GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami
Autor: Ula Z. (---.adsl.inetia.pl)
Data: 05 maj 2015 - 14:34:26

nil20 Napisał(a):
-------------------------------------------------------

>
> ZRID dla drogi powiatowej lub gminnej, to tak
> pierwszy z brzegu, żeby już nie o brzegu. Przepis
> zapewne znasz.

To prawda, ale po pierwsze podział jest tylko jednym z elementów tej decyzji, ale nasz problem wód to całkiem inny problem.
>
> Tak też rozumiany jest u nas zapis UGN o tym, że
> podział może być dokonany także z urzędu lub na
> wniosek starosty: że nie chodzi o wniosek do wójta
> ani o urząd wójta tylko o urząd starosty albo
> marszałka województwa. A bo widział ktoś kiedyś,
> aby tych dwóch wnioskowało do wójta o
> zatwierdzenie podziałów w związku z wydaniem
> decyzji ZRID? Zresztą jakikolwiek wniosek wyklucza
> pojęcie "z urzędu", wiec słusznie jest tam
> "albo".

Żeby dokonać podziału z urzędu, to ten urząd musi być właściwy do wydania takich decyzji, a więc w ten sam urząd wydaje decyzje i z urzędu i na wniosek, jeżeli posiada kompetencje do wydawania takich decyzji, a to znaczy , że musi istnieć przepis prawa upoważniający dany organ do wydawania takich decyzji.

Pokaż( zacytuj) mi przepis prawa, który upoważnia starostę do zatwierdzania decyzją jakiegokolwiek podziału związanego ( według Ciebie) z ustaleniem linii brzegowej.

>
> Ja może zapomniałem dopisać jednej rzeczy: jeżeli
> coś dzieje się z urzędu, to wtedy nie ma obowiązku
> kompletowania dokumentów , wymaganych przy
> postepowaniu na wniosek. Oczywiście dla spokoju
> urzędnika dokumentacja wygląda podobnie, ale nie
> ma wniosku o podział, a wiec załączników typu
> protokół z przyjęcia granic, a nawet w przypadku
> modernizacji EGB - jednostkowych map z podziałami
> i wykazami zmian gruntowych.

Jakie podziały przy modernizacji? Coś chyba mylisz.


> W każdym razie, przy modernizacji numerujemy na
> nowo działki, stosując zasady p/q lub nowy numer,
> w zależności od sytuacji.

I tu się zgadzamy, ale częściowo. Bo według mnie przy modernizacji nie powinno się nadawać numerów p/g ( bo to nie podział) a nowe numery, gdy istnieje konieczność ( nazwijmy to) wyodrębnienia nowych działek w celu sprostowania oczywistych błędów.


> Te zapisy niczego nie zmieniły. Sprawiły tylko, że
> nawet w przypadku decyzji administracyjnej, można
> połączyć działki wody w jeden numer. Bo co do
> innych działek, żaden przepis nie pozwala na takie
> łączenie, choć oczywiście robi się o w powiatach
> na wniosek, jak podziały rolne.

Ależ zmieniły i to bardzo dużo. Zasady numeracji rzek są jasne, tu nic się nie dzieli, a stare"pokićkane" sprawy trzeba naprawić, przez nadanie jednego numeru w obrębie. Teraz ( po nowemu) nic się nie powinno w sprawie rzek łączyć ( masz rację), a to z tego prostego powodu, że nie powinno się też dzielić...

> Tymczasem łączenie możliwe jest tylko w procedurze
> w UGN (połączenie i ponowny podział, scalenie)
> albo przy scaleniu gruntów rolnych lub przy
> modernizacji,

Guzik prawda. Połączenie i ponowny podział dotyczy różnych nieruchomości, a my rozmawiamy o jednej ( rzece- płynącej)


> To się da, choć uwierz - operator zwykle też musi
> to wprowadzać etapami.
> Bez etapów można tylko zrobić operat i mapę
> połączenia i podziału i to też się zmienia, wszak
> genialne oprogramowanie do prowadzenia zasobu
> aktualizowane jest stale. I różnie to wygląda w
> różnych programach, ale to sprawa czysto
> techniczna, nie istotna dla meritum.

Ja nie robię żadnych map połączenia i podziału. Dzielę nieruchomość oznaczoną kilkoma numerami działek w taki sposób, że nie uwzględniam granic wewnętrznych , a jedynie zewnętrzne i nowym działkom nadaje pierwsze wolne numery w obrębie. I żaden system ( w ośrodkach, których coś takiego robiliśmy) nie ma problemu. Naprawdę jest dużo prościej, bez zbędnych, nikomu do niczego nie potrzebnych map, a co najważniejsze bez bzdurnego etapowania.>
> Nie rozumiesz zagadnienia.
> Rzeka znajduje się w wykazie rzek. Nie należy do
> melioracji wg dokumentów w RZMIUW, zgadza się
> kilometraż od ujścia. Rzeka jest na mapie
> topograficznej. Na pewnym odcinku od źródła płynie
> sobie spokojnie, ale potem w okolicy wsi natrafia
> na liczne działeczki i domki. Ludzie budują stawy,
> mostki itd., w efekcie rzeka potrafi nawet całkiem
> zaniknąć w terenie po tych nielegalnych
> działaniach ludzi. Ale po jakimś odcinku znów się
> pojawia, woda z okolicznych rowów stale zasila
> wyschnięte koryto na niższych odcinkach.
> Rzeka nie zawsze była rzeką, kiedyś była tylko
> rowem. Na niektórych odcinkach jest wykazana jako
> rów stanowiący odrębną działkę, na innych jest
> tylko użytkiem. W innym miejscu ktoś pomylił
> dopływ rowu do rzeki i zamienił je ze sobą.
> Sieczka totalna, rzeka płynie przez kilka obrębów
> i gmin, pojawia się i znika.
> W wydziale środowiska leży sterta pism z RZMIUW o
> uregulowani sprawy, ale starosta nie ma na to
> kasy. Tam, gdzie rzeka jest wyraźna i było o niejk
> wiadomo, na niektórych działkach właściciel sam,
> na własny koszt, sporządził dokumentację i pozbył
> się rzeki ze swojego podatku. Ale tylko on, za
> granicą jego działki na mapie ewidencyjnej
> wyodrębniona działka wp wpada do w, użytku w
> działce sąsiada, któremu żal kasy. Nie ma
> ciągłości cieku.

Za taką sieczkę w ewidencji odpowiada starosta. I w pierwszej kolejności zainteresowani powinni zwrócić się do starosty o sprostowanie błędów w ewidencji gruntów, polegających na niewykazaniu rzeki, którą starosta ma obowiązek wykazać. A jak się takie rzeki wykazuje to starosta przepis ma.

>
> Teraz wyobraź sobie, że jakiś rolnik albo ANR wada
> na pomysł wydzielenia działeczek pod zabudowę
> letniskową. Dzieje się to tuż przed tym, jak
> wprowadzono w UGN zapis o magicznych 30 arach,
> sama zapowiedź tej zmiany wywołała paniczne
> zlecanie podziałów w ANR. Nikt nie wiedział, że na
> tych działkach jest rzeka, wszyscy myśleli, że to
> rów.

No tak " myślał indyk o niedzieli..."

> Podobnie było przy późniejszych podziałach z UGN.
> Wydawano decyzje o wzzizt, geodeci badali stan
> prawny do przyjęcia granic - ale jakoś szukali
> tylko w KW, nie na mapie topograficznej ani w
> RZMIUW.
> Wydawano decyzje wzzizt, o zatwierdzeniu projektu
> podziału także.
> A teraz jest, jak jest. A jest rzeka, są nakazy
> wykopania nielegalnych rurociągów, stawów i
> zastawek na rzece.


A może zaskarżyć starostę o odszkodowania, bo miał obowiązek rzekę wykazać, zwłaszcza, że w jakichś tam wykazach istnieje, a nie wykazał. Zarządca wody też nie jest bez winy, czyżby nie wiedział , że rzeki nie ma na mapach? Niech więc to piwo wspólnie nawarzone wypiją...


> To nie cud, to lata zaniedbań i niekompetencji. Bo
> okazuje się, że czesc urzędników tego samego
> urzędu od dawna o sprawie wiedziało.


Tym bardziej wydaje się, ze jest odpowiedzialny za ten bałagan...

>
> > A czy nie widział co kupuje? Nieznajomość prawa
> > szkodzi. Akt notarialny przenoszący własność
> wody
> > jest nieważny, bo rzeki nie mogą być
> przedmiotem
> > obrotu.
>
> Niestety, rzeka nie była wykazana w żadnym odpisie
> z rejestrów, jakie zakupił z pieczęciami do celów
> zmian w KW. Mimo, ze była w rozporządzeniu
> w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub
> ich części stanowiących własność publiczną.
> Trudno, takie porno...

To co napisałam wyżej. Wskazać odpowiedzialnego za bałagan w rejestrach publicznych i dążyć do wypłaty odszkodowań...

> > A może to wcale nie rzeka, tylko jakiś zwykły
> rów
> > melioracyjny, czy odprowadzający wody
> opadowe?...
> > W moim terenie to takich rowów " na pęczki" i
> nie
> > są kwalifikowane jako rzeki.
>
> A może to morze.

A może i ocean...


> No cóż, nie zawsze obowiązujące przepisy były
> obowiązujące. Przy modrnizacji na niektórych
> obrębach rowy-rzeki i rowy-melioracje miały swoje
> numery, a działka wokoło była jedna, z
> przehaczeniem przez rów lub rzekę. A teraz tak się
> nie da, taką działkę trzeba albo podzielić

Nie podzielić. Co najwyżej wyodrębnić przedmiot własności, w celu sprostowania błędów w ewidencji...
Nie podział tylko mapa do aktualizacji ewidencji.


> Ależ któż ci każe rzeki dzielić? My dzielimy tylko
> działki prywatne, których część jest zajęta przez
> rzekę.

Jeżeli coś zostało zajęte przez rzekę, nie jest już działką prywatną, tym bardziej, że sprawa jest oczywista bo starosta wydał decyzję o ustaleniu linii brzegowej ( a nie o podziale, czy zajęciu albo przejęciu, bo nie ma takich kompetencji, bo to nie ZRID ). Dzielisz więc rzekę, czyli wykonujesz niedozwoloną prawem czynność, na dodatek taką, której efektów, zgodnie z obowiązującym prawem, nie da się ujawnić w EGiB.

Po to, aby tą cześć scalić z resztą rzeki.

No tak, trzeba wykopać dziurę, żeby ją potem zasypać. Taki sam efekt końcowy będzie będzie, jak tej dziury nie będziesz kopał. To całkiem niepotrzebna praca...
> > I wiesz co jeszcze, nie wrzucaj do jednego worka
> (
> > na śmieci) wód, dróg z art.73 i zRIDu. Jeśli
> mamy
> > dyskutować to posegregujmy to do osobnych worków
> (
> > woda w worku niebieskim, art.73 w żółtym a ZRID
> w
> > zielonym).
>
> Zapomniałaś o zasiedzeniu, to chyba do
> zmieszanych, niewstrząśniętych?.

Niech będzie, że w różowym worku, bo to sprawa dla sądu.

Strona domowa PTG : http://www.geoforum.geodezja.pl/file.php?1,file=1530.... Forum PTG : http://www.geoforum.geodezja.pl/file.php?1,file=1531Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2015-05-05 14:40 przez Ula Z..Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 6352 domasz 2015-04-20 18:22
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1908 geowito 2015-04-20 22:47
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1974 oskar wilde 2015-04-22 09:55
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1541 szczurnapal 2015-04-22 22:23
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1373 nil20 2015-04-23 01:07
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1442 Ula Z. 2015-04-23 08:45
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1119 nil20 2015-04-23 10:57
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1193 Ula Z. 2015-04-23 18:04
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1379 nil20 2015-04-24 00:04
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1206 Ula Z. 2015-04-26 11:28
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 966 nil20 2015-04-27 09:07
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 965 Rych-Tak 2015-04-27 09:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1051 nil20 2015-04-27 12:59
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 994 Ula Z. 2015-04-27 13:34
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1117 nil20 2015-04-27 21:21
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 891 domasz 2015-04-28 08:50
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 998 Ula Z. 2015-04-28 10:11
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1031 Ula Z. 2015-04-28 10:26
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1055 nil20 2015-05-02 11:48
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 988 Ula Z. 2015-05-02 19:41
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 980 nil20 2015-05-02 21:11
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1149 Ula Z. 2015-05-03 10:05
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 914 Ula Z. 2015-05-03 10:36
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1036 nil20 2015-05-03 10:43
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1257 Ula Z. 2015-05-03 12:03
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1169 nil20 2015-05-03 11:14
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1023 Ula Z. 2015-05-03 11:56
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1011 stardust 2015-05-03 12:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1199 nil20 2015-05-03 12:44
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1121 Verbatim 2015-05-03 14:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1175 nil20 2015-05-03 15:21
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 930 jm 2015-05-03 15:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 934 stardust 2015-05-03 15:56
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1151 nil20 2015-05-03 16:54
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 951 stardust 2015-05-03 17:24
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1011 Ula Z. 2015-05-03 17:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1021 nil20 2015-05-03 19:21
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 949 Ula Z. 2015-05-03 17:26
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 991 Ula Z. 2015-05-03 17:41
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1386 Ula Z. 2015-05-04 19:32
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1023 Verbatim 2015-05-04 20:35
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 881 Rych-Tak 2015-05-05 21:55
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 941 nil20 2015-05-04 20:40
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 936 Ula Z. 2015-05-04 20:59
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 965 nil20 2015-05-04 21:39
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 953 Ula Z. 2015-05-04 22:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 927 nil20 2015-05-04 23:47
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1048 Ula Z. 2015-05-05 10:39
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1849 nil20 2015-05-05 12:34
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1439 Ula Z. 2015-05-05 14:34
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1074 nil20 2015-05-05 18:03
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1364 Ula Z. 2015-05-06 09:43
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 2373 nil20 2015-05-07 19:25
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 838 Ula Z. 2015-05-07 21:40
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1000 Ula Z. 2015-05-08 10:08
  protokół graniczny ustalenia linii brzegowej 1674 geobocian 2015-08-25 08:47
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 949 jm 2015-05-02 22:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1048 szczurnapal 2015-04-23 22:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1174 domasz 2015-04-23 15:14
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1079 szczurnapal 2015-04-23 22:48
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1110 patopala 2015-05-26 11:55
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1098 Verbatim 2015-05-26 20:46
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1027 nil20 2015-05-26 21:48
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 867 Verbatim 2015-05-26 21:54
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1026 szczurnapal 2015-05-26 21:54
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1024 Verbatim 2015-05-26 22:10
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1178 nil20 2015-05-26 22:39
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 518 vvh 2021-04-30 09:02
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1523 Atol 2021-04-30 11:36
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 468 geobocian 2021-04-30 20:16
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 477 joannak 2021-05-01 13:25
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 487 Atol 2021-05-01 19:44
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 837 geobocian 2021-05-01 20:40


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.