GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami
Autor: nil20 (---.cdma.centertel.pl)
Data: 05 maj 2015 - 12:34:09

Ula Z. Napisał(a):
-------------------------------------------------------

> Nilu, błagam Cię, przestań już z tym
> zatwierdzaniem podziałów przez starostę. Pokaż mi
> ( zacytuj) chociaż jeden przepis prawa, który
> pozwala staroście zatwierdzać jakikolwiek podział.

ZRID dla drogi powiatowej lub gminnej, to tak pierwszy z brzegu, żeby już nie o brzegu. Przepis zapewne znasz.

Tak też rozumiany jest u nas zapis UGN o tym, że podział może być dokonany także z urzędu lub na wniosek starosty: że nie chodzi o wniosek do wójta ani o urząd wójta tylko o urząd starosty albo marszałka województwa. A bo widział ktoś kiedyś, aby tych dwóch wnioskowało do wójta o zatwierdzenie podziałów w związku z wydaniem decyzji ZRID? Zresztą jakikolwiek wniosek wyklucza pojęcie "z urzędu", wiec słusznie jest tam "albo".

Ja może zapomniałem dopisać jednej rzeczy: jeżeli coś dzieje się z urzędu, to wtedy nie ma obowiązku kompletowania dokumentów , wymaganych przy postepowaniu na wniosek. Oczywiście dla spokoju urzędnika dokumentacja wygląda podobnie, ale nie ma wniosku o podział, a wiec załączników typu protokół z przyjęcia granic, a nawet w przypadku modernizacji EGB - jednostkowych map z podziałami i wykazami zmian gruntowych.
Podobnie z ustaleniem brzegu z urzędu, przy modernizacji nie ma zasadniczo wniosku, choć Pan od Środowiska wołałby mieć tomik operatu odnośnie rzek u siebie, który będzie wykonany przez analogię do załączników do wniosku. To nie jest duży problem.

W każdym razie, przy modernizacji numerujemy na nowo działki, stosując zasady p/q lub nowy numer, w zależności od sytuacji.


> Co do tych problemów opisanych przez Ciebie z
> modernizacją, to żeby więcej już takich problemów
> nie było zmieniono zapisy rozporządzenia w sprawie
> ewidencji gruntów. Chyba teraz nie powinno być
> najmniejszych wątpliwości i problemów, jak należy
> w opisanym przez Ciebie przypadku postąpić? Tylko,
> błagam, nie opowiadaj mi o żadnych podziałach.

Te zapisy niczego nie zmieniły. Sprawiły tylko, że nawet w przypadku decyzji administracyjnej, można połączyć działki wody w jeden numer. Bo co do innych działek, żaden przepis nie pozwala na takie łączenie, choć oczywiście robi się o w powiatach na wniosek, jak podziały rolne.
Tymczasem łączenie możliwe jest tylko w procedurze w UGN (połączenie i ponowny podział, scalenie) albo przy scaleniu gruntów rolnych lub przy modernizacji, ale tylko wtedy, gdy nie istnieją dokumenty określające stan prawny, w których wskazano by te wyszczególnione działki. To dotyczy np., dróg o nieuregulowanym stanie prawnym.

> Nieprawda.Uwierz, można to zrobić całkiem prosto,
> beż żadnych etapów. Nie robiłeś podziału po
> zmianie rozporządzenia, bez uwzględniania granic
> wewnętrznych? Ja robiłam i bez żadnych etapów i
> innych cudów na kiju zostały wprowadzone.

To się da, choć uwierz - operator zwykle też musi to wprowadzać etapami.
Bez etapów można tylko zrobić operat i mapę połączenia i podziału i to też się zmienia, wszak genialne oprogramowanie do prowadzenia zasobu aktualizowane jest stale. I różnie to wygląda w różnych programach, ale to sprawa czysto techniczna, nie istotna dla meritum.

> No chyba przesadzasz z tym rowkiem ? Nie każdy
> rowek jest rzeką. Ale chociażby- to linia brzegu
> się zmienia zarówno w wyniku procesów naturalnych,
> jak i działalności człowieka. Twój przykład
> opisuje działalność człowieka, więc ustalając
> linię brzegu bierze się pod uwagę stan faktyczny
> ( obecny, a nie historyczny. )

Nie rozumiesz zagadnienia.
Rzeka znajduje się w wykazie rzek. Nie należy do melioracji wg dokumentów w RZMIUW, zgadza się kilometraż od ujścia. Rzeka jest na mapie topograficznej. Na pewnym odcinku od źródła płynie sobie spokojnie, ale potem w okolicy wsi natrafia na liczne działeczki i domki. Ludzie budują stawy, mostki itd., w efekcie rzeka potrafi nawet całkiem zaniknąć w terenie po tych nielegalnych działaniach ludzi. Ale po jakimś odcinku znów się pojawia, woda z okolicznych rowów stale zasila wyschnięte koryto na niższych odcinkach.
Rzeka nie zawsze była rzeką, kiedyś była tylko rowem. Na niektórych odcinkach jest wykazana jako rów stanowiący odrębną działkę, na innych jest tylko użytkiem. W innym miejscu ktoś pomylił dopływ rowu do rzeki i zamienił je ze sobą. Sieczka totalna, rzeka płynie przez kilka obrębów i gmin, pojawia się i znika.
W wydziale środowiska leży sterta pism z RZMIUW o uregulowani sprawy, ale starosta nie ma na to kasy. Tam, gdzie rzeka jest wyraźna i było o niejk wiadomo, na niektórych działkach właściciel sam, na własny koszt, sporządził dokumentację i pozbył się rzeki ze swojego podatku. Ale tylko on, za granicą jego działki na mapie ewidencyjnej wyodrębniona działka wp wpada do w, użytku w działce sąsiada, któremu żal kasy. Nie ma ciągłości cieku.

Teraz wyobraź sobie, że jakiś rolnik albo ANR wada na pomysł wydzielenia działeczek pod zabudowę letniskową. Dzieje się to tuż przed tym, jak wprowadzono w UGN zapis o magicznych 30 arach, sama zapowiedź tej zmiany wywołała paniczne zlecanie podziałów w ANR. Nikt nie wiedział, że na tych działkach jest rzeka, wszyscy myśleli, że to rów.
Podobnie było przy późniejszych podziałach z UGN. Wydawano decyzje o wzzizt, geodeci badali stan prawny do przyjęcia granic - ale jakoś szukali tylko w KW, nie na mapie topograficznej ani w RZMIUW.
Wydawano decyzje wzzizt, o zatwierdzeniu projektu podziału także.
A teraz jest, jak jest. A jest rzeka, są nakazy wykopania nielegalnych rurociągów, stawów i zastawek na rzece.


> Jeszcze raz, bo nie rozumiem. Na tych mapach nie
> było tej rzeki, która tam rzekomo jest? A jakim
> cudem?

To nie cud, to lata zaniedbań i niekompetencji. Bo okazuje się, że czesc urzędników tego samego urzędu od dawna o sprawie wiedziało.

> A czy nie widział co kupuje? Nieznajomość prawa
> szkodzi. Akt notarialny przenoszący własność wody
> jest nieważny, bo rzeki nie mogą być przedmiotem
> obrotu.

Niestety, rzeka nie była wykazana w żadnym odpisie z rejestrów, jakie zakupił z pieczęciami do celów zmian w KW. Mimo, ze była w rozporządzeniu
w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną. Trudno, takie porno...


>
> A może to wcale nie rzeka, tylko jakiś zwykły rów
> melioracyjny, czy odprowadzający wody opadowe?...
> W moim terenie to takich rowów " na pęczki" i nie
> są kwalifikowane jako rzeki.

A może to morze. Uwierz. To były rzeki. Tak samo były niewykazane rzeki pod zalewami, które trzeba było "podzielić" rzeką od wejścia do zaleu do ujścia przy zaporze. Albo pomiar po spuszczeniu wody, albo na podstawie dawnych map. Niemniej jednak powstawały dwie działki zalewu (na prawo i na lewo od rzeki) oraz wydzielona z zalewu woda płynąca.
No cóż, nie zawsze obowiązujące przepisy były obowiązujące. Przy modrnizacji na niektórych obrębach rowy-rzeki i rowy-melioracje miały swoje numery, a działka wokoło była jedna, z przehaczeniem przez rów lub rzekę. A teraz tak się nie da, taką działkę trzeba albo podzielić, gdy rów to rzeka, lub wykazać rów-meliorację jako użytek w tej działce.

> Ale wróćmy do tych Twoich decyzji zatwierdzających
> podziały rzek po ustaleniu linii brzegowej. Bądź
> uprzejmy podać mi podstawę prawną, żeby nie
> dyskutować tak " na sucho" na zasadzie " a mnie
> się widzi"...Ja takiej podstawy nie znajduję...

Ależ któż ci każe rzeki dzielić? My dzielimy tylko działki prywatne, których część jest zajęta przez rzekę. Po to, aby tą cześć scalić z resztą rzeki. Nie wydzielamy namulisk ani starorzeczy z wp.
I uwierz, trudno dyskutować, gdy masz przed oczami najprostszy przypadek, gdy rzeka tylko "odcina" skrawek z działki prywatnej.

> I wiesz co jeszcze, nie wrzucaj do jednego worka (
> na śmieci) wód, dróg z art.73 i zRIDu. Jeśli mamy
> dyskutować to posegregujmy to do osobnych worków (
> woda w worku niebieskim, art.73 w żółtym a ZRID w
> zielonym).

Zapomniałaś o zasiedzeniu, to chyba do zmieszanych, niewstrząśniętych?.Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 6382 domasz 2015-04-20 18:22
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1918 geowito 2015-04-20 22:47
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1991 oskar wilde 2015-04-22 09:55
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1554 szczurnapal 2015-04-22 22:23
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1385 nil20 2015-04-23 01:07
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1457 Ula Z. 2015-04-23 08:45
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1133 nil20 2015-04-23 10:57
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1206 Ula Z. 2015-04-23 18:04
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1392 nil20 2015-04-24 00:04
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1217 Ula Z. 2015-04-26 11:28
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 978 nil20 2015-04-27 09:07
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 979 Rych-Tak 2015-04-27 09:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1060 nil20 2015-04-27 12:59
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1008 Ula Z. 2015-04-27 13:34
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1128 nil20 2015-04-27 21:21
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 902 domasz 2015-04-28 08:50
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1009 Ula Z. 2015-04-28 10:11
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1044 Ula Z. 2015-04-28 10:26
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1070 nil20 2015-05-02 11:48
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 997 Ula Z. 2015-05-02 19:41
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 993 nil20 2015-05-02 21:11
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1161 Ula Z. 2015-05-03 10:05
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 929 Ula Z. 2015-05-03 10:36
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1047 nil20 2015-05-03 10:43
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1268 Ula Z. 2015-05-03 12:03
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1181 nil20 2015-05-03 11:14
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1034 Ula Z. 2015-05-03 11:56
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1025 stardust 2015-05-03 12:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1210 nil20 2015-05-03 12:44
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1134 Verbatim 2015-05-03 14:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1189 nil20 2015-05-03 15:21
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 942 jm 2015-05-03 15:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 948 stardust 2015-05-03 15:56
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1164 nil20 2015-05-03 16:54
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 964 stardust 2015-05-03 17:24
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1025 Ula Z. 2015-05-03 17:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1032 nil20 2015-05-03 19:21
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 957 Ula Z. 2015-05-03 17:26
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1004 Ula Z. 2015-05-03 17:41
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1405 Ula Z. 2015-05-04 19:32
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1035 Verbatim 2015-05-04 20:35
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 892 Rych-Tak 2015-05-05 21:55
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 952 nil20 2015-05-04 20:40
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 947 Ula Z. 2015-05-04 20:59
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 977 nil20 2015-05-04 21:39
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 962 Ula Z. 2015-05-04 22:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 939 nil20 2015-05-04 23:47
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1060 Ula Z. 2015-05-05 10:39
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1864 nil20 2015-05-05 12:34
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1453 Ula Z. 2015-05-05 14:34
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1089 nil20 2015-05-05 18:03
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1378 Ula Z. 2015-05-06 09:43
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 2400 nil20 2015-05-07 19:25
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 851 Ula Z. 2015-05-07 21:40
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1013 Ula Z. 2015-05-08 10:08
  protokół graniczny ustalenia linii brzegowej 1697 geobocian 2015-08-25 08:47
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 963 jm 2015-05-02 22:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1060 szczurnapal 2015-04-23 22:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1187 domasz 2015-04-23 15:14
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1091 szczurnapal 2015-04-23 22:48
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1123 patopala 2015-05-26 11:55
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1110 Verbatim 2015-05-26 20:46
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1037 nil20 2015-05-26 21:48
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 878 Verbatim 2015-05-26 21:54
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1038 szczurnapal 2015-05-26 21:54
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1036 Verbatim 2015-05-26 22:10
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1191 nil20 2015-05-26 22:39
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 528 vvh 2021-04-30 09:02
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1536 Atol 2021-04-30 11:36
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 478 geobocian 2021-04-30 20:16
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 490 joannak 2021-05-01 13:25
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 499 Atol 2021-05-01 19:44
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 851 geobocian 2021-05-01 20:40


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.