jej powierzchni i tyle, po ( oczywiście) wcześniejszej aktualizacji EGiB.

Zresztą, gdybym to ja prowadziła ewidencję gruntów i wpłynął by taki operat, gdzie ktoś pokawałkował rzekę i utworzył działki dotyczące gruntu zajętego przez ciek naturalny, niezgodne z rozporządzeniem ws ewidencji gruntów i budynków (par.9 ust.3a " Grunt zajęty przez ciek naturalny stanowi odrębną działkę ewidencyjną w granicach linii brzegu, niezależnie od tego, czy wody w tym cieku płyną korytem naturalnym czy korytem uregulowanym odkrytym lub zakrytym ")- wydałabym decyzję odmowną, bo żaden przepis prawa nie uprawnia organu aby w granicach tego samego obrębu rzeka oznaczona mogłaby być kilkoma numerami działek ewidencyjnych.Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 6546 domasz 2015-04-20 18:22
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 2026 geowito 2015-04-20 22:47
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 2095 oskar wilde 2015-04-22 09:55
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1656 szczurnapal 2015-04-22 22:23
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1496 nil20 2015-04-23 01:07
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1556 Ula Z. 2015-04-23 08:45
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1228 nil20 2015-04-23 10:57
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1276 Ula Z. 2015-04-23 18:04
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1492 nil20 2015-04-24 00:04
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1302 Ula Z. 2015-04-26 11:28
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1037 nil20 2015-04-27 09:07
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1075 Rych-Tak 2015-04-27 09:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1141 nil20 2015-04-27 12:59
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1094 Ula Z. 2015-04-27 13:34
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1228 nil20 2015-04-27 21:21
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1004 domasz 2015-04-28 08:50
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1098 Ula Z. 2015-04-28 10:11
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1106 Ula Z. 2015-04-28 10:26
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1169 nil20 2015-05-02 11:48
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1102 Ula Z. 2015-05-02 19:41
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1095 nil20 2015-05-02 21:11
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1260 Ula Z. 2015-05-03 10:05
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1029 Ula Z. 2015-05-03 10:36
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1146 nil20 2015-05-03 10:43
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1357 Ula Z. 2015-05-03 12:03
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1285 nil20 2015-05-03 11:14
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1130 Ula Z. 2015-05-03 11:56
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1132 stardust 2015-05-03 12:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1307 nil20 2015-05-03 12:44
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1245 Verbatim 2015-05-03 14:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1259 nil20 2015-05-03 15:21
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1028 jm 2015-05-03 15:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1024 stardust 2015-05-03 15:56
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1263 nil20 2015-05-03 16:54
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1069 stardust 2015-05-03 17:24
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1088 Ula Z. 2015-05-03 17:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1134 nil20 2015-05-03 19:21
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1067 Ula Z. 2015-05-03 17:26
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1102 Ula Z. 2015-05-03 17:41
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1493 Ula Z. 2015-05-04 19:32
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1132 Verbatim 2015-05-04 20:35
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 994 Rych-Tak 2015-05-05 21:55
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1053 nil20 2015-05-04 20:40
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1055 Ula Z. 2015-05-04 20:59
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1072 nil20 2015-05-04 21:39
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1068 Ula Z. 2015-05-04 22:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1039 nil20 2015-05-04 23:47
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1166 Ula Z. 2015-05-05 10:39
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1945 nil20 2015-05-05 12:34
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1533 Ula Z. 2015-05-05 14:34
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1196 nil20 2015-05-05 18:03
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1482 Ula Z. 2015-05-06 09:43
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 2483 nil20 2015-05-07 19:25
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 940 Ula Z. 2015-05-07 21:40
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1108 Ula Z. 2015-05-08 10:08
  protokół graniczny ustalenia linii brzegowej 1799 geobocian 2015-08-25 08:47
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1062 jm 2015-05-02 22:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1164 szczurnapal 2015-04-23 22:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1278 domasz 2015-04-23 15:14
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1197 szczurnapal 2015-04-23 22:48
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1229 patopala 2015-05-26 11:55
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1200 Verbatim 2015-05-26 20:46
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1116 nil20 2015-05-26 21:48
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 974 Verbatim 2015-05-26 21:54
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1147 szczurnapal 2015-05-26 21:54
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1134 Verbatim 2015-05-26 22:10
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1293 nil20 2015-05-26 22:39
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 607 vvh 2021-04-30 09:02
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1636 Atol 2021-04-30 11:36
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 533 geobocian 2021-04-30 20:16
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 584 joannak 2021-05-01 13:25
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 593 Atol 2021-05-01 19:44
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 980 geobocian 2021-05-01 20:40


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.