GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami
Autor: Ula Z. (---.adsl.inetia.pl)
Data: 06 maj 2015 - 09:43:09

nil20 Napisał(a):
-------------------------------------------------------

> przy czym:
> W przypadku wydzielenia nieruchomości, której
> własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte
> z mocy prawa (czyżby woda, bo cóżby innego?), albo
> w przypadku wydzielenia części nieruchomości na
> potrzeby zwrotu wywłaszczonej nieruchomości nie
> wydaje się decyzji, o której mowa w ust. 1.
> Ostateczna decyzja o nabyciu własności lub
> użytkowania wieczystego albo ostateczna decyzja o
> zwrocie wywłaszczonej nieruchomości zatwierdza
> podział.

Nilu, w przypadku prawa wodnego i zajęcia gruntu przez wodę, albo inaczej: zmiany koryta rzeki - nie wydaje się żadnej decyzji o nabycia prawa własności. Żadnej decyzji, ani o nabyciu własności przez Skarb Państwa, ani o zajęciu przez Skarb Państwa. Ustala się linię brzegową ( nic więcej). Dlatego wcześniej mówiłam ( pisałam), żeby te różne sprawy, uregulowane różnymi przepisami, których nie da się stosować przez analogię, posegregować i powrzucać do różnych worków.

To już nawet w katastrze austriackim, co by o nim nie mówić, ten problem rozumieli. Tam nikt nie wpadł na pomysł, żeby przy zmianie koryta rzeki jakieś nowe parcele wydzielać. Granica wody) brzeg kształtował się w sposób naturalny, a na mapach skreślano starą granicę a rysowano nową. Mapa ma odzwierciedlać stan faktyczny Stąd pewnie te późniejsze decyzje o zmianie konfiguracji..

Popatrz sobie na załączony fragment mz po modernizacji ( tuż przed zmiana rozporządzenia) Ta linia grubsza przedstawiająca faktyczne położenie rzeki to tylko na mz, na mapie ewidencyjnej jej nie ma. Rzeka sobie płynie przez budynek. Czy tak ma wyglądać mapa przedstawiająca stan faktyczny? Czy normalny człowiek patrząc na taka mapę będzie coś z tego wiedział?


> zadania starosty z zakresu zarządu powiatu a
> ustalanie brzegu - z administracji rządowej.
> Ale czy decyzja o ustaleniu linii brzegu jest już
> decyzją o nabyciu własności z mocy prawa, skoro
> opata jest tylko na kopii mapy zasadniczej, bez
> dokumentacji do zmian w KW i EGB?

No i wreszcie zaczynasz mieć słuszne wątpliwości. Po prostu nie ma takiej decyzji. Ustalenie linii brzegu w zupełności wystarcza do określenia co jest czyje.

A jaka dokumentacja do zmian w kw? Przecież wypis i ewentualnie wyrys to dokumenty wystarczające do sprostowania oznaczeń nieruchomości w kw. I zrozum, że oznaczenie nieruchomości to nie tylko numery działek. Elementem oznaczenia jest też powierzchnia nieruchomości.
To chyba siła przyzwyczajenia dotycząca przenoszenia powierzchni z jednej księgi do drugiej. Zrozum w księgach wieczystych nie ma powierzchni, która można przenosić, tam są tylko zapisy dotyczące powierzchni nieruchomości, które się aktualizuje w ślad za ewidencją gruntów. Wystarczy tylko zmienić zapisy dotyczące powierzchni w jednej księdze i drugiej, niczego nie trzeba przenosić, nie potrzebna jest ani łopatka ani wiaderko.

Wyobraź sobie , że na terenach katastru austriackiego jest mnóstwo ksiąg obowiązujących, gdzie nie ma wpisanych żadnych powierzchni ( chociażby taka KR1Y/00040078/0,gdzie robię akurat wykaz synchronizacyjny). Co wtedy w takim wypadku przenieść?


> A takie:
>
> W razie podziału nieruchomości (uwaga: nie działek
> ewidencyjnych i nie nieruchomości wg UGN, tylko z
> KC), nowo powstałe działki ewidencyjne oznacza się
> numerami w postaci ułamka q/p, w którym q jest
> liczbą naturalną oznaczającą numer działki
> ewidencyjnej pierwotnej podlegającej podziałowi,
> zaś p jest najmniejszą liczbą naturalną
> umożliwiającą wyróżnienie każdej nowej działki
> ewidencyjnej.

Oj mylisz coś. Na pewno w tym przepisie nie chodzi o podział nieruchomości z KC, ale o podział działki ewidencyjnej. zauważ, że mowa jest o numerowaniu działek ewidencyjnych a nie nieruchomości.

Komuś pomyliła się działka z nieruchomością.


>
> No cóż, woda podzieliła nieruchomość gruntową,
> ewidentnie zmieniła stan prawny. Numeracja działek
> ewidencyjnych ma przy tym mniejsze znaczenie, woda
> nie umiała ich sama zmienić.

A po co woda miałaby zmieniać numeracje działek ewidencyjnych. Zmieniła się tylko linia brzegu, którą starosta na nowo ustali, a poprzednią anuluje.

> czasami woda odcina skrawek, czasami dzieli grunt
> stały na kilka odrębnych części.

No zaczynasz pisać o gruncie, nie o nieruchomości. To już lepiej. Bo chyba już wiesz, że te kilka nieprzylegających nawet do siebie części to jedna nieruchomość, choćby ją oznaczono jako kilka działek. Bałam się zaczniesz pisać, że jak rzeka zmieniła koryto tak, że zabrała środek działki, to podzieliła nieruchomość na trzy nieruchomości. Mamy w takim wypadku nadal dwie nieruchomości. Nieruchomość ( rzekę) i nieruchomość z jakiegoś prywatnego kw.

> Więc to trochę nie pasuje do "sprostowania"
> oznaczenia.

Nie pisałam o sprostowaniu oznaczenia, a o sprostowaniu błędu. Błędem i to karygodnym jest, gdy obszar oznaczony w ewidencji gruntów jako jedna działka, jest naprawdę dwoma czy trzema działkami w rozumieniu przepisów.
>


> Oczywiście, nigdy nie podzieliłem żadnej działki
> wody. Co najwyżej tworzyłem nową granicę
> ewidencyjną po linii brzegu wody. Natomiast
> istniejąca już granica ewidencyjna, nie z
> podziału, która biegnie przez wodę, ostatecznie
> była likwidowana poprzez połączenie dwóch
> sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych,
> jednorodnych prawnie.

To błąd. Przeczytaj sobie definicję granicy i definicję działki ewidencyjnej. A co z przypadkiem, gdy linia brzegu jest ustalana po raz kolejny, a poprzednia przestaje obowiązywać ( z mocy prawa) a nie z mocy jakiegoś połączenia. Po prostu tej linii, analogicznie jak przy podziałach nieruchomości składających się z kilku przyległych działek, nie trzeba brać pod uwagę. Zresztą przepis w ogóle zabrania oznaczania w tym samym obrębie rzeki kilkoma numerami. I słusznie. Nareszcie tam ( u góry) w tym przypadku ktoś zaczął myśleć logicznie.

> Ponieważ były wątpliwości, czy można połączyć
> działkę wydzieloną decyzją o rozgraniczeniu wody
> od gruntów przyległych, skoro została
> wyszczególniona w tej decyzji, to stąd się wzięła
> ta ostatnia modyfikacja RoEGB. Teraz już można.

A jakim to cudem w decyzji o ustaleniu linii brzegowej mogły pojawiać się działki, których nie było w ewidencji..Tylko mocą prawa powiatowego chyba...

W przypadku rzek nie dzielisz
> dwóch przyległych działek różnych właścicieli.
> Dzielisz tylko działkę ewidencyjną przyległą do
> rzeki, a w rzeczywistości znajdującą się częściowo
> w rzece - choć tylko wiadomo o tym w terenie.


Nilu przeczytaj sobie definicję działki ewidencyjnej raz jeszcze z dużym naciskiem na słowo " gruntu" tam zawarte.

Załączniki: rzeka1.pdf (135.4KB)  


Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 6043 domasz 2015-04-20 18:22
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1787 geowito 2015-04-20 22:47
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1795 oskar wilde 2015-04-22 09:55
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1402 szczurnapal 2015-04-22 22:23
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1252 nil20 2015-04-23 01:07
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1334 Ula Z. 2015-04-23 08:45
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1019 nil20 2015-04-23 10:57
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1092 Ula Z. 2015-04-23 18:04
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1265 nil20 2015-04-24 00:04
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1108 Ula Z. 2015-04-26 11:28
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 862 nil20 2015-04-27 09:07
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 847 Rych-Tak 2015-04-27 09:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 951 nil20 2015-04-27 12:59
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 895 Ula Z. 2015-04-27 13:34
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 998 nil20 2015-04-27 21:21
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 787 domasz 2015-04-28 08:50
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 900 Ula Z. 2015-04-28 10:11
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 933 Ula Z. 2015-04-28 10:26
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 918 nil20 2015-05-02 11:48
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 885 Ula Z. 2015-05-02 19:41
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 874 nil20 2015-05-02 21:11
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1035 Ula Z. 2015-05-03 10:05
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 815 Ula Z. 2015-05-03 10:36
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 927 nil20 2015-05-03 10:43
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1143 Ula Z. 2015-05-03 12:03
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1048 nil20 2015-05-03 11:14
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 902 Ula Z. 2015-05-03 11:56
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 904 stardust 2015-05-03 12:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1071 nil20 2015-05-03 12:44
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1020 Verbatim 2015-05-03 14:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1037 nil20 2015-05-03 15:21
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 822 jm 2015-05-03 15:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 823 stardust 2015-05-03 15:56
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1055 nil20 2015-05-03 16:54
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 840 stardust 2015-05-03 17:24
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 895 Ula Z. 2015-05-03 17:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 930 nil20 2015-05-03 19:21
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 841 Ula Z. 2015-05-03 17:26
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 877 Ula Z. 2015-05-03 17:41
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1247 Ula Z. 2015-05-04 19:32
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 926 Verbatim 2015-05-04 20:35
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 778 Rych-Tak 2015-05-05 21:55
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 850 nil20 2015-05-04 20:40
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 853 Ula Z. 2015-05-04 20:59
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 858 nil20 2015-05-04 21:39
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 867 Ula Z. 2015-05-04 22:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 816 nil20 2015-05-04 23:47
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 939 Ula Z. 2015-05-05 10:39
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1657 nil20 2015-05-05 12:34
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1285 Ula Z. 2015-05-05 14:34
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 970 nil20 2015-05-05 18:03
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1242 Ula Z. 2015-05-06 09:43
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 2071 nil20 2015-05-07 19:25
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 737 Ula Z. 2015-05-07 21:40
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 877 Ula Z. 2015-05-08 10:08
  protokół graniczny ustalenia linii brzegowej 1416 geobocian 2015-08-25 08:47
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 863 jm 2015-05-02 22:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 944 szczurnapal 2015-04-23 22:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1061 domasz 2015-04-23 15:14
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 959 szczurnapal 2015-04-23 22:48
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1021 patopala 2015-05-26 11:55
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 996 Verbatim 2015-05-26 20:46
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 936 nil20 2015-05-26 21:48
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 776 Verbatim 2015-05-26 21:54
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 933 szczurnapal 2015-05-26 21:54
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 926 Verbatim 2015-05-26 22:10
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1071 nil20 2015-05-26 22:39
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 413 vvh 2021-04-30 09:02
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 653 Atol 2021-04-30 11:36
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 358 geobocian 2021-04-30 20:16
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 386 joannak 2021-05-01 13:25
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 397 Atol 2021-05-01 19:44
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 705 geobocian 2021-05-01 20:40


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.