GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami
Autor: Ula Z. (---.adsl.inetia.pl)
Data: 04 maj 2015 - 19:32:52

Polecam ten wyrok SN : [www.sn.pl]

Wklejam jeszcze dwa cytaty; pierwszy z opracowania, które wskazałam wyżej , a drugi z wyroku SN :

Decyzja administracyjna kończąca postępowanie rozgraniczeniowe w sprawie ustalenia
linii brzegu kształtuje nowy stan prawny w zakresie ustalenia granicy pomiędzy
gruntami zajętymi pod powierzchniową wodą płynącą a nieruchomościami sąsiednimi.

W ocenie autora, pomimo faktu iż pojęcie linia brzegu funkcjonuje w polskim ustawodawstwie
od 1922 r., albowiem zostało ono wprowadzone ustawą wodną z dnia 19 września
1922 r. (Dz. Ust. z 1922 r., nr 102, poz. 936), to jednak do dzisiaj szczegółowe uregulowania
budzą liczne wątpliwości interpretacyjne, na co wskazuje m.in. orzecznictwo sądów
administracyjnych i sądów powszechnych. Na pewno jest to konsekwencją krzyżowania
się w tej materii różnych systemów prawa (cywilnego i administracyjnego), jak również
spowodowane jest koniecznością wykorzystania w toku postępowania o ustalenie linii
brzegu (rozgraniczenie nieruchomości) wiedzy m.in. z zakresu hydrologii, jak i geodezji
na poszczególnych jego etapach.
Uregulowania zawarte w przepisie art. 15 ust. 1 PrWod dotyczące sposobu ustalenia
linii brzegu powodują, iż rozgraniczenie nieruchomości pokrytych wodami w ciekach naturalnych
od innych gruntów zostało ujęte w PrWod w sposób zbyt zawikłany, zdecydowanie
utrudniając możliwość sprawnego ustalenia przebiegu granic, przy jednoczesnym
założeniu, iż pomocny w takim przypadku mógłby pozostawać przepis art. 153 k.c., który
stanowi: jeżeli granice gruntów stały się sporne, a stanu prawnego nie można stwierdzić,
ustala się granice według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby również takiego
stanu nie można było stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowadziło
do ugody między interesowanymi, sąd ustali granice z uwzględnieniem wszelkich okoliczności;
może przy tym przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną.
Podzielając argumenty Szachułowicza, należy stwierdzić, iż wymienione w art. 153 k.c.
podstawy rozgraniczenia są bardzo pojemne i mogą również mieć zastosowanie do rozgraniczenia
cieków naturalnych od innych gruntów. Jeśli bowiem krawędź brzegu cieku
wodnego jest utrwalona na stałe, można zasadnie przyjąć, że w takim stanie faktycznym
występuje kryterium prawne, natomiast kryterium stałego porostu traw (drugie kryterium)
można bez przeszkód zastąpić spokojnym posiadaniem, czyli kryterium stanu utrwalonego
przez naturę. Rozwagi natomiast wymaga konieczność dalszego stosowania trzeciego
kryterium przyjętego w PrWod, to jest średniego stanu wód z okresu co najmniej ostatnich
10 lat, gdyż w takim przypadku niezbędne są ustalenia ze stanu wód z tego okresu...
"...zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia będzie miała kwestia ustalenia zasięgu powierzchniowych wód płynących. Rozstrzygał o tym art. 4 pr. wod. z 1974 r. a obecnie rozstrzyga art. 14 ust. 1, ust. 1a pr. wod. z 2001 r. Z treści tych przepisów wynika, że granice prawa własności gruntów właściciela powierzchniowych wód płynących wyznaczają granice linii brzegowych. Jest to pojęcie zbliżone do pojęcia granicy nieruchomości. Przebieg linii brzegu jest określony przepisami Prawa wodnego i wynika z procesów naturalnych, w wyniku, których kształtują się dna i koryta cieków naturalnych, jak również z działalności człowieka (budowy urządzeń regulujących brzegi wód). Linia brzegu nie ma przy tym charakteru stałego, lecz może się zmieniać zarówno wskutek procesów naturalnych, jak również działalności człowieka. Przepisy Prawa wodnego przewidują również specjalną procedurę w ramach, której następuje ustalenie linii brzegu. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pr. wod. z 2001 r., ustalenie linii brzegu następuje w decyzji administracyjnej. Decyzja ta kształtuje stan prawny, według którego dokonuje się następnie ustalenia przebiegu granicy między gruntami pokrytymi wodami powierzchniowymi i gruntami do nich przyległymi."

Strona domowa PTG : http://www.geoforum.geodezja.pl/file.php?1,file=1530.... Forum PTG : http://www.geoforum.geodezja.pl/file.php?1,file=1531Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 6378 domasz 2015-04-20 18:22
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1918 geowito 2015-04-20 22:47
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1989 oskar wilde 2015-04-22 09:55
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1553 szczurnapal 2015-04-22 22:23
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1384 nil20 2015-04-23 01:07
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1456 Ula Z. 2015-04-23 08:45
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1132 nil20 2015-04-23 10:57
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1205 Ula Z. 2015-04-23 18:04
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1391 nil20 2015-04-24 00:04
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1216 Ula Z. 2015-04-26 11:28
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 976 nil20 2015-04-27 09:07
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 977 Rych-Tak 2015-04-27 09:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1060 nil20 2015-04-27 12:59
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1006 Ula Z. 2015-04-27 13:34
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1127 nil20 2015-04-27 21:21
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 901 domasz 2015-04-28 08:50
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1008 Ula Z. 2015-04-28 10:11
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1043 Ula Z. 2015-04-28 10:26
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1068 nil20 2015-05-02 11:48
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 997 Ula Z. 2015-05-02 19:41
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 991 nil20 2015-05-02 21:11
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1159 Ula Z. 2015-05-03 10:05
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 928 Ula Z. 2015-05-03 10:36
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1046 nil20 2015-05-03 10:43
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1267 Ula Z. 2015-05-03 12:03
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1180 nil20 2015-05-03 11:14
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1033 Ula Z. 2015-05-03 11:56
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1022 stardust 2015-05-03 12:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1207 nil20 2015-05-03 12:44
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1132 Verbatim 2015-05-03 14:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1187 nil20 2015-05-03 15:21
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 941 jm 2015-05-03 15:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 946 stardust 2015-05-03 15:56
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1162 nil20 2015-05-03 16:54
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 963 stardust 2015-05-03 17:24
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1023 Ula Z. 2015-05-03 17:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1031 nil20 2015-05-03 19:21
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 957 Ula Z. 2015-05-03 17:26
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1003 Ula Z. 2015-05-03 17:41
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1402 Ula Z. 2015-05-04 19:32
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1034 Verbatim 2015-05-04 20:35
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 889 Rych-Tak 2015-05-05 21:55
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 951 nil20 2015-05-04 20:40
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 947 Ula Z. 2015-05-04 20:59
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 976 nil20 2015-05-04 21:39
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 962 Ula Z. 2015-05-04 22:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 937 nil20 2015-05-04 23:47
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1059 Ula Z. 2015-05-05 10:39
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1862 nil20 2015-05-05 12:34
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1452 Ula Z. 2015-05-05 14:34
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1086 nil20 2015-05-05 18:03
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1377 Ula Z. 2015-05-06 09:43
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 2396 nil20 2015-05-07 19:25
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 849 Ula Z. 2015-05-07 21:40
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1012 Ula Z. 2015-05-08 10:08
  protokół graniczny ustalenia linii brzegowej 1694 geobocian 2015-08-25 08:47
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 962 jm 2015-05-02 22:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1059 szczurnapal 2015-04-23 22:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1185 domasz 2015-04-23 15:14
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1090 szczurnapal 2015-04-23 22:48
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1122 patopala 2015-05-26 11:55
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1109 Verbatim 2015-05-26 20:46
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1036 nil20 2015-05-26 21:48
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 877 Verbatim 2015-05-26 21:54
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1035 szczurnapal 2015-05-26 21:54
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1034 Verbatim 2015-05-26 22:10
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1190 nil20 2015-05-26 22:39
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 528 vvh 2021-04-30 09:02
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1533 Atol 2021-04-30 11:36
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 477 geobocian 2021-04-30 20:16
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 489 joannak 2021-05-01 13:25
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 497 Atol 2021-05-01 19:44
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 849 geobocian 2021-05-01 20:40


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.