GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami
Autor: Verbatim (---.133.28.4.edial.pl)
Data: 04 maj 2015 - 20:35:08

Ula Z. Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Polecam ten wyrok SN :
> [www.sn.pl]
> %20CSK%20466-13-1.pdf
>
> Wklejam jeszcze dwa cytaty; pierwszy z
> opracowania, które wskazałam wyżej , a drugi z
> wyroku SN :
>
> Decyzja administracyjna kończąca postępowanie
> rozgraniczeniowe w sprawie ustalenia
> linii brzegu kształtuje nowy stan prawny w
> zakresie ustalenia granicy pomiędzy
> gruntami zajętymi pod powierzchniową wodą płynącą
> a nieruchomościami sąsiednimi.
>
> W ocenie autora, pomimo faktu iż pojęcie linia
> brzegu funkcjonuje w polskim ustawodawstwie
> od 1922 r., albowiem zostało ono wprowadzone
> ustawą wodną z dnia 19 września
> 1922 r. (Dz. Ust. z 1922 r., nr 102, poz. 936), to
> jednak do dzisiaj szczegółowe uregulowania
> budzą liczne wątpliwości interpretacyjne, na co
> wskazuje m.in. orzecznictwo sądów
> administracyjnych i sądów powszechnych. Na pewno
> jest to konsekwencją krzyżowania
> się w tej materii różnych systemów prawa
> (cywilnego i administracyjnego), jak również
> spowodowane jest koniecznością wykorzystania w
> toku postępowania o ustalenie linii
> brzegu (rozgraniczenie nieruchomości) wiedzy m.in.
> z zakresu hydrologii, jak i geodezji
> na poszczególnych jego etapach.
> Uregulowania zawarte w przepisie art. 15 ust. 1
> PrWod dotyczące sposobu ustalenia
> linii brzegu powodują, iż rozgraniczenie
> nieruchomości pokrytych wodami w ciekach
> naturalnych
> od innych gruntów zostało ujęte w PrWod w sposób
> zbyt zawikłany, zdecydowanie
> utrudniając możliwość sprawnego ustalenia
> przebiegu granic, przy jednoczesnym
> założeniu, iż pomocny w takim przypadku mógłby
> pozostawać przepis art. 153 k.c., który
> stanowi: jeżeli granice gruntów stały się sporne,
> a stanu prawnego nie można stwierdzić,
> ustala się granice według ostatniego spokojnego
> stanu posiadania. Gdyby również takiego
> stanu nie można było stwierdzić, a postępowanie
> rozgraniczeniowe nie doprowadziło
> do ugody między interesowanymi, sąd ustali granice
> z uwzględnieniem wszelkich okoliczności;
> może przy tym przyznać jednemu z właścicieli
> odpowiednią dopłatę pieniężną.
> Podzielając argumenty Szachułowicza, należy
> stwierdzić, iż wymienione w art. 153 k.c.
> podstawy rozgraniczenia są bardzo pojemne i mogą
> również mieć zastosowanie do rozgraniczenia
> cieków naturalnych od innych gruntów. Jeśli bowiem
> krawędź brzegu cieku
> wodnego jest utrwalona na stałe, można zasadnie
> przyjąć, że w takim stanie faktycznym
> występuje kryterium prawne, natomiast kryterium
> stałego porostu traw (drugie kryterium)
> można bez przeszkód zastąpić spokojnym
> posiadaniem, czyli kryterium stanu utrwalonego
> przez naturę. Rozwagi natomiast wymaga konieczność
> dalszego stosowania trzeciego
> kryterium przyjętego w PrWod, to jest średniego
> stanu wód z okresu co najmniej ostatnich
> 10 lat, gdyż w takim przypadku niezbędne są
> ustalenia ze stanu wód z tego okresu...
>
>
>
>
> "...zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia
> będzie miała kwestia ustalenia zasięgu
> powierzchniowych wód płynących. Rozstrzygał o tym
> art. 4 pr. wod. z 1974 r. a obecnie rozstrzyga
> art. 14 ust. 1, ust. 1a pr. wod. z 2001 r. Z
> treści tych przepisów wynika, że granice prawa
> własności gruntów właściciela powierzchniowych wód
> płynących wyznaczają granice linii brzegowych.
> Jest to pojęcie zbliżone do pojęcia granicy
> nieruchomości. Przebieg linii brzegu jest
> określony przepisami Prawa wodnego i wynika z
> procesów naturalnych, w wyniku, których kształtują
> się dna i koryta cieków naturalnych, jak również z
> działalności człowieka (budowy urządzeń
> regulujących brzegi wód). Linia brzegu nie ma przy
> tym charakteru stałego, lecz może się zmieniać
> zarówno wskutek procesów naturalnych, jak również
> działalności człowieka. Przepisy Prawa wodnego
> przewidują również specjalną procedurę w ramach,
> której następuje ustalenie linii brzegu. Zgodnie z
> art. 15 ust. 2 pr. wod. z 2001 r., ustalenie linii
> brzegu następuje w decyzji administracyjnej.
> Decyzja ta kształtuje stan prawny, według którego
> dokonuje się następnie ustalenia przebiegu granicy
> między gruntami pokrytymi wodami powierzchniowymi
> i gruntami do nich przyległymi."

Nic trudnego wykazać, jeśli najwyższy sąd przyjmuje takie założenia ...
Coś w tym jest i Rych-Tak (ukłony) ma rację ...
Oni nie znają prawa ...
VerbatimTemat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 6554 domasz 2015-04-20 18:22
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 2032 geowito 2015-04-20 22:47
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 2098 oskar wilde 2015-04-22 09:55
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1661 szczurnapal 2015-04-22 22:23
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1500 nil20 2015-04-23 01:07
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1559 Ula Z. 2015-04-23 08:45
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1233 nil20 2015-04-23 10:57
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1280 Ula Z. 2015-04-23 18:04
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1498 nil20 2015-04-24 00:04
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1306 Ula Z. 2015-04-26 11:28
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1041 nil20 2015-04-27 09:07
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1078 Rych-Tak 2015-04-27 09:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1143 nil20 2015-04-27 12:59
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1097 Ula Z. 2015-04-27 13:34
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1233 nil20 2015-04-27 21:21
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1009 domasz 2015-04-28 08:50
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1102 Ula Z. 2015-04-28 10:11
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1109 Ula Z. 2015-04-28 10:26
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1173 nil20 2015-05-02 11:48
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1106 Ula Z. 2015-05-02 19:41
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1098 nil20 2015-05-02 21:11
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1263 Ula Z. 2015-05-03 10:05
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1034 Ula Z. 2015-05-03 10:36
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1150 nil20 2015-05-03 10:43
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1361 Ula Z. 2015-05-03 12:03
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1289 nil20 2015-05-03 11:14
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1133 Ula Z. 2015-05-03 11:56
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1135 stardust 2015-05-03 12:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1312 nil20 2015-05-03 12:44
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1249 Verbatim 2015-05-03 14:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1262 nil20 2015-05-03 15:21
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1032 jm 2015-05-03 15:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1028 stardust 2015-05-03 15:56
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1267 nil20 2015-05-03 16:54
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1074 stardust 2015-05-03 17:24
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1093 Ula Z. 2015-05-03 17:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1138 nil20 2015-05-03 19:21
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1071 Ula Z. 2015-05-03 17:26
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1105 Ula Z. 2015-05-03 17:41
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1500 Ula Z. 2015-05-04 19:32
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1136 Verbatim 2015-05-04 20:35
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 998 Rych-Tak 2015-05-05 21:55
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1056 nil20 2015-05-04 20:40
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1059 Ula Z. 2015-05-04 20:59
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1076 nil20 2015-05-04 21:39
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1072 Ula Z. 2015-05-04 22:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1043 nil20 2015-05-04 23:47
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1171 Ula Z. 2015-05-05 10:39
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1951 nil20 2015-05-05 12:34
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1541 Ula Z. 2015-05-05 14:34
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1202 nil20 2015-05-05 18:03
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1488 Ula Z. 2015-05-06 09:43
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 2490 nil20 2015-05-07 19:25
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 943 Ula Z. 2015-05-07 21:40
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1112 Ula Z. 2015-05-08 10:08
  protokół graniczny ustalenia linii brzegowej 1804 geobocian 2015-08-25 08:47
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1068 jm 2015-05-02 22:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1167 szczurnapal 2015-04-23 22:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1281 domasz 2015-04-23 15:14
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1202 szczurnapal 2015-04-23 22:48
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1233 patopala 2015-05-26 11:55
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1204 Verbatim 2015-05-26 20:46
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1119 nil20 2015-05-26 21:48
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 977 Verbatim 2015-05-26 21:54
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1151 szczurnapal 2015-05-26 21:54
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1137 Verbatim 2015-05-26 22:10
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1297 nil20 2015-05-26 22:39
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 610 vvh 2021-04-30 09:02
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1640 Atol 2021-04-30 11:36
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 538 geobocian 2021-04-30 20:16
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 590 joannak 2021-05-01 13:25
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 598 Atol 2021-05-01 19:44
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 985 geobocian 2021-05-01 20:40


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.