GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami
Autor: nil20 (---.cdma.centertel.pl)
Data: 04 maj 2015 - 20:40:46

Ula Z. Napisał(a):
-------------------------------------------------------
No właśnie:

> Decyzja administracyjna KOŃCZĄCĄ postępowanie
> rozgraniczeniowe w sprawie ustalenia
> linii brzegu kształtuje nowy stan prawny


Decyzja ta kształtuje stan prawny, według którego
> dokonuje się NASTĘPNIE ustalenia przebiegu granicy
> między gruntami pokrytymi wodami powierzchniowymi
> i gruntami do nich przyległymi."

Otóż moje ( i nie tylko) wątpliwości rodzą się z tego, czy aby na pewno decyzja o ustaleniu linii brzegu, wydana jedynie w oparciu o mapę z inwentaryzacji, jest decyzją KOŃCZĄCĄ całe postepowanie, wszczęte na wniosek osoby, ubiegającej się o odszkodowanie, a nie o ustalenie linii brzegu.

Bo mamy jakby 4 "typy" ustalenia linii brzegu w drodze decyzji.
1. Modernizacja ewidencji przez starostę i wydanie decyzji o ustaleniu linii brzegu z urzędu, na podstawie mapy z pomiarami wykonanymi do celów modernizacji
2. Zmiana linii brzegu w wyniku wykonania urządzeń regulacyjnych, niekoniecznie przez zarządcę wody - wydanie decyzji na wniosek zarządcy wody, w oparciu o inwentaryzację powykonawczą urządzeń
3. Naturalna zmiana brzegu i wydanie decyzji na wniosek, ale koszt ponosi i tak zarządca wody
4. Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami płynącymi wg stanu przed wykonaniem urządzeń wodnych (określenie koryta cieku np. pod zalewem)

I mamy także 4 decyzje: z art. 14a, z art. 15 i z art. 15a. i o odszkodowaniu
Z jakiegoś powodu to jest rozróżnione, szczególnie chodzi mi o tą decyzję:

"Przejście gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu, o którym mowa w ust. 1, oraz ich wykreślenie z zasobu stwierdza, w drodze decyzji, na wniosek właściwego organu lub jednostki, o których mowa w art. 11 ust. 1, właściwy starosta realizujący zadanie z zakresu administracji rządowej."

To ewidentnie nie jest decyzja o ustaleniu linii brzegu. Ani o wypłacie odszkodowania. Ale to do tego przejścia raczej potrzebna jest dopiero dokumentacja odnosząca się w jakiś sposób do EGI i KW.
Wg mnie naprawdę najbardziej oczywista jest mapa z projektem podziału, na której widać i treść mz, i jest wykaz zmian i są dane EGB.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po ujawnieniu podziału w EGB natychmiast dokonać połączenia dotychczasowej działki wody z nowo przyłączoną działką z nieruchomości prywatnej. Wiadomo, wtedy nadaje się jeden numer i wszystko się zgadza z RoEGB, prawda? Rzeka ma jeden numer, a działka prywatna, z podziału, po odłączeniu wody, ma numer p/q.
Komputery lubią taki porządek i zachowaną historię, ja też.

Gdyby spisać protokół rozbieżności , to gdzie się tak naprawdę rozbiegamy, w którym punkcie procedury (załóżmy, że chodzi o jeden przypadek: granie ewidencyjne przed zalaniem były ustalone i określone zgodnie ze standardami, ustalona była także linia brzegu, która w wyniku zalania ulega zmianie, zleca starosta opracowanie kompleksowej dokumentacji do odszkodowania)

1. Ja: robię pomiary w terenie, aktualizuję wyłącznie BDOT500 o rysunek skarp, szuwarów, cieku (symbol rzeki-wody stosuję tylko w przecięciu lustra wody z gruntem, nie na górze skarpy)
1 Ty i szczurnapal: aktualizujecie mz nie tylko w zakresie BDOT500, ale też EBG, bo przecież stare granice są już nieważne a do aktualzicacji mz trzeba zaktualizować także granice - wasza rzeka i zarazem granice ewidencyjkne to góra skarpy

2. Ja: kompletuję resztę wniosku o ustalenie linii brzegu, czyli wypisy z EGB, opis stosunków wodnych, wrysowuję propozycję linii brzegi na aktualną mz i składam do starostwa do wydania decyzji o ustaleniu linii brzegu

2 Ty: robisz to samo, tylko twoja propozycja linii brzegu pokrywa się z granicami ewidencyjnymi, do wniosku dodatkowo dajesz wykaz zmian danych ewidencyjnych dla działki rzeki oraz drugi, dla działki prywatnej, z którego wynika zmiana powierzchni. Być może wiesz, że danymi ewidencyjnymi jest także numeryczny opis granic i to tez w jakiś sposób wykazujesz w wykazie zmian, pokazując stary numeryczny opis i nowy.
Ewidencja jeszcze nie wprowadza zmiany z tego wykazu, bo nie ma podstaw, czyli decyzji o ustaleniu - tak to rozumiem

3. Ja dostaję decyzję o ustaleniu linii brzegi zgodnie z moją propozycją i wykonuję mapę z projektem podziału i wykazem zmian gruntowych. Starosta zatwierdza projekt podziału i wprowadza zmiany w EGB, także w zakresie wykazania własności do odłączonej z działki prywatnej części nieruchomości. Ewidencja wprowadza te zmiany, następnie łączy działki pod wodą w jeden numer z urzędu, z mocy prawa (nowy art.RoEGB w tej sprawie jest), to jej sprawa, czy pozostawia stary numer, czy nadaje nowy (raczej nowy), o zmianach zawiadamia KW. Jednocześnie KW wie, co zrobić z decyzją o przyjęciu do zasobu konkretnie opisanego fragmentu gruntu.
Ja wiem, ze mogę wyznaczyć w terenie i zastabilizować kamieniami nową granicę w obecności stron.
Zarazem łatwo przeprowadzić sprawę o odszkodowanie na podstawie tej mapy z projektem podziału, wiadomo z jednej kartki, o co chodzi, co było, co zabrało (oprócz gratów oczywiście, których nie ma na mapach).
Wszystkie strony mają czytelną formę skarżenia procedury na każdym etapie.

3. Ty - Decyzja o ustaleniu linii brzegu dociera do starosty, ten wyciąga operat z wykazem zmian i wprowadza zmiany do EGB. EGB zawiadamia KW o zmianie powierzchni.
Teraz jednak zaczyna się tłumaczenie rzeczoznawcy z tym odszkodowaniem, bo wykaz zmian nie zawiera żadnego rysunku. Może i wystarczy informacja o samym ubytku powierzchni, wyceni "z metra" i tyle. Gorzej, gdy zechce pokazać w operacie na mapie wyceniany obszar.
Trzeba sięgać do decyzji o ustaleniu linii brzegu, tam tylko linia, bez numeracji ewidencyjnej punktów, nie ma dawnych granic, trzeba dołączać mapy ewidencyjne z nieaktualnymi granicami. Punkty można w terenie wyznaczyć po ich ujawnieniu w EGB, to mały problem, można zrobić jakąś mapę, może skserować mapę porównania z terenem z operatu z pkt. 1.. ale zaraz, taka mapa nie wchodzi w skład dokumentacji przekazywanej do zasobu...
No nie, trochę to popieprzone... ja wolę po swojemu, choć pozornie wydaje się trudniej i dziwniej smiling smileyTemat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 6435 domasz 2015-04-20 18:22
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1952 geowito 2015-04-20 22:47
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 2020 oskar wilde 2015-04-22 09:55
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1583 szczurnapal 2015-04-22 22:23
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1417 nil20 2015-04-23 01:07
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1490 Ula Z. 2015-04-23 08:45
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1162 nil20 2015-04-23 10:57
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1235 Ula Z. 2015-04-23 18:04
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1420 nil20 2015-04-24 00:04
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1248 Ula Z. 2015-04-26 11:28
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1010 nil20 2015-04-27 09:07
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1005 Rych-Tak 2015-04-27 09:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1088 nil20 2015-04-27 12:59
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1031 Ula Z. 2015-04-27 13:34
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1158 nil20 2015-04-27 21:21
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 933 domasz 2015-04-28 08:50
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1038 Ula Z. 2015-04-28 10:11
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1076 Ula Z. 2015-04-28 10:26
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1102 nil20 2015-05-02 11:48
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1029 Ula Z. 2015-05-02 19:41
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1024 nil20 2015-05-02 21:11
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1192 Ula Z. 2015-05-03 10:05
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 959 Ula Z. 2015-05-03 10:36
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1074 nil20 2015-05-03 10:43
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1293 Ula Z. 2015-05-03 12:03
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1213 nil20 2015-05-03 11:14
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1063 Ula Z. 2015-05-03 11:56
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1057 stardust 2015-05-03 12:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1237 nil20 2015-05-03 12:44
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1169 Verbatim 2015-05-03 14:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1221 nil20 2015-05-03 15:21
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 970 jm 2015-05-03 15:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 978 stardust 2015-05-03 15:56
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1188 nil20 2015-05-03 16:54
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 995 stardust 2015-05-03 17:24
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1036 Ula Z. 2015-05-03 17:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1063 nil20 2015-05-03 19:21
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 993 Ula Z. 2015-05-03 17:26
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1033 Ula Z. 2015-05-03 17:41
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1440 Ula Z. 2015-05-04 19:32
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1064 Verbatim 2015-05-04 20:35
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 925 Rych-Tak 2015-05-05 21:55
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 981 nil20 2015-05-04 20:40
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 983 Ula Z. 2015-05-04 20:59
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 999 nil20 2015-05-04 21:39
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 996 Ula Z. 2015-05-04 22:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 971 nil20 2015-05-04 23:47
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1094 Ula Z. 2015-05-05 10:39
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1897 nil20 2015-05-05 12:34
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1479 Ula Z. 2015-05-05 14:34
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1122 nil20 2015-05-05 18:03
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1406 Ula Z. 2015-05-06 09:43
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 2440 nil20 2015-05-07 19:25
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 883 Ula Z. 2015-05-07 21:40
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1045 Ula Z. 2015-05-08 10:08
  protokół graniczny ustalenia linii brzegowej 1727 geobocian 2015-08-25 08:47
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 991 jm 2015-05-02 22:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1091 szczurnapal 2015-04-23 22:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1214 domasz 2015-04-23 15:14
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1122 szczurnapal 2015-04-23 22:48
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1155 patopala 2015-05-26 11:55
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1139 Verbatim 2015-05-26 20:46
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1067 nil20 2015-05-26 21:48
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 911 Verbatim 2015-05-26 21:54
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1076 szczurnapal 2015-05-26 21:54
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1065 Verbatim 2015-05-26 22:10
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1219 nil20 2015-05-26 22:39
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 559 vvh 2021-04-30 09:02
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1565 Atol 2021-04-30 11:36
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 509 geobocian 2021-04-30 20:16
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 519 joannak 2021-05-01 13:25
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 530 Atol 2021-05-01 19:44
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 900 geobocian 2021-05-01 20:40


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.