GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami
Autor: Ula Z. (---.adsl.inetia.pl)
Data: 04 maj 2015 - 19:32:52

Polecam ten wyrok SN : [www.sn.pl]

Wklejam jeszcze dwa cytaty; pierwszy z opracowania, które wskazałam wyżej , a drugi z wyroku SN :

Decyzja administracyjna kończąca postępowanie rozgraniczeniowe w sprawie ustalenia
linii brzegu kształtuje nowy stan prawny w zakresie ustalenia granicy pomiędzy
gruntami zajętymi pod powierzchniową wodą płynącą a nieruchomościami sąsiednimi.

W ocenie autora, pomimo faktu iż pojęcie linia brzegu funkcjonuje w polskim ustawodawstwie
od 1922 r., albowiem zostało ono wprowadzone ustawą wodną z dnia 19 września
1922 r. (Dz. Ust. z 1922 r., nr 102, poz. 936), to jednak do dzisiaj szczegółowe uregulowania
budzą liczne wątpliwości interpretacyjne, na co wskazuje m.in. orzecznictwo sądów
administracyjnych i sądów powszechnych. Na pewno jest to konsekwencją krzyżowania
się w tej materii różnych systemów prawa (cywilnego i administracyjnego), jak również
spowodowane jest koniecznością wykorzystania w toku postępowania o ustalenie linii
brzegu (rozgraniczenie nieruchomości) wiedzy m.in. z zakresu hydrologii, jak i geodezji
na poszczególnych jego etapach.
Uregulowania zawarte w przepisie art. 15 ust. 1 PrWod dotyczące sposobu ustalenia
linii brzegu powodują, iż rozgraniczenie nieruchomości pokrytych wodami w ciekach naturalnych
od innych gruntów zostało ujęte w PrWod w sposób zbyt zawikłany, zdecydowanie
utrudniając możliwość sprawnego ustalenia przebiegu granic, przy jednoczesnym
założeniu, iż pomocny w takim przypadku mógłby pozostawać przepis art. 153 k.c., który
stanowi: jeżeli granice gruntów stały się sporne, a stanu prawnego nie można stwierdzić,
ustala się granice według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby również takiego
stanu nie można było stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowadziło
do ugody między interesowanymi, sąd ustali granice z uwzględnieniem wszelkich okoliczności;
może przy tym przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną.
Podzielając argumenty Szachułowicza, należy stwierdzić, iż wymienione w art. 153 k.c.
podstawy rozgraniczenia są bardzo pojemne i mogą również mieć zastosowanie do rozgraniczenia
cieków naturalnych od innych gruntów. Jeśli bowiem krawędź brzegu cieku
wodnego jest utrwalona na stałe, można zasadnie przyjąć, że w takim stanie faktycznym
występuje kryterium prawne, natomiast kryterium stałego porostu traw (drugie kryterium)
można bez przeszkód zastąpić spokojnym posiadaniem, czyli kryterium stanu utrwalonego
przez naturę. Rozwagi natomiast wymaga konieczność dalszego stosowania trzeciego
kryterium przyjętego w PrWod, to jest średniego stanu wód z okresu co najmniej ostatnich
10 lat, gdyż w takim przypadku niezbędne są ustalenia ze stanu wód z tego okresu...
"...zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia będzie miała kwestia ustalenia zasięgu powierzchniowych wód płynących. Rozstrzygał o tym art. 4 pr. wod. z 1974 r. a obecnie rozstrzyga art. 14 ust. 1, ust. 1a pr. wod. z 2001 r. Z treści tych przepisów wynika, że granice prawa własności gruntów właściciela powierzchniowych wód płynących wyznaczają granice linii brzegowych. Jest to pojęcie zbliżone do pojęcia granicy nieruchomości. Przebieg linii brzegu jest określony przepisami Prawa wodnego i wynika z procesów naturalnych, w wyniku, których kształtują się dna i koryta cieków naturalnych, jak również z działalności człowieka (budowy urządzeń regulujących brzegi wód). Linia brzegu nie ma przy tym charakteru stałego, lecz może się zmieniać zarówno wskutek procesów naturalnych, jak również działalności człowieka. Przepisy Prawa wodnego przewidują również specjalną procedurę w ramach, której następuje ustalenie linii brzegu. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pr. wod. z 2001 r., ustalenie linii brzegu następuje w decyzji administracyjnej. Decyzja ta kształtuje stan prawny, według którego dokonuje się następnie ustalenia przebiegu granicy między gruntami pokrytymi wodami powierzchniowymi i gruntami do nich przyległymi."

Strona domowa PTG : http://www.geoforum.geodezja.pl/file.php?1,file=1530.... Forum PTG : http://www.geoforum.geodezja.pl/file.php?1,file=1531Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 6519 domasz 2015-04-20 18:22
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 2007 geowito 2015-04-20 22:47
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 2082 oskar wilde 2015-04-22 09:55
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1641 szczurnapal 2015-04-22 22:23
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1480 nil20 2015-04-23 01:07
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1546 Ula Z. 2015-04-23 08:45
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1216 nil20 2015-04-23 10:57
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1269 Ula Z. 2015-04-23 18:04
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1480 nil20 2015-04-24 00:04
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1289 Ula Z. 2015-04-26 11:28
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1032 nil20 2015-04-27 09:07
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1065 Rych-Tak 2015-04-27 09:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1130 nil20 2015-04-27 12:59
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1085 Ula Z. 2015-04-27 13:34
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1216 nil20 2015-04-27 21:21
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 992 domasz 2015-04-28 08:50
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1090 Ula Z. 2015-04-28 10:11
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1100 Ula Z. 2015-04-28 10:26
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1154 nil20 2015-05-02 11:48
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1089 Ula Z. 2015-05-02 19:41
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1084 nil20 2015-05-02 21:11
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1255 Ula Z. 2015-05-03 10:05
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1014 Ula Z. 2015-05-03 10:36
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1132 nil20 2015-05-03 10:43
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1342 Ula Z. 2015-05-03 12:03
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1273 nil20 2015-05-03 11:14
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1116 Ula Z. 2015-05-03 11:56
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1118 stardust 2015-05-03 12:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1297 nil20 2015-05-03 12:44
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1230 Verbatim 2015-05-03 14:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1253 nil20 2015-05-03 15:21
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1016 jm 2015-05-03 15:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1018 stardust 2015-05-03 15:56
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1252 nil20 2015-05-03 16:54
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1057 stardust 2015-05-03 17:24
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1080 Ula Z. 2015-05-03 17:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1120 nil20 2015-05-03 19:21
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1055 Ula Z. 2015-05-03 17:26
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1091 Ula Z. 2015-05-03 17:41
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1482 Ula Z. 2015-05-04 19:32
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1119 Verbatim 2015-05-04 20:35
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 979 Rych-Tak 2015-05-05 21:55
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1039 nil20 2015-05-04 20:40
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1045 Ula Z. 2015-05-04 20:59
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1060 nil20 2015-05-04 21:39
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1055 Ula Z. 2015-05-04 22:18
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1027 nil20 2015-05-04 23:47
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1149 Ula Z. 2015-05-05 10:39
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1934 nil20 2015-05-05 12:34
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1525 Ula Z. 2015-05-05 14:34
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1185 nil20 2015-05-05 18:03
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1466 Ula Z. 2015-05-06 09:43
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 2468 nil20 2015-05-07 19:25
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 932 Ula Z. 2015-05-07 21:40
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1096 Ula Z. 2015-05-08 10:08
  protokół graniczny ustalenia linii brzegowej 1784 geobocian 2015-08-25 08:47
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1052 jm 2015-05-02 22:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1150 szczurnapal 2015-04-23 22:30
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1269 domasz 2015-04-23 15:14
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1185 szczurnapal 2015-04-23 22:48
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1215 patopala 2015-05-26 11:55
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1191 Verbatim 2015-05-26 20:46
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1112 nil20 2015-05-26 21:48
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 962 Verbatim 2015-05-26 21:54
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1135 szczurnapal 2015-05-26 21:54
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1121 Verbatim 2015-05-26 22:10
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1277 nil20 2015-05-26 22:39
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 599 vvh 2021-04-30 09:02
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 1623 Atol 2021-04-30 11:36
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 528 geobocian 2021-04-30 20:16
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 573 joannak 2021-05-01 13:25
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 583 Atol 2021-05-01 19:44
  Re: Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami 958 geobocian 2021-05-01 20:40


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.