GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami
Autor: Ula Z. (---.adsl.inetia.pl)
Data: 26 kwi 2015 - 11:28:21

nil20 Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Ula Z. Napisał(a):
> --------------------------------------------------
> -----
>
> > Ok. Ale pisałeś o UoGN.
>
> Tak, bo ona reguluje wszystkie przypadki, w
> których trzeba przenieść własność do części
> nieruchomości, w związku z czym należy określić
> jakiś konkretny obszar, który jednoznacznie
> odłączamy z jednej nieruchomości i dołączamy do
> innej. Kwestia sposobu numeracji działek
> ewidencyjnych nie jest już przedmiotem UGN. A ona
> stanowi, że:
>
> art. 95 Niezależnie od ustaleń planu miejscowego,
> a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o
> warunkach
> zabudowy i zagospodarowania terenu, podział
> nieruchomości może nastąpić w celu:
> 3) wydzielenia części nieruchomości, której
> własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte
> z mocy prawa;
> 4) realizacji roszczeń do części nieruchomości,
> wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z
> odrębnych ustaw;
> 4. W przypadkach, o których mowa w art. 95 pkt
> 3–5, podziału nieruchomości można dokonać z
> urzędu albo na wniosek
> odpowiednio starosty, wykonującego zadanie z
> zakresu administracji rządowej, zarządu powiatu
> albo zarządu województwa.
>
> Jeśli starosta ustali linię brzegu wewnątrz
> działki prywatnej, to wtedy przysługuje mu
> stosowne roszczenie. Zanim dokona tego ustalenia,
> to nie wie, czy mu przysługuje, po prostu.
> Ale my tak lubimy wyprzedzać swój czas, tak
> kochamy ten czas przyszły dokonany, ze uważamy, że
> jeszcze zanim ktokolwiek ustali, co ta woda
> zabrała, to już uznajemy granice na mapach za
> nieaktualne, nie ma o czym gadać ze stronami,
> które nie są stronami. Chyba, że na wniosek stron
> starosta np. przywróci poprzedni bieg rzeki,
> poprzez naprawę wałów, naprawę wzmocnienia
> uregulowanego niegdyś brzegu itd...

To może jeszcze trochę podrążmy ten temat, bo jak słyszę( czytam), że sprawa własności wynikająca z prawa wodnego oraz ustalenie linii brzegowej ma coś wspólnego z UoGN i z podziałem nieruchomości to dostaję gęsiej skórki.

Zacznijmy od początku Nilu. Po pierwsze nie jest to absolutnie żaden podział ( geodezyjny) poza może jednym przypadkiem, gdy woda zabierze grunt w taki sposób, że w sąsiednim obrębie musi powstać nowa działka i tą nową działkę ( W GRANICACH LINII BRZEGU) trzeba wydzielić geodezyjnie. I wtedy właśnie takie wydzielenie MOŻE być dokonane bez brania pod uwagę ustaleń planu miejscowego.

Problem z nieuzasadnionym " łapaniem się" UoGN wynika chyba też z nieuważnego czytania tego przepisu, bo co niektórzy odczytują słowo " MOŻE" jako " MUSI".


Ustalenie linii brzegowej nie nie jest ani na jotę podobne do postępowania ZRiD, gdzie projektowane i wydzielane są nowe numerki działek do późniejszego zajęcia pod drogę.

Dlaczego uważasz Nilu, że zwykłe sprostowanie oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych to jakieś przeniesienie kawałka nieruchomości z jednej księgi do drugiej. Dział I-O kw nie jest objęty rękojmią. Woda zabrała i koniec, trzeba tylko sprostować oznaczenie nieruchomości ( najlepiej w wyniku zawiadomienia starosty) przez zmianę jej powierzchni i tyle, po ( oczywiście) wcześniejszej aktualizacji EGiB.

Zresztą, gdybym to ja prowadziła ewidencję gruntów i wpłynął by taki operat, gdzie ktoś pokawałkował rzekę i utworzył działki dotyczące gruntu zajętego przez ciek naturalny, niezgodne z rozporządzeniem ws ewidencji gruntów i budynków (par.9 ust.3a " Grunt zajęty przez ciek naturalny stanowi odrębną działkę ewidencyjną w granicach linii brzegu, niezależnie od tego, czy wody w tym cieku płyną korytem naturalnym czy korytem uregulowanym odkrytym lub zakrytym ")- wydałabym decyzję odmowną, bo żaden przepis prawa nie uprawnia organu aby w granicach tego samego obrębu rzeka oznaczona mogłaby być kilkoma numerami działek ewidencyjnych.Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 6312 domasz 2015-04-20 18:22
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1892 geowito 2015-04-20 22:47
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1960 oskar wilde 2015-04-22 09:55
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1531 szczurnapal 2015-04-22 22:23
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1358 nil20 2015-04-23 01:07
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1430 Ula Z. 2015-04-23 08:45
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1112 nil20 2015-04-23 10:57
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1185 Ula Z. 2015-04-23 18:04
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1370 nil20 2015-04-24 00:04
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1195 Ula Z. 2015-04-26 11:28
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 956 nil20 2015-04-27 09:07
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 956 Rych-Tak 2015-04-27 09:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1044 nil20 2015-04-27 12:59
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 985 Ula Z. 2015-04-27 13:34
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1106 nil20 2015-04-27 21:21
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 880 domasz 2015-04-28 08:50
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 988 Ula Z. 2015-04-28 10:11
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1021 Ula Z. 2015-04-28 10:26
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1036 nil20 2015-05-02 11:48
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 978 Ula Z. 2015-05-02 19:41
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 968 nil20 2015-05-02 21:11
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1136 Ula Z. 2015-05-03 10:05
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 902 Ula Z. 2015-05-03 10:36
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1025 nil20 2015-05-03 10:43
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1246 Ula Z. 2015-05-03 12:03
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1160 nil20 2015-05-03 11:14
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1013 Ula Z. 2015-05-03 11:56
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1002 stardust 2015-05-03 12:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1189 nil20 2015-05-03 12:44
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1113 Verbatim 2015-05-03 14:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1163 nil20 2015-05-03 15:21
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 923 jm 2015-05-03 15:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 923 stardust 2015-05-03 15:56
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1142 nil20 2015-05-03 16:54
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 942 stardust 2015-05-03 17:24
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1001 Ula Z. 2015-05-03 17:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1010 nil20 2015-05-03 19:21
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 940 Ula Z. 2015-05-03 17:26
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 982 Ula Z. 2015-05-03 17:41
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1373 Ula Z. 2015-05-04 19:32
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1015 Verbatim 2015-05-04 20:35
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 871 Rych-Tak 2015-05-05 21:55
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 926 nil20 2015-05-04 20:40
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 927 Ula Z. 2015-05-04 20:59
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 956 nil20 2015-05-04 21:39
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 944 Ula Z. 2015-05-04 22:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 917 nil20 2015-05-04 23:47
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1039 Ula Z. 2015-05-05 10:39
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1829 nil20 2015-05-05 12:34
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1426 Ula Z. 2015-05-05 14:34
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1062 nil20 2015-05-05 18:03
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1350 Ula Z. 2015-05-06 09:43
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 2330 nil20 2015-05-07 19:25
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 829 Ula Z. 2015-05-07 21:40
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 990 Ula Z. 2015-05-08 10:08
  protokół graniczny ustalenia linii brzegowej 1641 geobocian 2015-08-25 08:47
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 939 jm 2015-05-02 22:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1038 szczurnapal 2015-04-23 22:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1164 domasz 2015-04-23 15:14
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1070 szczurnapal 2015-04-23 22:48
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1101 patopala 2015-05-26 11:55
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1090 Verbatim 2015-05-26 20:46
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1016 nil20 2015-05-26 21:48
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 857 Verbatim 2015-05-26 21:54
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1018 szczurnapal 2015-05-26 21:54
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1009 Verbatim 2015-05-26 22:10
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1169 nil20 2015-05-26 22:39
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 508 vvh 2021-04-30 09:02
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1443 Atol 2021-04-30 11:36
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 453 geobocian 2021-04-30 20:16
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 465 joannak 2021-05-01 13:25
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 477 Atol 2021-05-01 19:44
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 821 geobocian 2021-05-01 20:40


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.